Öğretmenler İçin Orman Okulu Teknikleri Kursu

tübitak 2237
Öğretmenler İçin Orman Okulu Teknikleri Kursu

“Öğretmenler için Orman Okulu Teknikleri Kursu”, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) kapsamında, 2237 – A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği ile yürütülecektir. Projemize, ISUBÜ Orman Fakültesi Dekanlığı ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü ve ARZEN Kozmetik tarafından AYNİ destek sağlanmaktadır. Etkinliğin bir gece iki gün şeklinde yapılacak olan gecelemeli kamp uygulaması için TÜBİTAK BİDEB 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programından gerekli izin alınmıştır. Proje etkinliklerinde, konusunun uzmanı 6 farklı üniversitede görev yapan konusunun uzmanı eğitmenler görev almaktadır. Hedef kitlemiz; Orman Okulu konularında yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam eden öğretmenlerimiz ile bu bu konuya meraklı lisans öğrencileri ve araştırma kurumlarında araştırmacı olarak görev yapan araştırmacılardır.

18-24 Temmuz 2022

Etkinliğin desteklenmesi halinde başvuran katılımcı adayları arasından aşağıdaki kriterler dikkate alınmak suretiyle 20 kişi etkinliğe davet edilecektir.

Katılımcı seçiminde TÜBİTAK-BİDEB 2237-A – Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kriterleri dikkate alınmaktadır. Bu bağlamda aşağıda belirtilen şartlara göre katılımcı seçimleri yapılmaktadır.

Hedef Kitleyi Oluşturan Gruplar:

Lisans 4. Sınıf öğrencileri: Eğitim Fakültesi ve Fen Fakültesi 4. Sınıf öğrencileri öncelikli hedef kitledir (% 25 -5 kişi).
Lisans üstü öğrencileri: Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği ve Biyoloji Öğretmenliği Lisans üstü öğrencileri öncelikli hedef kitledir (% 50 – 10 kişi)
Araştırma kurumunda görev yapan araştırmacılar: Milli Eğitim Bakanlığı Ar-Ge Birimi çalışanları öncelikli hedef kitledir (% 25 -5 kişi)

http://www.dogaproje.org/ormanokulu/index.php?page=basvuruformu