Öğretmenden Öğretmenine Gönülden Mektup Yarışması

Öğretmen
Öğretmen Mektup Yarışması

“ÖĞRETMENDEN ÖĞRETMENİNE GÖNÜLDEN MEKTUP”
YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
1.YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Bağcılar Belediyesi, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gönül Bağı Platformu olarak; Öğretmenlerimizin sosyal, duygusal ve akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla bu yarışma düzenlenmiştir. Öğretmenlerimizin aynı zamanda kendi meslektaşı olan öğretmenlerine yönelik yazacakları mektuplar bu yarışmanın konusunu oluşturacaktır. Yarışmayla, Öğretmenlerin kendi eğitim öğretim süreçlerinde öğretmenleriyle ilgili duygu ve düşüncelerini mektup türü şeklinde paylaşmaları hedeflenmektedir.

YARIŞMANIN KAPSAMI
“ÖĞRETMENDEN ÖĞRETMENİNE GÖNÜLDEN MEKTUP” yarışması, İstanbul Bağcılar İlçesinde görev yapan tüm öğretmenlerimizi kapsamaktadır.

YARIŞMAYA KATILMA ŞEKLİ VE ESASLARI
3.1. Yarışmaya kabul edilecek mektupların, Bağcılar İlçemizde görev yapan öğretmenlerce yazılması zorunludur.

3.2. İçerik yönünden herhangi bir sınırlama yoktur.

3.3. Mektuplar bilgisayar ortamında yazılacak ve en fazla 3 (Üç) sayfadan oluşacaktır.

3.4. Yarışmaya katılım gösterenler eserinin altına aşağıda listelenen bilgileri yazmalıdır.

Öğretmenin Adı-Soyadı:

Görev yaptığı Okulunun adı:

Telefonu:

E-Posta adresi:

3.5. Başka yarışmalara katılan eserler bu yarışmaya katılamaz.

3.6. Her öğretmen, yarışmaya bir eserle katılabilir.

3.7. Yarışmaya katılan mektuplar eser sahibine geri verilmeyecektir. Eserlerden uygun görülenler, herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın, istendiği takdirde yarışmayı düzenleyen Gönül Bağı tarafından bir kitapta toplanabilir, dergi, gazete veya web sayfasında yayımlayabilir.

3.8. Sonuç jüri üyelerinin takdir edeceği puanların aritmetik ortalaması ile belirlenecektir.

3.9. Yazar olarak altında imzası bulunan kişiye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen, çok sayıda yazım hatası içeren ve başvuru tarihinden sonra teslim edilen mektuplar değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.10. Yarışmaya katılan her öğretmenimiz, mektubun her türlü yayım hakkını Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı’na ücretsiz olarak devrettiğini kabul ve yayımlanan eser için telif ücreti almayacağını taahhüt eder.

3.11. Yarışmaya katılan kişiler, şartnameyi kabul etmiş sayılır.

3.12. Yarışma ile ilgili bilgilere www.gonulbagi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU SÜRECİ
4.1. Öğretmenler yazdıkları mektupları info@gonulbagi.com adresine göndereceklerdir. Son gönderim tarihi: 15 Kasım 2021 dir.

YARIŞMA TAKVİMİ
5.1. Eserlerin info@gonulbagi.org mail adresine en geç 15 Kasım 2021 tarihinde saat (00.00) kadar gönderilmiş olmalıdır.

5.2. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmez.

5.3. Sonuçlar 23 Kasım 2021 tarihinde duyurulacaktır.

DEĞERLENDİRME
6.1. Değerlendirme yazar, öğretmenler/akademisyenler tarafından yapılacaktır.

6.2. Komisyon değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınır.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ALINABİLECEK EN YÜKSEK PUAN

Sıra No Değerlendirme Ölçütleri Puan
1 Mektup temasının işlenişi ve üslup 20
2 Mektubun özgünlüğü ve bütünlüğü 20
3 Mektubun duygu ve düşünceleri yansıtması 20
4 Anlatımda akıcılık ve duruluk 20
5 Türkçenin etkin kullanılabilmesi, yazım kurallarının doğru kullanımı 20
TOPLAM 100

ÖDÜLLER
7.1. Birincilik Ödülü: 3.000TL+Tablet

7.2. İkincilik Ödülü: 2.000TL+Tablet.

7.3. Üçüncülük Ödülü: 1.000TL+Tablet.

7.4. Mansiyon Ödülü: Tablet

TELİF VE KULLANIM HAKKI, ESERLERİN İADESİ VE GÖSTERİMİ
8.1. Katılımcılar, ödül alan ya da yayınlanmaya değer bulunan eserlerinin kullanım Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformuna süresiz olarak verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili bilumum haklarını, Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformuna verdiğini kabul eder.