Öğretmenler için STEM Eğitimi ve Arduino ile Fiziksel Programlama Kampı

tübitak 4004
STEM Eğitimi

Proje ile öğretmenlerin STEM eğitimi ve bir parçası olarak Arduino ile fiziksel programlama kapsamında uygulamalı etkinliklerle tanıştırılmaları, özgün etkinlikler ve projeler geliştirme ve bunları uygulayabilme yeterlikleri kazanmaları amaçlanmıştır. Böylece proje etkinlikleri ile öğretmen adaylarında STEM eğitimi ve bir parçası olarak programlamaya yönelik olumlu tutum geliştirmek, mühendislik ve tasarım becerileri kazandırmak ve bu tür uygulamalar hakkında farkındalık kazandırmak hedeflenmektedir.

Katılımcıların, yol, konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır!

Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde ülkeler; bu gelişmelere ayak uydurabilen, araştıran, sorgulayan, 21. yüzyıl becerilerine sahip üretken bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda ortaya çıkan STEM eğitimi, gerçek yaşam problemlerine disiplinlerarası yaklaşımlarla çözüm bulma çabası olarak tanımlanabilir. Bu süreç, öğrencilerin mühendislik ve bilim arasındaki bağlantıyı kurmalarına, disiplinlerarası etkileşimi anlamalarına ve öğrendiklerini yaşantısal hale getirerek dünya görüşlerinin gelişmesine yardımcı olur. STEM eğitiminin odağında 21.yüzyıl becerileri ve nihai olarak teknolojik üretimin olması, akıllı sitemler tasarlamayı hedefleyen fiziksel programlamayı ön plana çıkarır. Algoritmik ve tasarım odaklı düşünmeyi içeren fiziksel programlama; problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık, girişimcilik, takım çalışması, dijital okur-yazarlık ve mühendislik tasarım becerileri gibi birçok becerinin gelişiminde etkilidir. Bu bağlamda gerçekleştirilecek proje ile öğretmenlerin STEM eğitimi ve bir parçası olarak Arduino ile fiziksel programlama kapsamında uygulamalı etkinliklerle tanıştırılmaları, özgün etkinlikler geliştirme ve uygulayabilme yeterlikleri kazanmaları amaçlanmıştır. Böylece proje etkinlikleri ile katılımcılarda STEM eğitimi ve programlamaya yönelik farkındalık oluşturmak, olumlu tutum geliştirmek, yaşam becerileri, mühendislik ve tasarım becerileri kazandırmak hedeflenmektedir.

Katılımcı Seçim Kriterleri

Projenin hedef kitlesi, fen bilgisi öğretmenlerinden oluşmaktadır. Katılımcıların seçiminde öğretmenlerin mümkün olduğu kadar farklı bölgelerde görev yapıyor olmalarına dikkat edilecektir. Hedef kitle seçim kriterleri aşağıda verilmiştir:

1- Projeye gönüllülük esaslı olmak üzere 24 fen bilgisi öğretmeni seçilecektir.

2- Mümkün olduğu kadar farklı bölgelerden ve farklı illerden öğretmenlerin projeye dâhil edilmesine dikkat edilecektir.

3- Katılımcıların belirlenmesinde kadın-erkek eşitliğine dikkat edilecektir.

4- Kırsal kesimlerde görev yapanlar imkânlar açısından dezavantajlı kabul edilerek öncelik verilecektir.

5- Mesleki kıdemi fazla olanlar yenilikçi yaklaşımlar açısından dezavantajlı kabul edilerek öncelik verilecektir.

6- Katılımcıların daha önce proje konusuna benzer konuda TÜBİTAK projelerine katılmamış olmasına dikkat edilecektir.

PROJE KOORDİNATÖRÜ
PROF. DR. UĞUR SARI
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQjs9eN2jH4lixohslM-sJCos76-vmwL-OVbzVgPKhlQB_1w/viewform

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.