Öğretmenime Mektup Yarışması

Öğretmenime Mektup Yarışması

Nurdoğdu Ortaokulu olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle öğrencilerimiz arasında “Öğretmenime Mektup” isimliulusal bir yarışma düzenliyoruz.

Öğretmenlerimizin moral ve motivasyonlarını arttırmak, öğretmenlik mesleğinin toplumdaki mevcut algısını değiştirip statüsünün yükseltilmesine katkı sağlamak amacıyla Nurdoğdu Ortaokulu olarak “Öğretmenime Mektup ” isimli ulusal bir yarışma düzenliyoruz.

1.YARIŞMANIN AMACI
Öğretmenlik mesleğinin algı ve statüsünün yükselmesine katkı sağlayacak, birlik ve
beraberliğini pekiştirmek, moral ve motivasyonlarını artırmak, öğretmenlik mesleğinin
kamuoyuna daha iyi tanıtılmasını sağlamasıyla öğretmenlerin eğitim öğretim ile ilgili
yaşanmışlıklarının meslek yaşamlarındaki önemini çizmek, öğretmenlerin kişisel gelişimine
katkıda bulunmak, gelecek kuşaklara ve diğer öğretmenlere aktarılmasını sağlamak,24 Kasım
öğretmenler gününde öğretmenlerin farklı bir hediye almasını sağlamak.

2.YARIŞMANIN KONUSU:
Öğrencilerin eğitim yaşamları süresinde karşılaştıkları öğretmenlerine karşı duygu ve
düşünceleri yarışmanın konusunu oluşturmaktadır.

3.YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI:
a) Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî ve özel okul/kurumlarda eğitim öğretim
hayatına devam eden ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri başvuru yapabileceklerdir.
b) Başvuru yapılan mektubun yazımında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel
Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal
düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde
hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan mektuplar değerlendirilmeye
alınmayacaktır.
c) Başvuru sahipleri en fazla bir mektup ile yarışmaya katılacaklardır. Birden fazla anı ile
katılanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
ç) Yarışmaya başvurusu yapılan mektubun daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve
yayımlanmamış olması gerekmektedir.
d) Yarışmaya katılanlar katıldıkları mektubun her türlü yayım hakkını Nurdoğdu Ortaokuluna
ücretsiz olarak devrettiğini kabul ve yayımlanan eser için telif ücreti almayacağını taahhüt
eder.
e) Mektup içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin ifşa edilmesiyle
ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
f) Yarışmaya başvuru yapanlar anı yazımlarını A-4 kâğıtlara, Times New Roman karakteriyle
12 punto büyüklüğünde iki sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlayıp ayrıca Nurdoğdu
Ortaokulunun web sitesinde yer alacak başvuru formu aracılığıyla teslim edeceklerdir.
Posta, kargo vb. yöntemlerle okula gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
g) Nurdoğdu Ortaokulu mektup yazımı ilgili her türlü tasarruf hakkına sahiptir.
ğ) Nurdoğdu Ortaokulu adına yarışma düzenleme kurulu gerekli gördüğü durumlarda
şartnamede değişiklik yapma/iptal etme hakkına sahiptir.
h) Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi Nurdoğdu Ortaokulu adına
yarışma düzenleme kuruluna aittir.
ı) Başvurusunu tamamlayan her katılımcı şartnamedeki tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.

4. YARIŞMAYA KATILIM TARİHLERİ
Yarışmanın Duyurulması 01 Ekim – 15 Ekim 2017
Mektupların Gönderilmesi (Son tarih) 15 Ekim – 15 Kasım 2017
Ödül Alan Mektupların Duyurulması 24 Kasım 2017
Ödül Gönderimi 27 – 30 Kasım 2017

5. DEĞERLENDİRME
Nurdoğdu Ortaokulu okul müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlığında, 2
Türkçe öğretmeni ve iki tane öğrenciden oluşan 5 (beş) kişilik inceleme ve değerlendirme
komisyonu tarafından yarışmaya gönderilen mektuplar değerlendirilecektir. Gerektiğinde ilçe
Türkçe Öğretmenleri Zümresi ile işbirliği yapılarak birden fazla komisyon olarak
kurulabilecektir.

6. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
İnceleme ve değerlendirme süreci bitiminden itibaren ilk üç dereceye girenler ile mansiyon
ödülüne layık görülen 3 kişinin bilgileri http://yerkoynurdogdu.meb.k12.tr/ adresinden
yayımlanacaktır.

7. ÖDÜLLER
Değerlendirme sonucunda ilk 3 kişiye derece ödülü ve 3 kişiye mansiyon ödülü dağıtılacaktır.
Ödül gönderimi okul müdürlüğümüz tarafından karşılanacaktır.

8. İLETİŞİM:
Nurdoğdu Ortaokulu
Erzurum Mahallesi Hamam Caddesi Arzu Sokak No:4 66900 Yerköy/YOZGAT
Yarışma hakkında bilgi için;
Murat EKİCİ / Nurdoğdu Ortaokulu Memuru
Tel: 0354 516 16 64

 

Yok benim mektubum neye göre değerlendirilecek diyorsanız

Yarışmaya katılmak için tıklayınız.