ÖĞRETMENLERE YÖNELİK UYGULAMALI FEN ETKİNLİKLERİ

GİRESUN’DA ÖĞRETMENLERE YÖNELİK UYGULAMALI FEN ETKİNLİKLERİ
(27 -31 OCAK 2014)

Etkinliğe Kabul Edilecek Öğretmenler Aşağıdaki Kriterlere Göre Seçilecektir:

1. İlköğretim 5., 6., 7. ve 8. sınıf düzeyinde fen ve teknoloji öğretmeni olarak çalışıyor olmak
2. Daha önce benzer projeye katılmamış olmak.
3. Proje kapsamındaki deneyleri geliştirmeyi ve uygulamayı engelleyecek sağlık sorununun olmaması.
4. Bu projeye katılmak için gönüllü olmak.

BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru formlarını aşağıdaki e-mail adresine gönderebilirsiniz.

[email protected]

•• Çalıştayımız 27.01.2014 Pazartesi saat 08:00 da Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesinde başlayacaktır.

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güre/GİRESUN

TÜBİTAK tarafından desteklenmesi durumunda TÜM PROJELERDE KATILIMCILARIN ULAŞIM, YEME ve KONAKLAMA gibi ekonomik destekleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Hiç bir katılımcıdan ek ücret talep edilmeyecektir.
AMAÇ

Bu çalışmada temel amaç MEB okullarında görev yapan ilk ve orta okul fen bilimleri öğretmenlerine yönelik;

a)Katılımcılar arasında karşılıklı fikir ve tecrübe paylaşımını sağlamak,

b)Özellikle kırsal alanlarda görev yapan ve laboratuar imkanı olmayan öğretmenleri yeni deneysel aktivitelerle ve yüz yüze eğitimle desteklemek,

c)Fen ve teknoloji öğretim programında laboratuar uygulamalarının önemini açıklamak,

d)Fen laboratuarlarında kullanılan deneylerin altında yatan sebepleri mikroskobik ve makroskobik boyutta açıklayarak, deneylerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamalarındaki işlemleri tartışmak.

e)Öğretmenlerin deneylerden ders süresince nasıl faydalanabileceklerini ve deneylerle öğrencilere nasıl değerler eğitimi verebileceklerini, feni teknoloji, çevre ve astronomi ile nasıl ilişkilendirebileceklerini uygulamalı örnekler üzerinden tartışmak.

f)Öğretmenleri ve öğretmen adaylarını fen, teknoloji, çevre, astronomi ve bilimsel gezi düzenleme etkinlikleri yapma konusunda teşvik etmek.

KAPSAM

Bu çalışmada, fen bilimleri öğretmenlerine yönelik olarak; laboratuar öğretimi yaklaşımının önemi, yaklaşımın temel felsefesi konusunda bilgi düzeylerini geliştirmek için alan eğitimi uzmanları koordinatörlüğünde fen bilimleri öğretimi programında yer alan fizik, kimya, biyoloji, teknoloji, çevre ve astronomi temelli deneylerin ve bilimsel gezi düzenleme faaliyetlerinin katılımcılar tarafından aktif olarak yapıldığı bir etkinliktir. Bu alanlar:

-Laboratuarın kullanılmasına yönelik yaklaşımların örneklerle birlikte sunulması,

– Laboratuarda öğretmenin ve öğrencinin rolü, laboratuar kuralları

-Deney ve deney türleri,

-Fen, teknoloji, çevre ve astronomi deneyleri tasarlama, bilimsel gezi organize etme ve uygulama süreci,

-Yapılan deneylerin altında yatan sebeplerin mikroskobik ve makroskobik boyutta tartışılması, deneylerin değerler eğitimi ile ilişkilendirilmesi ve bilimsel gezi etkinliği sürecinin uygulamalı olarak öğretmenlere yaşatılması,

-Laboratuarda etkinliklerin sadece fizik, kimya ve biyoloji ile sınırlı olmadığı etkinliklerin teknoloji, çevre ve astronomi konularında da kullanılması deneylerin günlük yaşamla ilişkilendiirlmesi,

-Laboratuar uygulamaların sınıf dışı ortamlara taşınması hususunda bilimsel gezi organize etme bilgi ve becerisinin kazandırılması.

YAYGIN ETKİ

Fen bilimleri öğretim programının öğrenciler için verimli ve eğlenceli bir şekilde uygulanmasında laboratuar uygulamaları oldukça önemli bir yere sahiptir. Laboratuar uygulamalarını öğrencilere yaptıracak olan kişiler ise öğretmenlerdir. Bu bağlamda öğretmenlerin deneysel aktiviteler konusunda iyi motive edilmeleri ve öğretmenlere periyodik olarak mesleki eğitim verilmesi gerekmektedir. Özellikle de sınav odaklı bir eğitim sisteminde öğretmenlerin derslerini daha çok çoktan seçmeli testlerle yürütmek isteme eğilimleri ve fen dersini ve laboratuarı birbirinden ayrı olarak düşünmeleri dikkate alındığında; uygulama içerikli çalıştayların, öğretmenlerin teorik fen bilgilerinin laboratuar uygulamalarıyla daha etkili bir şekilde yürütülebileceği konusunda ikna edilmeleri ve laboratuarı dersten ayrı düşünmemeleri konusunda teşvik edilmelerinde etkili olacağına inanılmaktadır. Bu tür eğitim ortamlarıyla sadece tek bir bölgedeki öğretmenlerden ziyade Türkiye’nin dört bir tarafında görev yapan öğretmenler, bilgi ve becerilerini paylaşma, karşılıklı işbirliğini geliştirme ve fen ve teknoloji öğretimindeki en son yaklaşımları birinci elden alma fırsatı bulabilmektedirler. Dolayısıyla ülkemizde de bu veya buna benzer uygulamaların başlatılması, başlatılmış uygulamaların genişletilmesi, bu konuda araştırma yapacak alan eğitimcilerine TUBITAK, MEB, YÖK ve diğer sivil toplum örgütlerince desteklerin artırılmasına önem verilmelidir. Ayrıca bu ve benzeri çalışmalarla etkinliklere katılamayan öğretmenler de internet üzerinden etkinliklerle ilgili bilgilere ve paylaşımlara ulaşabilmektedirler. Ayrıca yapılması planlanan bu projenin öğretmenlere deneysel etkinlikler ve bilimsel gezi düzenleme konularında geniş bir bakış açısı kazandıracağına inanılmaktadır.

http://fenetkinlikleri.org/tr/goster1.aspx?menukod=30&kod=256

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin