Ana SayfaÖğretmenlere Yönelik EtkinliklerÖğretmen ve Öğrenciler arası Fotoğraf Yarışması

Öğretmen ve Öğrenciler arası Fotoğraf Yarışması

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra öğretmenlerimizin de katılacağı Anadolu’nun Renkleri Ulusal Fotoğraf Yarışması ’nda amacımız, sanatın evrensel dilini kullanarak öğrencileri fotoğraf çekme konusunda teşvik ederek yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek, onlara estetik duyarlılık kazandırarak duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemektir. Öğretmenlerimizin de fotoğraf yoluyla duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlamaktır. Sanal ortamda oluşturulacak sergiyle fotoğraf sanatı canlandırılacak, şehrimizde öğrencilerin fotoğraflarından bir kompozisyon meydana getirilecektir.

Ülkemizin hedeflerine ulaşması her şehrin zengin kültürel birikimini temsil eden bireylerini kaliteli bir eğitim öğretim sistemiyle buluşturmasına bağlıdır.

İlkokul, Ortaokul, Lise Öğrencileri ve Öğretmenler arası Fotoğraf Yarışması

YARIŞMA KATEGORİLERİ

Anadolunun Renkleri Ulusal Fotoğraf Yarışması

İlkokul Kategorisi

1,2,3 ve 4. sınıf öğrencileri bu kategoride yarışacaklardır.

Ortaokul Kategorisi

5,6,7 ve 8. sınıf öğrencileri bu kategoride yarışacaklardır.

Lise Kategorisi

9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri bu kategoride yarışacaklardır.

Öğretmen Kategorisi

Tüm öğretmenlerimiz fotoğraf yarışmasına katılabilirler.

Fotoğraf Yarışması Genel Katılım Şartları

✔ Yarışmaya katılım ücretsizdir./p>

✔ Yarışmaya, seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınlıkları olanlar dışında, Türkiye Cumhuriyeti resmî ve özel okullarında eğitim gören tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılabilir.

✔ Yarışma online (çevrim içi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

✔ Yarışmaya her öğrenci en fazla 5 (beş) adet sayısal renkli veya siyah beyaz fotoğrafla katılabilir.

✔ Katılımcı yarışmaya gönderdiği eser/eserlerin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eseri ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

✔ Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı hâlde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Alıntı veya kopya olduğu tespit edilen fotoğraflar 5.12.1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince yarışma seçici kurulu tarafından iptal edilir.

✔ Fotoğraflar 01 Aralık 2023 günü saat 23.59’a kadar http:// konya.meb.gov.tr/anadolununrenkleri web sitesine yüklenecektir.

✔ Fotoğraflarda markalar, şirketler ve şahısları rencide edecek şekilde kompozisyon yapılamaz.

✔ Engeli olan öğrencilerin yarışmaya başvuru yapmasında kurumumuz tarafından tüm tedbirler alınmıştır.

✔ Yarışma Yürütme Kurulu, Millî Eğitim Bakanlığından gerekli izinleri ve onayları alarak yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir.

✔ Yarışma Yürütme Kurulu, Millî Eğitim Bakanlığından gerekli izinleri ve onayları alarak sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.

Yarışma sonuçları Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü web sitesinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara Yarışma Organizasyon Komitesi tarafından telefon ve/veya e-posta yoluyla sonuçlar bildirilecektir.

ÖDÜLLER

İlkokullar Kategorisi
Birinci: Tablet
İkinci: Bisiklet
Üçüncü: Akıllı Bileklik

Ortaokul Kategorisi
Birinci: Tablet
İkinci: Bisiklet
Üçüncü: Akıllı Bileklik

Lise Kategorisi
Birinci: Fotoğraf Makinesi, Çantası ve Hafıza Kartı
İkinci: Tablet
Üçüncü: Akıllı Saat

Öğretmen Kategorisi
Birinci: Fotoğraf Makinesi, Çantası ve Hafıza Kartı
İkinci: Tablet
Üçüncü: Akıllı Saat

ÖĞRENCİ KATEGORİSİ
Yarışmaya başvuru başlangıç tarihi :30 Ekim 2023

Yarışmaya son katılım tarihi :01 Aralık 2023

Yarışma seçici kurulu toplantısı :01 – 08 Aralık 2023

Sonuçların açıklanması :18 Aralık 2023

E-posta bildirimi :18 Aralık 2023

Sergi açılışı ve ödül töreni :25 – 29 Aralık 2023

Yarışmanın Konusu :MİLLÎ MİRASIMIZ

ÖĞRETMEN KATEGORİSİ
Yarışmaya başvuru başlangıç tarihi :30 Ekim 2023

Yarışmaya son katılım tarihi :01 Aralık 2023

Yarışma seçici kurulu toplantısı :01 – 08 Aralık 2023

Sonuçların açıklanması :18 Aralık 2023

E-posta bildirimi :18 Aralık 2023

Sergi açılışı ve ödül töreni :25 – 29 Aralık 2023

Yarışmanın Konusu :MİLLÎ MİRASIMIZ

Yarışma web sitesi:
https://konya.meb.gov.tr/anadolununrenkleri

YARIŞMANIN FELSEFESİ

Anadolu’nun Renkleri Ulusal Fotoğraf Yarışması

#
İnsan, var olduğu zamandan bugüne kadar birçok değişim geçirmiştir. İcatlar, toplumların düşünce yapılarını ve kültürel özelliklerini değiştiren en önemli unsurlardandır. Bu değişimler içinde farklı yaşam şekillerini tecrübe eden insanın arayışı hiçbir zaman değişmemiş ve yaşadığı döneme uygun olarak kendini ifade etmiştir. İnsanların kıyafetlerinden yemeklerine, geçim kaynaklarından iklime hatta inançlarına kadar birçok kültürel özelliğe ışık tutan, insanın yaşadığı anı kaydetme isteği olmuştur. Yazının icadından önce bile duvarlara çizilen şekiller bir ifade biçimi olmuş, mağarada yaşayan insanların hayatları tasvir edilmiş ve sanat aslında tarihin gelecek kuşaklara aktarılmasını da sağlamıştır.

Her bireyin ve toplumun gelişimi için insanın maddi ve manevî yönleriyle bir bütün hâlinde ele alınıp eğitilmesi, bu dengenin ahenkli bir şekilde kurulması gerekir. Bedenî ve bilişsel hasletler geliştirilip, ruhî hasletler ihmal edildiğinde iyi bir insan olma modeli ortaya çıkmayacağı aşikârdır. Bireyin yaptığı her şeyin ahlaki bilincinde olması ve bunu kendinde duyması yeterli olmayıp, aynı zamanda yapılan o işin güzelliğinin de bilincinde olması gereklidir. Öte yandan bireyin eğitim sürecinde, davranış duyarlılığı, güzel algısı ve etkinliklere eklenen sanat ve estetik bakış açısı ile hayatının tüm alanına, düşüncelerine ve kişiliğine de yansıyacak estetik duyarlık kazandırılmış olacaktır.

Kişilikte değişiklik yapan, gündelik hayatın dışına çıkarak mutluluk veren, sanat yapıtlarıyla ilgi içinde olan hoşlanma “estetik haz”dır. Estetik haz, yalın bir duygu olmayıp, kişiye özgü şekilde, aynı zamanda kişilerin kendi duygu ve düşünceleri doğrultusunda oluşur. Bu duygu, belli bir uyarıcıya dayalı tepkisel bir duygu değil, belli bir değere dayalı oluşan, yüksek düzeyde bir ruhsal duyudur (Tunalı, 2004, s. 45). Sanat, güzellik duygusu meydana getiren ve ruha bedii bir zevk veren işlerdir (Bektaşoğlu, 2009, s.5).

Görsel algılama, çocuğun diğer duyuşsal, bilişsel becerilerine göre en etkili olanıdır. Renk, çizgi, biçim, şekil, oran, uyum, simetri gibi özellikleri sayesinde çocukların haz alması sağlanır. Gelişim doğasındaki manevi gücü açığa çıkartır (Gültekin, 2011). Çocukların estetik duyguları ve hayal güçleri, çoğunlukla yetişkinlerin kapasitesini aşan harika bir öğrenme kaynağıdır. Çocukların sanatsal ve estetik zekâları, çoğunlukla yetişkin düşüncesinden öteye gider. Çocuklar kavramsal düşünmeyi oluşturmadan önce, dünyayı anlamak için herhangi bir türdeki sanattan doğal olarak keyif alırlar.

Bilgisayarın icadı ve günümüzde teknolojinin gelişimiyle insanın ifade biçimi de değişmiştir. Teknolojik aletler, hayatı algılama ve değerlendirme şekline yön veriyor. Telefonlar, insanlara yaşadıklarını başkalarıyla anında paylaşma fırsatı sağlıyor. Özellikle çocuklar ve gençler için telefonlar artık günlük yaşamda bir ifade biçimi hâline geldi. Fotoğraflar, hayatımızın ayrılmaz bir parçası hâline gelirken fotoğraf çekmek oldukça kolaylaştı.

Zaman, küçücük karelere sığdırılıyor. Fotoğraf çekerek hatıralarımızı, bugünün toplumsal ve kültürel özelliklerini geleceğe aktarıyoruz. Zamanı yakalamak bu anlamda hafıza oluşturmayı da sağlıyor. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen fotoğraf çekme anlarında insan nasıl duygular taşırsa taşısın mutlaka gülümser. Hayatın karmaşası içinde görmezden geldiğimiz şeylerin farkına varmak sahip olduklarımıza şükretmemizi sağlıyor. Fotoğraf çeken insanların günlük hayatta varlıkla etkileşiminin arttığını, fark ettiği incelikler karşısında daha derin düşündüğünü ve mutlu olduğunu, yaşadıkları anlardan daha çok keyif aldığını gösteren araştırmalar var.

Araştırmacılar tarafından 2000’in üzerinde insanın katıldığı 9 deney gerçekleştiriliyor. Bazıları laboratuvarda, bazıları ise sahada uygulanıyor. Örneğin; birinde otobüs turundan insanlar alınıyor. Turdaki insanların yarısına fotoğraf çekmesi ve diğer yarısına ise çekmemesi öneriliyor. Fotoğraf çekenler genellikle bu tur deneyimi daha keyifli buluyor. Fotoğraf çekenlerin değişik gerçek yaşam koşullarında olumlu deneyimlerden keyif aldığını gösteren tutarlı kanıtlar olduğu sonucuna varılıyor. Araştırma, fotoğraf çekenlerin günlük aktivitelerin keyfini daha iyi çıkaracağını düşünmekle birlikte, fotoğraf çeken insanların edindikleri deneyimlerden, karşılaştıkları olaylarda ortalama insanlardan daha fazla mutlu olduklarını söylüyor.

Tüm öğretmen etkinlikleri için sayfamızı ziyaret ediniz.

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.