Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları

Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda Millî Eğitim
Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 38, Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 87 ve 88’inci, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu
Öğrenme Kurumları Yönetmeliği’nin 52’inci maddelerine uygun olarak okul öncesi,
ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve
öğretmenlerimizin bireysel, mesleki, alana yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim ve
öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin
kazandırılması, öğrenci, veli ve çevre ile etkileşimlerinin geliştirilmesi amacıyla 08-12 Şubat
2021 mesleki çalışma programı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce
hazırlanmıştır.

MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI:
1. Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak.
2. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.
3. Yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve
içeriğini müzakere etmelerini sağlamak.
4. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile
ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında
bulunmalarını sağlamak.
5. Eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik
çözüm önerileri geliştirmek.
6- Öğrenci, veli ve çevre etkileşimini artırmak.
7. Eğitim ve öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün
çalışmaları geliştirmek.
8. Öğretmenlerin ders kazanımlarına yönelik yazılı ve görsel yeni öğretim materyalleri ile
içerikler hazırlamalarına, geliştirmelerine ve paylaşmalarına destek olmak.
9. Öğretmenlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak.

MESLEKİ ÇALIŞMALARIN HEDEF KİTLESİ
Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Hayat Boyu Öğrenme,
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlar ile Bakanlığımıza
bağlı farklı türdeki kurumlarda görev yapan tüm yönetici ve öğretmenler.

MESLEKİ ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİ VE MÜZAKERE
EDİLECEK KONULAR
1. 2023 Eğitim Vizyonu: Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda
okullar/kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi.
2. Öğretim Programı ve Kazanımlar: Dersin öğretim programındaki amaç ve kazanımlarının
ne ölçüde gerçekleştirildiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi
sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi. Yenilenen, güncellenen öğretim programları
uygulamalarının değerlendirilmesi.
3. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan uzaktan eğitim öğretim
yöntem ve teknikleri ile kullanılan öğretim materyalleri, ölçme ve değerlendirme kriterleri
hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.
4. Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden
yararlanılması, uzaktan eğitim materyali hazırlama materyal kullanımı ve paylaşımı.
5. Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi, derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan
sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı
düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
6. Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve
değerlendirme kriterleri ile tekniklerinin görüşülmesi.
7. Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken
çalışmaların, başvurabileceği kaynakların (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve
İnternet adresleri vb.) tespit edilip değerlendirilmesi.
8. Özel Eğitim Uygulamaları: Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları kapsamında sunulan
eğitim hizmetlerinin müzakere edilmesi.

İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, Genel Müdürlüğümüzce gönderilen çerçeve programı
gözeterek yerel ihtiyaçlara göre aşağıdaki başlıklar ve benzeri konularda il/ilçe bazında
çevrim içi mesleki çalışma faaliyetinde bulunabilirler.

1. Bütün eğitim kademelerinde özel eğitim uygulamaları (özel eğitim sınıfları, evde eğitim,
destek eğitim odası, kaynaştırma eğitimi, otizm vb.)
2. Uzaktan eğitim süreçlerinde tasarım ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi
3. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul yöneticilerinin mesleki becerilerinin gelişimi eğitimi
4. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin rehberlik becerilerinin
geliştirilmesi eğitimi
5. Yazılım geliştirme uygulamaları eğitimi
6. Eğitimde inovasyon için tasarım odaklı düşünme
7. Bilgi işlemsel ve algoritmik düşünme uygulamaları eğitimi
8. Okulda ilk yardım eğitimi
9. Okul tabanlı afet eğitimi
10. Masal anlatıcılığı eğitimi
11. Türkçenin kullanımı ve diksiyon eğitimi
12. Köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi
13. Öğretmenlik meslek etiği eğitimi
14. Okul-aile iş birliği eğitimi
15. Sanal müze eğitimi etkinlikleri
16. Zekâ oyunları uygulamaları eğitimi
17. Kariyer rehberliği (meslek seçimi, sınav sistemi vb.) eğitimi
18. Robotik ve kodlama eğitimi
19. Öğrencilere çevre bilinci kazandırma eğitimi
20. Şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler
21. Okul ve çevre güvenliği eğitimi
22. Değerler eğitimi
23. Kaynaştırma eğitimi
24. Bireyselleştirilmiş eğitim programları
25. İşletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

4 × 5 =