Öğretmenler Üniversite Öğrencileri Lise Öğrencileri arası “İstiklalden İstikbale” Şiir Yarışması

Öğretmenler Üniversite Öğrencileri Lise Öğrencileri
Öğretmenler Üniversite Öğrencileri Lise Öğrencileri

Türk Eğitim-Sen İstiklal Marşı’nın Kabul Edilişinin 100. Yılında Mehmet Akif Ersoy Anısına “İstiklalden İstikbale” Şiir Yarışması düzenliyor.

Yarışmamız; İstiklal Marşı’nın bize hissettirdiği duygular ekseninde bağımsızlık, kahramanlık, zafer, vatan sevgisi, bayrak sevgisi, Türk milletinin fedakârlığı ile Türk bağımsızlık mücadelesi konularını içeriyor.

Türk Eğitim-Sen olarak bu yarışmayla; tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak millî birlik ve beraberliğimize katkı sağlamayı, geleceğimizin mimarı gençlerimize ve çocuklarımıza İstiklal Marşı’nın yazıldığı dönemi, Türk kurtuluş mücadelesini hatırlatarak, milletimizin hürriyete ve bağımsızlığa olan aşkını, millî marş yazılması sürecini, İstiklâl Marşı’nın içeriğini bugünkü Türk toplumuna aktarmayı hedefliyoruz.

Ayrıca;“Unutmak tükenmektir.” şiarından yola çıkarak; “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.” diyen Büyük Şair Mehmet Akif’in gözünden dönemin varlık yokluk mücadelesini aktarmak, yazdığı şiirin millî marş olarak seçilmesi üzerine kazandığı 500 lira ödülü de cepheye elbise diken Dar’ül Mesai Vakfına bağışlayarak yaptığı soylu davranışı anlatmak; vatan, bağımsızlık, millet bilinci olmadan elde edilen hiçbir şeyin anlamı olmadığı gerçeğini bir kez daha dile getirerek Türk vatanında, Türk milleti içinden yeni Mehmet Akif Ersoyların yetişmesine bir yol açmak bu yarışmanın ana ilkeleri arasında yer almaktadır.

YARIŞMANIN ADI: İstiklal Marşı’nın Kabul Edilişinin 100. Yılında Mehmet Akif Ersoy Anısına “İstiklalden İstikbale” Şiir Yarışması.

YARIŞMANIN KONUSU: İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin yüzüncü yılında millî marşımızın bize hissettirdiği duygular ekseninde bağımsızlık, kahramanlık, zafer, vatan sevgisi, bayrak sevgisi, Türk milletinin fedakârlığı ile Türk bağımsızlık mücadelesi konularını içermektedir.

YARIŞMANIN AMACI: Tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak millî birlik ve beraberliğimize katkı sağlamak, geleceğimizin mimarı gençlerimize ve çocuklarımıza İstiklal Marşı’nın yazıldığı dönemi, Türk kurtuluş mücadelesini hatırlatarak, milletimizin hürriyete ve bağımsızlığa olan aşkını, millî marş yazılması sürecini, İstiklâl Marşı’nın içeriğini bu günkü Türk toplumuna aktarmayı hedeflemektedir.

Bunun yanında “Unutmak tükenmektir.” şiarından yola çıkarak; Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.” diyen Büyük Şair Mehmet Akif’in gözünden dönemin varlık yokluk mücadelesini aktarmak, yazdığı şiirin millî marş olarak seçilmesi üzerine kazandığı 500 lira ödülü de cepheye elbise diken Dar’ül Mesai Vakfına bağışlayarak yaptığı soylu davranışı anlatmak; vatan, bağımsızlık, millet bilinci olmadan elde edilen hiçbir şeyin anlamı olmadığı gerçeğini bir kez daha dile getirerek Türk vatanında, Türk milleti içinden yeni Mehmet Akif Ersoyların yetişmesine bir yol açmak bu yarışmanın ana ilkeleri arasında yer almaktadır.

Dile getirmiş olduğumuz konularda Türk Edebiyatı’na her zaman hizmet etmeyi ideal edinmiş Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen üyelerinin ve öğrencilerimizin kalem ürünlerinin kamuya yansımasına destek olmak, yeni eserlerin kazandırılmasına katkı sağlamak, şiirin insan duygu ve düşüncelerini yansıtıp zenginleştirmedeki işlevini sergilemek adına teşvik edici olmak da bu yarışmanın amaçları arasında yer almaktadır.

Yarışma için başvurular 22 Şubat 2021 tarihi ve saat 17:00’ye kadar alınacaktır.

YARIŞMANIN ŞARTLARI

Yarışma; Üyeler, Yükseköğretim ve Ortaöğretim olmak üzerek üç kategoride düzenlenecektir.

a.Üyeler Kategorisi:

Yarışmaya Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu Sen’e bağlı sendikaların üyeleri katılabilirler.

b.Yükseköğretim Kategorisi

Yarışmaya yükseköğrenim öğrencileri katılabilirler. Bu öğrencilerin lisans, ön lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim veren bir kurumda öğrenciliklerinin başvuru tarihinde devam ediyor olması gerekir. (Öğrencilerde, aynı zamanda kamu görevlisi olan bu kategoride yarışmaya katılamazlar.)

c.Ortaöğretim Kategorisi

Yarışmaya resmi ve özel okullarda öğrenim gören ortaöğretim öğrencileri katılabilirler.

Yarışmaya Seçici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları katılamazlar.
Şiirler aruz, hece ya da serbest vezinli olabilir.
Şiirler daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır.
Yarışmaya en fazla üç (3) şiirle katılmak mümkündür. Yarışmaya gönderilecek şiirler A4 sayfasında, Arial 12 punto, 1 satır aralığı ile bilgisayarda yazılacaktır.
Şiir metninin ön ve arka yüzünde kesinlikle imza, ad-soyad ve herhangi bir işaret bulunmayacak, sadece rumuz yazılacaktır.
Yarışmaya katılan eserlerin arka yüzünde en fazla 5 (beş) harf ve 3 (üç) rakamdan oluşan bir rumuz kullanılacaktır.
Yarışmaya katılanların eserleri için kullandığı RUMUZ, ESERİN ADI, YARIŞMACININ ADI-SOYADI, ÖZGEÇMİŞİ, ŞUBE ADI, OKULU, ÜNİVERSİTESİ, ADRES ve TELEFONLARININ ayrı bir kapalı zarfta bulunması gerekmektedir.
Yarışmaya gönderilecek şiirler 6 nüsha hazırlanacaktır. Yarışmacılar 6 nüsha şiir çıktısı ile birlikte, şiirin dijital kopyasını bir CD’ye kaydederek göndereceklerdir. CD üzerine kategori ve rumuz yazılacaktır.
Her eser kendi kategorisinde değerlendirileceği için, gönderilecek eserler mutlaka kapalı bir zarf içinde olacak şekilde hazırlanmalı, hazırlanan zarfların üzerinde, yarışmacının yarışacağı kategori “ÜYELER”, “YÜKSEKÖĞRETİM”, “ORTAÖĞRETİM” şeklinde yazılmalıdır.
Yarışmaya katılan bütün şiirlerin telif hakkı Türk Eğitim-Sen’e aittir.
Şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda ve tereddüt halinde Seçici Kurul kararları geçerlidir.
Yarışmaya katılan eserlerden uygun görülenler ile dereceye giren şiirler Türk Eğitim-Sen tarafından kitap olarak bastırılacaktır.

TESLİM SÜRESİ

Yarışmaya katılacakların eserlerini ve kapalı zarflarını en son 22 Şubat 2021 tarihi ve saat 17:00’ye kadar Türk Eğitim Sen Şube Başkanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir.

Şubelerin teslim aldıkları eserleri kapalı zarflarla beraber en son 25 Şubat 2021 tarihi saat 17:00’ye kadar “Talatpaşa Bulvarı No:160 Kat: 6 Cebeci-Çankaya/ANKARA” adresindeki Türk Eğitim Sen Genel Merkezi, Genel Eğitim ve Sosyal işler Sekreterliği’ne elden veya kargo yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

SEÇİCİ KURUL

Prof. Dr. Fatih SAKALLI-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Öğretim Üyesi.

Prof. Dr. İhsan KALENDEROĞLU- Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği, Öğretim Üyesi.

Kaya KUZUCU-Sanatçı-Şair.

Yahya AKENGİN- Şair ve Yazar, Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı Başkanı.

Doç. Dr. Yılmaz YEŞİL- Gazi Üniversitesi, Türk Dili Bölüm Başkanlığı.

(Seçici Kurul üyelerinin isimleri alfabetik sıraya göre yazılmıştır.)

DEĞERLENDİRME

Seçici kurul 1 Mart 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00’da genel merkez binamızda çalışmalarına başlayacak, ödüle değer eserleri belirleyecektir. 12 Mart 2021 tarihinde sonuçlar ilan edilecektir.

ÖDÜLLER

Üyeler Kategorisi

Birincilik ödülü: 10 bin TL.

İkincilik ödülü: 7 bin TL.

Üçüncülük ödülü: 4 bin TL.

Yükseköğretim Kategorisi

Birincilik ödülü: 8 bin TL.

İkincilik ödülü: 5 bin TL.

Üçüncülük ödülü: 3 bin TL.

Orta Öğretim Kategorisi

Birincilik ödülü: 6 bin TL.

İkincilik ödülü: 4 bin TL.

Üçüncülük ödülü: 2 bin TL

ÖDÜL TÖRENİ

Ödüller törenle verilecektir. Ödül töreninin tarihi ve yeri daha sonra sendikamızca duyurulacaktır.