Öğretmenler Arası Resim Yarışması

Öğretmenler Arası Resim Yarışması

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce
“Doğru Ağacın Doğru Gölgesi Olur.” konulu resim yarışması düzenlenecektir.
Yarışma kapsamındaki çalışmalarda “Doğru Ağacın Doğru Gölgesi Olur.”
teması, öğretmenlerimizin gözünden ele alınacaktır.

AMAÇ
– Eğitim ordusunun neferleri olan öğretmenlerimizin “Doğru Ağacın Doğru Gölgesi
Olur.” sözünü resim yoluyla ifade etmelerini sağlamak
– Eğitimci ressamları ortak sanatsal bir faaliyette buluşturmak
– Öğretmenlik mesleğinin önemini görselleştirmek
– Yetkin ve donanımlı öğretmenlerin toplumun geleceği olan nesilleri en iyi şekilde
yetiştirmedeki önemini ve başarısını gözler önüne sermek

BAŞVURU VE YARIŞMAYA GÖNDERİLECEK RESİMLERDE ARANACAK ŞARTLAR
1. Katılımcılar : Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullarda (ilkokul, ortaokul ve
liselerde) görev yapan tüm öğretmenler

2. Ölçüler : Kısa kenarı 35 cm’den az, uzun kenarı 100 cm’den fazla olmayacaktır.

3. Teknik ve Malzeme : Serbest (iki boyutlu sanat malzemeleri)
– Yarışmaya gönderilecek çalışmalar, katlanmadan ve yıpranmamış bir şekilde ve kargo
gönderiminde hasar görmeyecek şekilde kalın muhafaza içerisinde (strafor, ambalaj vb)
öğretmenlerimizin bağlı bulundukları İl Millî Eğitim Müdürlüğüne elden teslim edilecek,
katlanan ve yıpranan resimler değerlendirmeye alınmayacaktır. Sorumluluk, eser sahibine
aittir.

• Form-1 eksiksiz olarak doldurulup zarfa konulacak, zarf kapalı olarak eserin arkasına
yapıştırılacaktır.

• Yarışmada seçici kurul tarafından değerlendirilen eserlerden derece alan ve sergilenmeye
değer görülenler, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğünce belirtilen tarihte sergilenecek ve bu eserlerden oluşan sergi kataloğu
hazırlanacaktır.

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER
Katılımcı öğretmenler, bağlı bulundukları İl Millî Eğitim Müdürlüğü Kültür Bölümüne başvuruda
bulunacaklardır. İl milli eğitim müdürlüklerine elden teslim edilecek Çalışmalar illerden
oluşturulacak komisyon aracılığıyla seçilecek ve il birincisi olan Çalışmalar il milli
eğitim müdürlüklerince Kargo/Posta yoluyla Bakanlığımıza gönderilecektir.

YARIŞMA JÜRİSİ DEĞERLENDİRMESİ
Resimler, yarışma jürisi tarafından iki boyutlu sanat elemanları/ilkeleri ve temaya uygunluk
gözetilerek değerlendirilecektir.
Resimler, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce kurulan
Yarışma Jürisi tarafından değerlendirilecektir.

YARIŞMA JÜRİSİ
Prof. Dr. Meliha YILMAZ (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Hüseyin ELMAS (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali Ertuğrul KÜPELİ (Gazi Üniversitesi)
Resim Öğrt. Veysel TACAR (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi)
Resim Öğrt. Mustafa Cemil TURHAL (Ankara Güzel Sanatlar Lisesi)

ÖDÜLLER
Dereceye giren ve ödüle hak kazanan öğretmenlerimiz, Millî Eğitim Bakanlığı
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından ödüllendirilecektir.
Birinci : Taşınabilir Bilgisayar İNTEL İ7 İŞLEMCİ 512 CGB SSD HDSK
İkinci : Taşınabilir Bilgisayar İNTEL İ5 İŞLEMCİ 216 CGB SSD HDSK
Üçüncü : Taşınabilir Bilgisayar İNTEL İ3 İŞLEMCİ 216 CGB SSD HDSK
Ödül töreni ve yeri ayrıca http://oygm.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Ödül töreni ve yeri ayrıca http://oygm.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Şartnamesinin İl Millî Eğitim Müdürlüklerince okullara duyurulması ve
çalışmaların gönderilmesi 04.10.2021 – 04.11.2021
Öğretmenlerin bağlı bulundukları İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin Kültür Bölümüne
başvuru yapması
İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından değerlendirilerek il birincisi olan çalışmaların Millî
Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne kargo/posta
yoluyla gönderilmesi 05.11.2021 – 18.11.2021
Eserlerin Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Yarışma Jürisi tarafından değerlendirilmesi 18.11.2021 – 20.11.2021
Sonuçların açıklanması 21.11.2021 http://oygm.meb.gov.tr

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
oyg_ohskfdb@meb.gov.tr 0 312 413 25 99
gonca.ozkara@meb.gov.tr 0 312 413 26 33

FORM 1 ( Doldurulacak ve zarfa konulacak form )

öğretmen yarışma
öğretmen bilgi formu