Öğretmenin Hikayesi Hikaye Yarışması

“Öğretmenin Hikayesi” Hikaye Yarışması

Eğitim öğretim ile uğraşan kişilerde verimliliği en üst seviyeye çıkartmak için bir bilginin uzun süreli hafızada kalmasının sağlanması ve insani değerlerin her zaman hatırlanması gerekmektedir. Bu süreç, eğitiminin zor ve karmaşık yapısını keyifli hale getirerek mümkün olabilir. Bu amaç ön planda tutularak eğitim süreçlerine katkı sağlanması gereklidir. Eğitim esnasında ‘değişiği basitleştirip’ beynin uyanıklık düzeyini en üst seviyeye çıkartan, ilgi ve istek uyandıran, gerçeği kalıcılaştıran hikâye tekniğini kullanarak hafızayı daha da etkin hale getirmek “Öğretmenin Hikayesi” adlı yarışmamızın nihai hedefidir. Eğitime, öğretime farklı bir boyut getirip katkı sağlamak dileği ile hazırlanan yarışmanın öğrenme ve öğretme yöntemleri üzerine tüm bilim insanlarını düşündürmek en büyük isteğidir.

Amaç
Amacımız, beklentimiz, hedefimiz; eğitim – öğretimi hikâye şeklinde anlatarak, konunun akılda kalıcılığını artırmak, keyif alarak öğrenmeye yardımcı olmak, öğretmen hikayelerini çoğaltmak, gençlerimizin insani değerleri özümsemesini sağlamak ve sonuçta Türk Dili ve Edebiyatı’na ve Türk Eğitim Sistemi’ne yeni boyutlar ve açılımlar getirmektir. Bu hikayeler eğitim sistemimize ve öğretmenlerimize tutulmuş bir ayna olacak, aynada görünenler ile dünü, bugünü ve yarını elden ve gözden geçirmek mümkün olabilecektir.

Yarışma Kuralları

1. Yarışmamız uluslararası katılıma açıktır. Her yaş ve meslek kümesinden ilgililer yarışmaya katılabilir.
2. Hikâyelerin konusu öğretmenlik mesleği, eğitim – öğretim süreçleri olmalıdır.
3. Yarışmaya katılan hikâyeler hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
4. Hikayeler Microsoft Office Word programıyla A4 kağıt boyutunda, bir buçuk satır aralığıyla, 12 punto Times New Roman karakteriyle beş sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Gönderilecek hikayeyi içeren MS Word dosyasının adı yalnızca rumuzdan oluşmalı; yazarın adı, soyadı, rumuzu, kimlik ve iletişim bilgileri, Kimlik Bilgileri menüsündeki sıraya göre, ayrı bir dosya / belge şeklinde gönderilmelidir.
5. Son Başvuru tarihi: 20 Eylül 2012 tarihidir.
6. Sonuçların resmi duyurusu 24 Kasım 2012 tarihinde, “Öğretmenler Günü”nde ilan edilecektir.
7. Ödüller 24 Kasım 2012 günü takdim edileceği için dereceye girenlere, sonuçların açıklandığı gün ve saatte hazır olabilmeleri için ayrıca şahsen duyuru yapılacaktır.
8. Kişiler sadece bir hikâye ile katılabilir.
9. Şartnameye uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
10. Yarışmaya katılan hikâyeler, gerek görüldüğü takdirde, telif hakları İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığında olmak kaydıyla yazarın adıyla yayımlanacaktır.
11. Değerlendirme kurulunda görev alan kişiler, bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ile onların yakınları yarışmaya katılamazlar.
12. Eserlerin yazımında TDK Yazım Kılavuzu’na uyulmalıdır.
13. Eserler milli ve manevi değerlere ve genel ahlak ile insanlık ilkelerine uygun olmalıdır.
14. Yarışmaya katılanlar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılacaktır.

15. Ödül olarak;
Birinciye:   3.000 TL,
İkinciye:     2.000 TL,
Üçüncüye: 1.000 TL,
Mansiyon (3 adet): 500 TL verilecektir.

Yarışmayla ilgili sorularınız için İletişim Bilgileri menüsündeki bağlantıları kullanabilirsiniz.

BASIM, YAYIM VE TELİF HAKLARININ DEVRİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın düzenlemiş olduğu “Öğretmenin Hikayesi” isimli yarışmaya katılmak üzere eser (yayın) gönderen yazarlar, aşağıdaki hususları kabul etmişlerdir.

1. Yarışmaya katılan yazarlar eserleriyle ilgili telif haklarını İnönü Üniversitesi Rektörlüğü’ne devredeceklerdir.
2. Yarışmaya katılan yazarlara (yayınları bastırılıp çoğaltılmış olsa da) telif ücreti veya ücret yerine geçecek herhangi bir karşılık ödenmeyecektir.
3. Yarışmaya katılan eserler(yayınlar), 3 yıl süreyle başka bir yarışmaya katılmayacak ve İnönü Üniversitesi dışında bir yerde yayımlanmayacaktır.
4. Yarışmaya katılan eserler: İnönü Üniversitesi ve ilgili birimleri tarafından bastırılıp çoğaltılabilir.
5. Yarışmaya katılan eserlerin (yayınların) içindeki tüm bilgilerin hukuki ve cezai sorumluluğu yazara aittir.
6. İhtilaf halinde Malatya mahkemeleri yetkilidir.

Hikayenizi Gönderiniz
Hikaye yarışmasına katılmak için lütfen aşağıdaki yönergeyi izleyin:

1.Yarışma Kuralları ve Sözleşme menülerini okuyunuz. Şartları kabul ediyorsanız ikinci aşamaya geçiniz.
2. Kimlik Bilgilerinizi Gönderin menüsüne giriniz. Sayfa sonundaki “Bu sayfayı BURADAN bilgisayarınıza indirebilirsiniz.” cümlesindeki BURADAN kelimesine tıklayınız. Kaydet seçeneği ile masaüstüne kaydettiğiniz word dosyasını doldurunuz. Dosya adı “ADINIZ SOYADINIZ”dan oluşsun.
3. Hikayenizi içeren diğer dosyanızın adı ise “RUMUZ”unuzdan ibaret olsun. Bu dosya içinde rumuzunuzdan başka, ad soyad vb. bilgiler yer almasın.
4. Mailinizi açın. ADINIZ – SOYADI’nızdan oluşan “Kimlik Bilgileri” dosyasını ve RUMUZ’unuzdan oluşan “Hikaye Dosyası”nı iki ayrı ek şeklinde mailinize iliştiriniz.
5.  Her iki dosyanın iki ayrı ek şeklinde ama tek bir mail ile gönderilmesini sağlayınız.
6.  Bu iki belgenin iliştirildiği maili ogretmeninhikayesiinonu.edu.tr adresine gönderiniz.

E POSTA:
ogretmeninhikayesiinonu.edu.tr
salim.durukogluinonu.edu.tr
sdurukoglu37hotmail.com
sdurukoglugmail.com

TELEFON:
İş: 0 422 341 00 10  Dahili: 4448
Gsm: 0533 543 89 33
ADRES:İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Elazığ Yolu 15. km. 44280 MALATYA