Öğretmenlere Eğitim Teknolojileri Konferansı

Eğitim Teknolojileri

Geleceğe ışık tutacak öğretmen adayları FMV Işık Okullarına konuk oluyor, teknoloji destekli eğitim farkındalığıyla geleceği yakalıyor!

8 Mayıs Cumartesi günü 09.30-15.00 saatleri arasında çevrim içi Zoom platformu üzerinden gerçekleşecek olan “Geleceği Aydınlatacak Öğretmenlere Bir Işık” Eğitim Teknolojileri Konferansı

Etkinliğimiz ücretsizdir.

FMV IŞIK OKULLARI
“GELECEĞİ AYDINLATACAK ÖĞRETMENLERE BİR IŞIK”
ÖĞRETMEN ADAYLARIYLA ÇEVRİM İÇİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI
ATÖLYE / SUNUM PROGRAMLARI / 8 MAYIS 2021

ATÖLYE / SUNUM 1 [11.00-11.40]

1.1 Anaokulu Öğretmenliği
Özge Özkan
Okul Öncesinde Bilişsel Buradalık ve Destekleyen Örnek Dijital Araçlar
Bilişsel buradalık stratejilerine uygun ders planı hazırlama ve okul öncesinde bilişsel yük oluşturmadan dijital araçların ders planı içerisine entegre edilmesi. Wordwall uygulamasında etkinlik hazırlama, Flipgrid uygulaması ile proje sunumu ve Padlet ile pano oluşturma konularında örnekler verilecektir.

1.2 Bilişim Teknolojileri Doğukan Erdoğan
Özgür Balcı
Ortaokul ve Lise Seviyesi İçin “Büyük Veri ve Veri Madenciliği”
Sürekli güncellenen “Bilişim Teknolojileri” müfredatlarında yer alan bu konu, İnternet kullanan her bireyin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bu sunumda; büyük verinin derslerde hangi örnekler ile anlatılacağına, hangi sektörler ve meslekler için gerekli bir kazanım olduğuna, bu alanda çalışan kurumlara, gerçek müşteri davranışlarına dayalı verileri doğru bir şekilde değerlendirip yüksek faydaya sahip bir araca nasıl dönüştürebileceğimize değinilecektir. Ayrıca bu verilerin nasıl daha anlamlı olabileceğinden ve ortaokul/lise seviyelerinde hangi araçların, hangi örnekler ile anlatılabileceğinden bahsedilecektir.

1.3 Bilişim Teknolojileri
Birsen Erdoğan
Oynayarak Öğrenme ve Dijital Oyunlaştırma Araçları
Öğretim etkinliklerinde, oyuna yönelik uygulamaların branşlar bazında hazırlanmış örnekler ile sunulması ve kullanımını içeren bu atölyede, öğrencileri motive eden oyun dinamiklerinin hangi dijital araçlar ile derslere uyarlanabileceğini içeren sunumlar yer alacaktır.

1.4 Coğrafya
Ferit Köse
Coğrafya Dersinde Ters Yüz Öğrenme
Bu atölyede “Senkron ve asenkron coğrafya derslerine, öğrencileri nasıl hazırlayabiliriz?” sorusuna yanıt aranacaktır.

1.5 Edebiyat
Erman Karadan
Edebiyat Derslerinde Bilişsel Buradalığın Teknoloji ile Uyumu
Bu sunumda, Türk dili ve edebiyatı derslerindeki teknoloji kullanımı, bilişsel buradalık ile şiir ünitesi üzerinden anlatılacaktır. İçlerinde birbirine alternatif olan on iki program ile derslerin işlenişinin zenginleştirilmesine örnekler verilecektir. Böylece farklı becerilere sahip öğrencilerimizin öğrenmelerinin nasıl kolaylaştırıldığı ve derse aktif katılımlarının nasıl sağlandığı sizlerle paylaşılacaktır.

1.6 Fizik
İzel Kılınç
Fiziğin Teknoloji ile Buluşması
Bu atölye, bir fizik kazanımından yola çıkarak bu kazanımı çevrim içi platformda teknoloji ile nasıl bütünleştireceğimizi yansıtmaktadır.

1.7 İlkokul Sınıf Öğretmenliği
Onur Mutlu
Teknolojik Araçlarla Zenginleştirilmiş Hayat Bilgisi-Sorgulama Dersi Örneği
Hayat bilgisi dersi kazanımlarını, dijital ortamlara taşırken nasıl sorgulama yapabiliriz? Dijital araçları sözel derslere nasıl entegre edebiliriz? Uygulama örnekleri ile paylaşılacaktır.

1.8 Kimya
Hasan Döşemeci
Chemistry in International Curricula (IB AP)
Uluslararası programlarda kimya dersi öğretimi nasıl yapılıyor?

1.9 Matematik (İlköğretim)
Eren Erdil
“Bir Matematik Güncesi” – İnteraktif Uygulamalarla Öğrenme Serüvenine Biçimlendirici Bakış
Teknolojinin, kolaylaştırıcı, motive eden ve ilham veren etkisini matematik öğretimine taşıma amacıyla tasarladığımız bu planda, ondalık gösterimler konusunu ele aldık. “Ondalık Gösterim Serüveni” başlığını verdiğimiz 5. sınıf seviyesindeki konu planımızda, biçimlendirici öğrenme ve değerlendirme yöntemine uygun etkinliklere yer verdik. Biçimlendirici öğrenmeyi öne çıkaran derslerimizde Nearpod, Padlet, Flipgrid, Quiziz gibi uygulamaları kullanarak öğrencilerimizin öğrenme süreçlerini takip ettik, her birine bireysel geri dönütler verdik. Plan çerçevesinde öğrencilerimiz her ders interaktif matematik günlüklerine öğrenmeleri ile ilgili notlar aldılar, günlük tuttular. Ondalık gösterim konusu bittiğinde ise öğrencilerimiz tuttukları günlükleri kullanarak öğrenme serüvenlerini aktaran ürünler tasarladılar. Tasarımlar arasında hikâye, karikatür, ders kitabı, poster, haber bülteni vb. ürünler bulunuyor. Ürün tasarımları için öğrencilerimizin Web 2.0 uygulamaları kullanmalarını destekledik.

1.10 Tarih
Aylin Çetinbağ
Tarih Derslerinde Edpuzzle ve Padlet Uygulamalarının Kullanımı
Sunum, iki bölümden oluşmaktadır. Genel bir giriş yapıldıktan sonra, birinci bölümde tarih dersi için çok önemli olan belgesel, film ve videoların daha etkili bir şekilde izlenmesini sağlamak amacıyla edpuzzle uygulaması tanıtılacaktır. İkinci bölümde ise padlet uygulamasının ders içinde çok yönlü kullanımı gösterilecektir.

1.11 Türkçe
Güneş Deniz Özen
Birlikte Okuyoruz
Bu atölyede Türkçe dersinin ”okuma becerileri” kazanımlarını geliştirmeye ve kitap okuma zevkini öğrencilerle paylaşmaya yönelik hazırlanan çalışmalar sunulacaktır. Öğrencilerle birlikte okunan kitapların güdümlü okuma etkinlikleri ile hazırlanan “kitap okuma yönergeleri” sizlerle paylaşılacaktır.

1.12 Yabancı Dil (İlköğretim)
Elif Muemin
Creating Engaged and Independent Primary Language Learners This presentation will focus on how to hook primary language students and make sure that they stay on task while they enjoy the responsibility of their own learning with authentic classroom examples.

Bu sunum, ilkokul seviyesinde yabancı dil öğrenen öğrencilerin ilgilerini nasıl çekeceğiniz konusuna odaklanarak öğrencilerin kendi öğrenmelerinin sorumluluğundan zevk alarak öğrenmelerini nasıl gerçekleştirdiklerini özetleyecektir.

ATÖLYE / SUNUM 2 [11.55- 2.35]

2.1 Anaokulu Öğretmenliği
Filiz Çapçı
Anaokulunda Dijital Destekli Değerlendirme Etkinlikleri
“Thinglink ile hyper docs hazırlama ve değerlendirmede kullanma” üzerine hazırlanmış olan bu sunumda, anaokulu öğrencilerinin bir IB PYP disiplinler üstü teması sonunda, ünite değerlendirme etkinliği olarak hyper docs Web 2.0 aracı olan Thinglink’in hazırlanması ve bu doküman ile flipgrid Web 2.0 aracının enterge edilerek öğrencilerden geri bildirim alınması anlatılacaktır.

2.2 Anaokulu Öğretmenliği
Özge Özel
Okul Öncesi Eğitimde Dijital Uygulamalar
Okul öncesi dönemde, sorgulama topluluğu modelinin bir parçası olan bilişsel buradalık yaklaşımına göre hazırlanmış ve dijital uygulamalar ile zenginleştirilmiş ders planı örneği paylaşılacaktır.

2.3 Bilişim Teknolojileri
Birsen Erdoğan
Duygu Simeklioğlu
BT Derslerinde Dijital Uygulamalar
Değişik seviyelerde uygulanan ve uygulanması mümkün olan dijital uygulamalar ve ders örnekleri paylaşılacaktır.

2.4 Biyoloji
Volkan Serin
Veni Vidi Vici – Öz Düzenleme Üzerine Bir Strateji Çalışması
Öğrencilerin öz düzenleme becerilerini geliştirmesi, hedef belirlemede aktif olarak yer alması ve öğrenme sürecini takip etmesi amaçlanan 9. sınıf biyoloji dersi örneği ve Uluslararası Bakalorya genel değerlendirmesi kapsamındaki örnek çalışmaları sizlerle paylaşılacaktır.

2.5 Coğrafya
Şebnem Öney
Çevrim İçi Coğrafya Derslerinde Uygulanabilecek Öğrenme ve Öğretme Yöntemlerine Örnekler
Sunumda, uzaktan eğitimde öğrenci ile yakınlaşmayı sağlayacak, dersi öğrenci merkezli etkinliklerle Web 2.0 araçlarını kullanarak daha verimli kılan ve etkili öğrenme ortamı oluşturan örneklere yer verilecektir.

2.6 Fen Bilimleri
Merve Aslı Utkan
Click Science 🙂
Fen bilimleri uygulamaları bir tıkla sınıfında! Yeni teknolojiler, yeni jenerasyon öğrenciler ve her gün değişen ihtiyaçlar… Peki, çevrim içi bir dersi daha etkileşimli ve verimli kılmak için neler yapılabilir? Öğrenme yoldaşın olarak atölyemde bir ders için gerekli olan yapı taşlarına ve uygulamalara yakından bakacağız.

2.7 Fizik
Şevket Mert Dönmez
Kara Tahtanın Ötesinde: Fizik Dersinde Teknoloji Entegrasyonu
“Fizik dersini sıkıcı hale getiren öğretmenler kriminal bir suçludur.” der Prof. Walter Lewin. Bu sözü düstur bellememiş öğretmenler tarafından kara tahtaya hapsedilen fizik dersi, artık teknolojinin de yardımıyla anlaşılır ve eğlenceli olmayı bekliyor. Bu atölyede fizik dersinin teknoloji entegrasyonuyla gelecekte nasıl şekil alacağı, bir fizik öğretmeninin teknolojiyi nasıl etkin kullanacağı, örgün ve uzaktan eğitim süreçlerindeki zorlukların teknoloji desteğiyle nasıl aşılabileceği konuları işlenecektir.

2.8 İlkokul Sınıf Öğretmenliği
Ufuk Gül
Uzaktan Eğitim Süreçlerinde Kubaşık Öğrenmeyi Sağlayabilme
Öğrenme süreçlerinde iş birliğine dayalı öğrenme yöntemi, öğrencilerin hem sosyal hem de akademik gelişimi için olmazsa olmaz yöntemlerdendir. Uzaktan eğitim süreci gibi bireylerin bir arada bulunmaya daha fazla ihtiyaç duyduğu bir durumda, öğretmen moderatörlüğünde akran öğrenmesi gerçekleştirebilmek her açıdan gereklidir. “Uzaktan eğitimde kubaşık(iş birlikli) öğrenme nasıl ve hangi destekleyici araçlarla yapılmalıdır?” sorusu, deneyimlerle sabit örnekler ve kuram ilişkisi içerisinde bu sunumda yer alacaktır. Öğrenenlerin hem duyuşsal hem bilişsel gelişimi senkron ve asenkron derslerde bu yöntem ile kolaylıkla desteklenmektedir.

2.9 Kimya
Nevran Kuzucuk
Classkick/Online tool for teaching&learning
Classkick uygulamasının kimya dersine entegrasyonu

2.10 Matematik (Lise)
Buse Özturp
Esra Çelebi
Dijital Araçlarla Etkin Matematik Dersi
Bu sunumda, önceden hazırlanmış ve uygulanmış bir ders planı konuşulacak ve bu esnada yedişer dakika; desmos, teachermade ve padletin matematik derslerinde kullanımından bahsedilecektir. Çalışma esnasında formative assesment ve bilişsel buradalığa da değinilecektir.

2.11 Sosyal Bilgiler
Eylem Sarıkaya
Karaların ve Denizlerin Fatihi “Osmanlı”
7. sınıf düzeyi sosyal bilgiler dersinin “Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder” kazanımı doğrultusunda, 4 saatl olarak planlanmış dersimizde; Padlet, PPT, Youtube, Google Classroom ve BookCreator dijital Web 2.0 uygulamalarını kullandık.

2.12 Türkçe
Dinçer Yurttaş
Türkçe Dersinde Kavram Öğretimi
Listeleme, gruplama, etiketleme, yeniden oluşturma ve sentezleme yöntemleri kullanılarak Türkçe dersinde anlam bilgisine yönelik kavramların öğretimi ve kavramların günlük dildeki iz düşümlerine bakacağız. Dijital dünyada çocukların kavramlarla nasıl tanıştırılabileceğini örnekleyeceğiz.

ATÖLYE / SUNUM 3 [14.20-15.00]

3.1 Anaokulu Öğretmenliği
Duygu Gezmişoğlu Kurç
Birsen Erdoğan
Dijital Uygulamalarla Okul Öncesi Etkinlik Tasarımı
Pratikte kullanılabilecek dijital uygulamalarla etkinlik tasarlanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Eğlenceli aktiviteler ve oyun hazırlama uygulamaları.

3.2 Bilişim Teknolojileri
Mervenur YILDIZ
Öğretmenin Web Çantası
Uzaktan eğitim döneminde Web 2.0 araçlarına hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuldu. Sadece çevrim içi ortamda değil, yüz yüze derslerde de her ihtiyacı karşılayacak, tüm öğretmenlerin bilmesi gereken Web 2.0 araçları ve derslere yardımcı olacak küçük araçlar anlatılacaktır.

3.3 Biyoloji
Nuray Kallı
Biyoloji Dersi Öğretiminde Kullanılabilecek Alternatif Ders Materyalleri
Yüz yüze ve uzaktan eğitim sürecinde, biyoloji dersi öğretiminde sınıf içi aktivitelerde kullanılabilecek hands on ve teknoloji destekli eğitim materyallerinden örnekler sunulacaktır.

3.4 Edebiyat
Berna Sevdar
Dijital Çağda Flipped Classroom ile Edebiyat Öğretimi
Uzaktan eğitim sürecinde -sınıf ortamından uzakta ve kitaplara dokunmadan- ders işlemek, biz öğretmenleri flipped classroom yöntemiyle beraber yeni arayışlara yönlendirdi. Öğrencilerin ilgisini çekecek, meraklarını canlı tutacak dijital ders materyalleri eşliğinde edebiyat dersinin nasıl işlenebileceği üzerinde durulacaktır.

3.5 Fizik
Sezer Berker
Fizik Dersinin ve Öğretmeninin Dijital Teknoloji ile İmtihanı
Ders sürecinde karşılaşılan problemler ve zorlukların neler olduğu, bu problemlere ve zorluklara yönelik nasıl çözümler üretilebileceği paylaşılacaktır.

3.6 İlkokul Sınıf Öğretmenliği
Mehmet Özgür Çetin
Derya Altan
PYP Sürecinde Değişimi İçselleştirmek
Değişim, hiç beklemediğimiz bir anda girdi hayatlarımıza. Bir sabah uyandığında içinde bulunduğu sistemin “öğrenen”i olacağını kimse bilemezdi. Sorgulama sürecinde PYP öğretmeni olmakla başlayan sorgulamalara yenileri eklenmişti. Nasıl ilerlemeliydi? Teknolojinin sunduğu gelişmeler bir fırsat olabilir miydi? Dijital platformların etkin kullanımı sağlanabilir miydi? Web 2.0 araçları “araç mı, amaç mı” olmalıydı? Okul toplumunda değişimden etkilenen sadece öğrenciler miydi? Öğretmenler bu süreçten nasıl etkilendi? Gelin bu yolculukta PYP öğretmeninin yaptığı planlamaları ve süreçteki değişimi beraber sorgulayalım.

3.7 İlkokul Sınıf Öğretmenliği
Onur Mutlu
Uzaktan Eğitimde Okuma Alışkanlıklarını Geliştirme (1Dakika 1Kitap)
Uzaktan eğitimde öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirmeye yönelik hazırlanan proje uygulaması ve basamakları paylaşılacaktır.

3.8 Kimya- Fizik
Gülenay Akdeniz
Hanife Kökçü
Uzaktan Eğitimde Fizik ve Kimya Ders Planlarında Kullanılan Dijital Uygulamalar
Farklı seviyelerde uygulanan ders planlarında kullanılan animasyon, simülasyon, değerlendirme platformlarının etkin kullanımı üzerine deneyim ve bilgi aktarımı gerçekleştirilecektir.

3.9 Matematik (İlköğretim)
Gülhan Demirel Dilek
5. Sınıf Matematik-Örüntüler ve Doğa
Matematiğin doğayla ve sanatla olan ilişkisini 5. sınıf öğrencilerimiz ile birlikte keşfediyoruz. Keşfimize bir öykü ile başlayıp öğrencilerimizde merak duygusu uyandırıyoruz. Örüntüler konusunun doğayla ve sanatla ilişkisi konusunda onları araştırmaya ve keşfetmeye teşvik ediyoruz. Doğadaki matematiği bulmalarını sağlayarak öğrencilerimizi de matematik ile sanat yapmaya davet ediyoruz.

3.10 Matematik (Lise)
Funda Akbulut Demirel
Dijital Matematik Uygulamaları
Hangi konunun anlatımına hangi teknoloji eşlik edebilir? Örneklerle ve uygulamalarla çeşitli teknolojik araçların kullanıldığı bir sunum olacak.

3.11 Sosyal Bilgiler
Deniz Öztürk
Çanak Çömlek Patladı!
İçinde bulunduğumuz dönemin eğitime yansımalarından bahsedeceğim. Pandeminin hepimize “Çanak çömlek patladı!” demesiyle başlayan bu dönem; bizleri güvenli alanlarımızdan, saklandığımız yerlerden çıkardı. Şimdi yeni şeyler öğrenme zamanı. Bu süreçte zoom üzerinden öğretmen olmayı konuşacağız. Uzaktan eğitim döneminde, sosyal bilgiler derslerinde hangi Web 2.0 araçlarını kullanabileceğimizi, bu araçları ders planlarımızda nerede, nasıl ve ne amaçla kullandığımızı konuşacağız. (Örneğin; wizer.me, kahoot, zoom breakout rooms, storyboardthat, padled, canva, mindmeister, wordwall Quziz, edpuzzel, Google form, prezi vb. gibi araçların kullanımını ve uzaktan müze gezme deneyimimizi anlatmayı düşünüyorum.)

3.12 Yabancı Dil (İlköğretim)
Fulya Çelik
Betül Özge
İnteraktif Platform Entegreli Ders Tasarımı
Atölye katılımcılarıyla, interaktif uygulamalar ile desteklenen ders planı örneğinden yola çıkarak yapılacak paylaşımda, hedefimiz siz geleceğin öğretmenlerine ışık olabilmektir.

“GELECEĞİ AYDINLATACAK ÖĞRETMENLERE BİR IŞIK”
ÖĞRETMEN ADAYLARIYLA ÇEVRİM İÇİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI
BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin