Öğretmenler Arası Fotoğraf Yarışması

Öğretmenler
Öğretmenler Arası Fotoğraf Yarışması

Öğrenmenin her zaman, her yerde ve herkes için olabileceğini fotoğraflarla anlatmak amacıyla, resmî/özel örgün eğitim okulları ve hayat boyu öğrenme kurumlarında görev yapan öğretmenler arası fotoğraf yarışmasına katılımlarınızı bekliyoruz.

“Her Zaman Her Yerde Herkes İçin Eğitim”
“Hayat Boyu Öğrenme”
Öğretmenler Arası Fotoğraf Yarışması

Yarışmanın Teması: Hayat Boyu Öğrenme Haftasının ilk yılı nedeniyle “Her Zaman, Her
Yerde, Herkes İçin Eğitim” konulu öğretmenler arası fotoğraf yarışması

Yarışmanın Amacı: Hayat Boyu Öğrenmenin önemini vurgulayabilmek için düzenlenen bu
yarışma ile bireylerin yeteneklerini nasıl keşfettiklerini, öğrenmenin her yaşta, her zaman ve her yerde olabileceğini fotoğraflarla kamuoyuna anlatmaktır.

Yürütme Kurulu: Yarışmaya ilişkin tüm iş ve işlemler Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Daire Başkanlığınca yürütülecektir.

Değerlendirme Kurulu: Alanında uzman kişilerden oluşturulacaktır.

Yarışma Kategorileri / Bölümleri: Yarışma dijital ortamda ve renkli fotoğraf olmak üzere tek
kategoridedir.

Yarışma Genel Şartları:

1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2. Yarışma Yürütme ve Değerlendirme Kurul Üyelerinin 1. derece akrabaları dışında; son
başvuru tarihi itibarıyla resmî/özel tüm eğitim kurumlarında öğretmen olduğunu
belgelendirebilecek herkes yarışmaya katılabilecektir.

3. Her katılımcı en fazla 1 (bir) adet renkli fotoğraf ile katılabilir. Her türlü teknik serbest
olmakla birlikte, tamamen bilgisayar yazılımlarıyla oluşturulmuş veya fotoğrafik içeriğe sahip olmayan görüntüler kabul edilmeyecektir.

4. Bu fotoğraflar, MEB ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne ait çeşitli mecralarda
kullanılabilecektir.

5. Gönderilen fotoğraflar yarışma yürütme kurulunca numaralandırılır ve bu numaralar ile
değerlendirmeye girer. Değerlendirme Kurulu hiçbir şekilde eserin veya katılımcının adını
göremez.

6. Katılımcı yarışmaya gönderdiği yapıtın kendisi tarafından çekildiğini, tümüyle kendisine
ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde fotoğraf kendisine ait olmadığı halde
kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü
müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

8. Kural ihlali yapan kişilerin ödül, sergileme, unvan ve tüm kazanımları geri alınır. Ödül
verilmişse ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu diğer ödül almış ve / veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

9. Havadan fotoğraf çekimi için kullanılacak insanlı veya drone gibi insansız hava araçlarının
kullanımının izne tabi olduğu bölgelerde yapılan çekimlerde bu tür insanlı veya insansız
araçların kullanılması durumunda yerel makam ve yetkililerden alınacak izinler tümüyle
yarışmacının sorumluluğundadır.

10. Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece,
mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren ve/veya renk
değiştirme uygulanmış görüntüleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
Fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir.

11. Şartnamede belirtilmeyen durumlar için Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün
kararları geçerli olacaktır.

Fotoğrafların Kullanımı, Telif Hakları ve Diğer Koşullar:
1. Yarışmada ödül alan eserlerin kopyaları Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arşivine
alınacaktır. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, bu eserleri tanıtım amaçlı olarak kendi
yayınlarında eser sahibinin ismi ile birlikte kullanım hakkına sahiptir. Bunun için eser
sahibinden ayrıca izin alınmayacaktır ve telif ödenmeyecektir. Fotoğraflarla yapılacak kolaj vb. grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır.

2. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bu fotoğrafları sergileme, yayınlarında-basılı
evraklarında, tanıtım amaçlı dokümanlarında ve diğer platformlarda (takvim, ajanda, posta kartı, katalog, web sayfası, elektronik iletişim ve kayıt ortamları vb.) serbestçe kullanabilme hakkına sahiptir. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin / muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi-manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, eserler için katılımcının yukarıda verdiği izin / muvafakatname karşılığında ayrıca telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünde olacaktır.

3. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham
dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

4. Yarışmaya fotoğraf gönderenler fotoğrafların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt
etmiş sayılır. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

5. Fotoğrafta nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların telif sorumluluğu yarışmacıya aittir. Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

6. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının
veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir ve yarışmanın iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü sorunların ve belirsizliklerin çözümünde gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.

7. Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar,
hbogm.meb.gov.tr/fotograf sayfasında ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün sosyal
medya hesaplarında yayınlanacaktır.

8. Ödül töreni veya teslimi ile ilgili açıklamalar Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce
sonra açıklanacaktır.

9. Yarışmaya fotoğraf gönderen yarışmacılar belirtilen tüm hususları kabul etmiş
sayılacaklardır. Katılımla birlikte katılımcılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Fotoğrafların gönderimi, isimlendirilmesi ve formatı:
1. Yarışma sadece “hbo_sosyalkulturel@meb.gov.tr” adresine dijital ortamda gönderilen
fotoğraflar üzerinden yapılacağından alternatif hiçbir gönderi (kargo, baskı fotoğraf, elden
teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

2. Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf
üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb. bilgiler bulunmamalıdır. Ancak
gönderilecek e-postada katılımcı öğretmenin adı, soyadı, okulu, ilçesi, ili yer verilecektir.

3. Katılımcılar fotoğrafı örnekteki gibi adlandırıp hbo_sosyalkulturel@meb.gov.tr adresine
gönderecektir. Ör: adısoyadı_il/ilçe

4. Yarışmaya katılacak fotoğraflar JPG / JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte 8-12
sıkıştırma kalitesinde, kısa kenarı en az 1920 piksel, uzun kenarı en fazla 3200 piksel olarak
kaydedilmeli ve her bir fotoğraf dosyasının boyutu 2 MB’den az olmamalı, 4 MB’yi de
geçmemelidir.

5. E-posta sisteminden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.

Değerlendirme:
Değerlendirme süreci iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.
Birinci aşamada Değerlendirme Kurulu ilk 15’e giren fotoğrafları belirleyecektir.
İkinci aşamada ise hbogm.meb.gov.tr/fotograf adresinden yapılacak halk oylaması ile ilk 3’e
giren fotoğraflar belirlenecektir. Sonuçlar hbogm.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Yarışma Takvimi:
Son Katılım Tarihi: 30 Nisan 2021 23:59 (TSİ)
Değerlendirme Tarihi:
a) Birinci aşama: 03 – 07 Mayıs 2021
b) Halk Oylaması: 08 – 17 Mayıs 2021

Ödüller:
Yarışmanın;
Birincisine fotoğraf makinesi,
İkincisine fotoğraf makinesi lensi,
Üçüncüsüne harici harddisk ödül olarak verilecektir. Halk oylamasına fotoğrafları sunulan diğer yarışmacılara katılım belgesi verilecektir