“Öğretmenim” Konulu Hikaye ve Şiir Yazma Yarışması

“Öğretmenim” Konulu Hikaye ve Şiir Yazma Yarışması

YAHYA KEMAL İLKOKULU
‘’ÖĞRETMENİM’’ KONULU HİKAYE VE ŞİİR YAZMA YARIŞMA ŞARTNAMESİ

YARIŞMAYI TALEP EDEN KURUM / BİRİM
Yahya Kemal İlkokulu Dulkadiroğlu / Kahramanmaraş

YARIŞMANIN ADI
“Türkiye’nin Minik Kalemler’i Yahya Kemal’de”

YARIŞMANIN KONUSU
“Öğretmenim”

HEDEF KİTLE
İlkokul 1, 2, 3 ve 4. Sınıf öğrencileri

YARIŞMANIN AMACI
İlkokul öğrencilerinin hayal güçlerinin ve kendilerini yazı ile ifade etme yeteneklerinin gelişmesini sağlayarak, geleceğin yazarlarının ve şairlerinin yetişmesine katkıda bulunmak.

YARIŞMA ALANLARI
Hikaye ve Şiir Yazma Yarışması: Hikaye ve Şiir yazma yarışmasına katılan eserlerin değerlendirmesi yapılırken, güzel eserler seçilip kitap haline getirilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Son Katılım Tarihi: 9 Mart 2018
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 19 Mart – 6 Nisan 2018
Sonuçların Açıklanması: 13 Nisan 2018

Ödül töreni:
Yarışma Sonuçlarının açıklandığı tarihte, yer ve tarih belirtilerek http://yahyakemal46.meb.k12.tr/ adresinden duyurulacaktır.

Okulların Yarışmaya Katılımı için Yapacağı İşlemler:
9 Mart 2018: Öğrencilerin eserlerini okula teslim etme tarihidir.
Okullar ise öğrencilerden gelen eserlerin okul öğretmenlerinden bir
komisyon kurarak eserlerin değerlendirilmesi ve okulu temsilen
seçilen ilk 3 eserin 16 Mart 2018 tarihine kadar Yahya Kemal
İlkokulu Müdürlüğüne gönderilmesi işlemini yapacaklardır.

ÖDÜLLER
Yarışma birincilerine 3 çeyrek altın
Yarışma ikincilerine 2 çeyrek altın
Yarışma üçüncülerine çeyrek altın
Dereceye giren her öğrenciye mansiyon ve teşekkür belgesi,
Yarışmaya öğrencisi katılan her okula teşekkür belgesi verilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Yahya Kemal İlkokulu
Kanuni Mahallesi Milcan Caddesi No:60
Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş
İrtibat: Müdür Yardımcısı Ahmet Seyithanoğlu
Tel: 0344 2321051
Mail: 754315@meb.k12.tr

YARIŞMANIN KOŞULLARI
– Resmi – özel ilkokul öğrencisi olmak.
– Yarışma ve sosyal etkinlikler sonucu ortaya çıkan katılımcı
Eserlerinin telif hakkı eser sahibine aittir.Esrelerin hiçbir şekilde
sahibinden izin alınmadan basım,yayım ve paylaşımı
yapılmayacaktır.Ancak gerekli durumlarda Bakanlık bu eserleri
muvafakat almadan ve herhangi bir ücret ödemeden kullanma hakkına
sahip olacaktır.
– Hikaye ve Şiir okunaklı bir yazıyla tükenmez kalemle veya
bilgisayar ortamında yazılacak. Hiçbir yerden alıntı yapılmayacak,
tamamen özgün olacaktır. Üç sayfayı geçmeyecektir.(A4)
– Yahya Kemal İlkokulu, ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan
eserleri eser sahibinden muvafakat alarak kitap vb. her türlü eğitim materyali olarak kullanbilecektir. Eserlerin alıntı olması durumunda ödülün iptali gerçekleştirilecektir.

– Yarışmalara jüri üyelerinin birinci dereceden yakınları katılamaz.
– Bir öğrenci yalnızca bir hikaye ve bir şiirle yarışmaya katılabilir.
– Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış Hikaye ve Şiirler
yarışmaya kabul edilmez.
– Eserler Türkçe dil kurallarına uygun olmalıdır.
– Hikaye ve Şiirin adı ile öğrencinin adı ve okulu belirtilmelidir.
– Başvuruların şartnameye uygunluğu Okulumuz ön inceleme kurulu
tarafından yapılacaktır. Yarışmaya uygun bulunmayan eserler, seçici
kurul değerlendirilmesine alınmayacaktır.
– Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen Hikaye ve
Şiirler ön elemeden geçirilerek, seçici kurul tarafından değerlendirilir.
Birincilik, ikincilik ve üçüncülüğe değer görülen ve mansiyon ödülü
alacak öğrencilere ödülleri Kahramanmaraş’ta (yer ve salon bilgileri
daha sonra duyurulacak) düzenlenecek ödül töreninde verilecektir. İlk
üç derecenin yanı sıra, seçici kurulun uygun gördüğü Hikaye ve Şiirlere
özel ödüller (mansiyon) verilebilir. Öğrenci ve velisinin konaklama ve
ulaşım giderleri okulumuz tarafından karşılanacaktır.
– Yarışmaya katılan Hikaye ve Şiirler üzerinde, seçici kurul tarafından
gerek görüldüğü takdirde editörlük çalışması yapılabilir, fazla sayıda
noktalama ve yazım hatası içeren hikayeler değerlendirme dışı
bırakılabilir.
– Yarışmaya katılan eserlerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda
dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması,
kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha
önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
Başvuruda bulunan kişi, Hikaye ve Şiirin tümüyle kendisine ait
olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul
ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket
ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, ünvan geri alınır.
– Yarışmanın Ön İnceleme ve Seçici Kurul üyeleri Yahya Kemal İlkokulu öğretmenlerinden oluşacaktır.
– Hikaye ve şiirin değerlendirilmesinde konuya bağlılık, Türkçeyi kullanma gücü, kurgu becerisi, hayal gücü, özgünlük, anlatımda akıcılık, noktalama ve yazım kurallarına uygunluk özellikleri aranacaktır.
– Seçici kurulun kararı kesindir, itiraz edilemez.