Ana SayfaTübitak 4004 4005 4006 4007 4008 2237Öğretmen Eğitiminde Dijital Dönüşüm

Öğretmen Eğitiminde Dijital Dönüşüm

Dijital Dönüşüm, hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlar ve değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda, organizasyonların daha etkin, verimli hizmet vermek ve faydalanıcı memnuniyeti sağlamak üzere insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarında gerçekleştirdiği bütüncül dönüşüm olarak tanımlanmaktadır. Bu açıdan toplumların dijital geleceğe hazırlanması önemlidir. Toplumların hazırlanması için de Eğitim sisteminin hazırlanması gerekmektedir. Eğitim sisteminin önemli bir parçasıda öğretmenlerdir. Öğretmenlerin bu yeterlilikleri kazanmasının önemli bir ayağıda mesleğe hazırlanma aşamaları yani adaylık dönemleridir. Bu yeterlilikler kısa sürede kazanılabiliecek yeterlilikler değildir. Bu açıdan bakıldığında öğretmenlerin yetişirken bu yeterliliklerle kendilerini geliştirmesi beklenir.

Bu etkinliğin amacı, öğretmen adaylarına dijital dönüşüme yönelik farkındalık kazandırarak bu teknolojilerin kullanımı konusunda temel beceriler elde etmelerini sağlamak ve böylece ileride mesleki yaşantılarında etkili kullanabilecekleri ortamlar tasarlayabilmelerini desteklemektedir. Eğitim fakültelerinde öğrenim görmekte olan 1 ve 2 sınıf öğretmen adaylarının dijital dönüşüme katkı sağlayabilmeleri için farkındalık oluşturmaktır.

Etkinlik kapsamında, Eğitim fakültelerinin 1 ve 2. Sınıf öğrencilerinin katılımı planlanmış böylece bu dijital dönüşümdeki temel kavramların ve teknolojilerin farkına vararak kendilerini bu dönüşüme hazırlayarak geliştirmesi hedeflenmiştir.

Etkinlik, Dijital Dönüşümün hakkında temel bilgi, beceri ve farkındalık kazandırmak, eğitim alanındaki farklı uygulama örnekleri üzerinden tartışmalar yaparak eleştirel düşünme ve sorgulama becerilerini geliştirmek, Ffrklı üniversitelerde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarıyla birlikte katıldıkları atölye çalışmaları ve bilgilendirme oturumlarıyla dijital teknolojilerin kullanılabileceği problem durumları saptayarak materyal geliştirmeleri ve çözüm üretmeleri,
etkinlik sonunda tasarlanan ortamlara ilişkin görüntüleri internet ortamında paylaşılarak daha fazla öğretmen adayına, öğretmene ve öğrenciye ulaşmak ve böylece konu ile ilgili farkındalık alanının genişlemesini sağlamak,
güncel öğretim teknolojilerden haberdar olmaları, kendi alanlarındaki gerçek yaşam problemlerine dijital çözüm fikirleri üretebilmeleri, disiplinler arası anlayışla dijital çözümler için ortak çalışma/araştırma yapabilmeleri, dijital öğrenme olanaklarını formal ve informal öğrenmelerde kullanabilmeleri gibi kazanımları elde etmelerini sağlayacak şekilde planlanmıştır. Toplam 4 gün, günde 8 saat sürecek erkinliklerde 7 farklı üniversiteden alanında uzman 8 akademisyenin vereceği eğitim etkinliklerinden oluşmaktadır.

https://dijitaldonusum.kastamonu.edu.tr

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.