Öğretmenler Arası Makale Yarışması

Başkent Ankara ve Anadolu Konfederasyonu, Türkiye geneli resmi/özel tüm anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul öğretmenlerine yönelik, öğretmenlerin kitap okuma ve yazma alışkanlıklarını geliştirerek eğitime katkı sağlamak amacıyla Makale Yarışması düzenliyor.

Ülkemizin en önemli sorunlarının başında eğitim gelmektedir. Eğitimin temeli ise okumaktan ve yazmaktan geçer. Bilginin, öğrenmenin, okumanın kaynağı ise hiç şüphesiz kitaplardır.

Başkent Ankara ve Anadolu Konfederasyonu (BAŞKON) olarak Ankara Valiliği ve Haymana Belediyesinin destekleriyle 2018-2019 Eğitim- öğretim yılında Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapmak suretiyle Ankara’da lise öğrencileri arasında ‘Kitap Okuma ve yazı yazma’ konulu bir kompozisyon yarışması projemizi başlatmış bulunmaktayız.

Proje çalışmamızın ikinci basmağı olarak ülke genelindeki öğretmenlere ulaşmak ve öğretmenler arası “Kitap Okuma ve Yazı Yazmanın Yaygınlaştırılması” konulu bir makale yarışması düzenleyerek eğitime katkıda bulunmak, başarılı olanlara ödül vermek ve öğretmen yazılarını kitap haline getirerek yayınlamak istiyoruz.

ANKARA VALİLİĞİ, AN KARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, HAYMANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VE BAŞKENT ANKARA VE ANADOLU KONFEDERASYONU (BAŞKON) TARAFINDAN DÜZENLENEN ÖĞRETMENLER ARASI MAKALE YARIŞMASINA AİT ŞARTNAME

ADRES :Başkent Ankara ve Anadolu Konfederasyonu (BAŞKON)
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 63/5 Çankaya/ ANKAR

YARIŞMANIN AMACI : Öğretmenler arasında ‘Kitap Okuma ve Yazı Yazmanın Yaygınlaştırılması konulu Makale yarışması ile öğretmenlerin kitap okuma ve yazı yazma alışkanlıklarının geliştirilerek eğitime katkı sağlanması.

YARIŞMANIN KONUSU : Kitap Okuma ve Yazı Yazmanın Yaygınlaştırılması.

YARIŞMAYA KATILMA YERİ VE TARİHİ: Türkiye’deki bütün öğretmenler-15 Ocak 2019 ile 15 Nisan 2019

YARIŞMAYA NASIL BAŞVURULACAK: Öğretmenler tarafından hazırlanan makaleler 15 Nisan 2019 tarihine kadar PDF formatında en az 4 en fazla 6 sayfa olacak; yazılar 12 punto ve 1,5 satır aralığına göre hazırlanarak ve CD’lere yüklenmiş halde görevli oldukları İl milli eğitim müdürlüklerine teslim edilecektir.

DEĞERLENDİRME JÜRİSİ
1. Prof. Dr. Funda TOPRAK Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi.
2. Prof. Dr. Fatma AÇIK Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi.
3. Doç. Dr. Ayşe Demir Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:
a ) İçerik : 40 Puan
b) Özgünlük : 30 Puan
c) Dil ve Anlatım : 20 puan
d) İmla : 10 puan
Olarak değerlendirilecektir.

YARIŞMADA VERİLECEK ÖDÜLLER:
1. olan makaleye : 5000.TL;
2. olan makaleye : 3000’. TL
3. cü olan makaleye : 2.000. TL ödül verilecektir.

İLETİŞİM : Başkent Ankara ve Anadolu Konfederasyonu (BAŞKON)
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 63/5 Çankaya/ ANKARA
e-mail:csezgin@meb.gov.tr

Ayrıca;
1..İI milli eğitim müdürlüklerince yarışma ile ilgili bilgilerin en geç 15 Ocak 2019’a kadar bütün öğretmenlere ulaştırılması;
2. İl milli eğitim müdürlüklerince öğretmenlerden gelecek makale yazılarının kurulacak komisyon vasıtasıyla değerlendirilerek 15 Mayıs 2019 tarihine kadar 1. Olan eserin ANKARA İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesi;
3. Yarışmaya katılan il birincisi seçilen tüm yazılar BAŞKON tarafından kitap olarak bastırılarak bütün illere gönderilecektir.
4. Yarışmaya katılacak bütün öğretmenler duyuru yazısının ekindeki BAŞVURU FORMUNU doldurarak imza ettikten sonra yarışma yazısını/makaleyi en geç 15 Nisan 2019 tarihine kadar i il milli eğitim müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

ADRES :
Başkent Ankara ve Anadolu Konfederasyonu (BAŞKON)
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 63/5 Çankaya/ ANKAR