Öğretmen ve Öğrenciler için STEM ile 21. Yüzyıl Becerileri Kitabı

21. Yüzyıl Becerileri
STEM ile 21. Yüzyıl Becerileri Kitabı

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen STEM ile 21. Yüzyıl Becerileri Projesi kapsamında ülke genelinde resmi / özel tüm anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerine yönelik olarak ödüllü Eğitimde STEM Temelli Etkinlik Tasarım Yarışması gerçekleşmiştir. Yarışmada ilk 10 proje arasına giren STEM Planları ISBN numarası alınarak kitap haline getirilmiştir.

İlerleyen teknoloji ve dijitalleşen dünyayla birlikte çağın bireylerden beklediği
beceriler de farklılaşmıştır. Bilgi toplumunda emek ve kas gücünden çok
zihinsel süreçlerin ve üretim becerilerinin arttırılmasının zorunlu olduğu
görülmektedir. Ülkeleri gelişmişlik seviyesine çıkaran teknolojiyi üretme ve
inovasyon yapmanın yolu eğitimde yenilikçi yaklaşımlarla bilime, matematiğe,
mühendisliğe ve teknolojiye eğilmekle olur. Eğitimde öğrenilen bilgilerin yaşam
kalitesini arttırması ve ekonomik gelişmeleri hızlandırması beklenir.
Bundan dolayıdır ki 21. Yüzyılda eğitim ve öğretimin öğrencilere, öğrenme ve yenilenme becerileri, medya ve teknoloji becerileri ve yaşam ve meslek becerileri kazandırması beklenmektedir. Bu çerçevede, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke sadece bilgi öğretimine dayalı eğitim sistemlerinden vazgeçip eğitim sistemlerini bilimsel bilgiyi beceriye dönüştürme araçları olan problem çözmeyi, sorgulamayı, araştırmayı, üretimi ve buluş yapmayı içinde bulunduran proje tabanlı disiplinler arası STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimine yer vermeyi hedeflemektedirler. STEM eğitimi yaklaşımı,
anaokulundan üniversiteye kadar düşünen, sorgulayan ve üreten, kariyer hayatında da inovasyon yapabilen bireyler yetiştirmeyi de hedeflemektedir.
Bu noktada öğrencilerimizi hayata hazırlayan öğretmenlerimize çok görev
düşmektedir. Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu Türkçe, Matematik, Fen
Bilimleri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türkçe, Sosyal Bilimler, Coğrafya gibi derslerin
öğretmenlerine disiplinler arası proje yapımında yüz yüze atölye eğitimleri verilecektir”
hedefinden yola çıkarak ilimizde STEM yaklaşımlı eğitimlerin bir çığ gibi artmasını
planladık. Müdürlüğümüzce, bu çerçevede STEM Temel Seviye, İleri Seviye ve Eğitici
Eğitimi hizmet içi kurslarına, STEM tabanlı projelere, sınıf içi uygulamalarına, İl ve ilçe
STEM şenliklerine ve STEM Kulübü kurulması gibi birçok faaliyetler
gerçekleştirilmiştir. Tüm deneyimlerimizden yola çıkarak Bakanlığımız tarafından
onaylanan ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, DenizTemiz Derneği/TURMEPA
işbirliği ile ARÇELİK sponsorluğunda ”Ulusal Eğitimde STEM Temelli Etkinlik”
yarışması düzenledik. Yarışma kapsamında okul öncesi, İlkokul ve ortaokul
kademelerinden tüm Türkiye’den başvurular alınmış, akademisyenlerden ve
öğretmenlerden oluşan jürilerce etkinlikler değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler
sonucunda ilk 10’a giren etkinliklerin bir araya getirildiği bu kitabın STEM temelli
etkinlikle derslerini yürütmeye çalışan öğretmenlerimize ve tüm milli eğitim camiasına
katkı sunmasını dilerim.

Tüm paydaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

PERVİN TÖRE
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ

Yeni nesil iş alanlarında yeterlilik sahibi ve nitelikli bireyler yetiştirmek
için, yeni dünyanın eğitim yaklaşımı, çoklu disiplinlerin birlikte işe
koşulduğu konu ağı, bilimsel sorgulama temelli ve proje merkezli
yaklaşımlarla tasarlanan yenilikçi ürünlerin ortaya konulması
şeklindedir. STEM alanlarında nitelikli iş gücünü oluşturma potansiyeline
sahip olan öğrencilerimizin eğitimi, ekonomik kalkınmanın
desteklenmesi adına oldukça önemlidir.
STEM eğitimi sürecinde özellikle bilimsel sorgulama destekli bir mühendislik tasarımının kullanımı, öğrencilerin problem çözme becerilerini destekler.Bu bağlamda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUBEM) www.mubem.mu.edu.tr olarak 2017 yılından bu yana gerek temel, gerekse ileri
STEM eğitimlerimiz ile destek verdiğimiz Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi ile çalışmalarımız ve iş birliğimiz sürmektedir. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “STEM ile 21. Yüzyıl Becerileri” projesi kapsamında Ulusal STEM temelli okul uygulamaları yarışması ile bu işbirliğinin sürdürülebilirliğini, etkililiğini ve paylaşımını artırmak hedeflenmiştir. Alışılagelmiş yarışmaların aksine, bu yarışmada hedef sadece
ilk üç dereceyi kazanan projeyi ödüllendirmek değil, aynı zamanda okul öncesi, ilkokul ve ortaokul seviyelerinde STEM uygulamaları için iyi örneklerden seçilmiş bir kaynak oluşturmaktır. 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde mevcut yarışma okul, öğretmen, öğrenci ve akademisyen işbirliğine önemli bir örnek teşkil etmektedir. Yarışmaya
katılan projeler üç aşamalı bir değerlendirme sürecinden geçirilmiştir; ön inceleme aşamasında, çevrimiçi alınan başvurular Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Birimi tarafından incelenmiş, eksik ve/veya hatalı belge ile yapılan başvurular yarışmadan elenmiştir. İkinci aşama değerlendirmede Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından STEM konusunda eğitim almış öğretmenlerden oluşan uzman bir komisyon kalan projeleri değerlendirmiştir. Değerlendirmenin üçüncü ve son aşamasında ise, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim elemanlarından oluşan jüri nihai kararı vermiştir. Yarışmanın değerlendirme kriterleri sırasıyla; etkinlik tasarımının özgünlüğü, öğretim sürecinde araştırma- sorgulama yöntem ve tekniklerinin kullanılması, etkinlik tasarımının programda yer alan kazanımlar ile ilişkisi, öğretim sürecinde disiplinler arası entegrasyon düzeyi,
problem durumunun günlük hayatla ilişkilendirilmesi ve problem durumunun öğrenciye sunulması, uygulamanın mühendislik tasarım döngüsü ile ilişkisi, farklı koşullara sahip okullarda uygulanabilirliği ve etkinlik sürecinde ve sonunda değerlendirme kullanılmasıdır. Yarışmada temel amaç kendi sınıf ortamında beklentileri ve ihtiyaçları farklı olan her bir öğretmenin kendi fikirlerini, hayallerini, gelecek tasarılarını, beklentilerini ortaya çıkarabileceği dayanışma, farkındalık, cesaret ve empati duygularını merkeze alan bir paylaşım ortamı oluşturmaktı. Bilgi ekonomisinin öne çıktığı günümüzde, kaliteli, çağdaş
ve saygın yaşama ulaşmanın en önemli kaynağı olan bilimsel bilgi üretimine, projeleri ile katkı sağlayan her bir eğitim gönüllüsüne şükranlarımı sunuyorum. Umuyorum bu güzel yarışma yıllar boyu devam ederek, tarih boyunca bilime ışık tutan bu topraklarda, bilimin tekrar canlanması ve toplum tarafından kabul edilmesine katkı sağlar.

YARIŞMA DEĞERLENDİRME KOMİSYON BAŞKANI
PROF. DR. AYŞE OĞUZ ÜNVER

STEM Temelli 21. Yüzyıl Becerileri Okul Öncesi Etkinlik Kitabı

STEM Temelli 21. Yüzyıl Becerileri İlkokul Etkinlik Kitabı

STEM Temelli 21. Yüzyıl Becerileri Ortaokul Etkinlik Kitabı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

4 + 8 =