Öğretmen Adaylarına Yönelik Web 2.0 Araçlarının İncelenmesi ve Öğrenme Ortamlarında Kullanımı Semineri

Öğretmen Adaylarına Yönelik Web 2.0 Araçlarının İncelenmesi ve Öğrenme Ortamlarında Kullanımı Semineri

– Eğitim Fakültesi 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik TÜBİTAK tarafından desteklenen bir seminerdir.

– Seminere katılan farklı üniversitelerden gelen öğrencilerin ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Etkinliğin Konusu

Etkinlik kapsamında seminer konularına, eğitimde İnternet kullanımının avantajları ve web 1.0,web 2.0 teknolojilerinin özellikleri ve birbirinden ayıran farklılıklar anlatılarak başlanacaktır. Daha sonra, web 2.0 araçlarının eğitim ortamlarında iletişim kurma, kendini ifade etme, bilgiyi paylaşma ve yapılandırma ve işbirlikli çalışma gibi özellikleri 8 başlık altında gösterilerek eğitimde kullanım yöntemleri tartışılacaktır.

– Sosyal Ağlar (Facebook, Twitter,Youtube)
– İnteraktif Sunum Araçları (Prezi, SlideShare, PowToon)
– Çevrimiçi Depolama ve Dosya Paylaşım Araçları (Dropbox, Google Drive, Yandex Disk)
– Web Günceleri ve İşbirlikli Yazarlık Araçları (Blog, Wikipedia, Wikispaces)
– Çevrimiçi Anket ve Sınav Araçları (Google Doc, Survey Monkey, Poll Everywhere)
– Animasyon ve Video Araçları (GoAnimate, Creaza, Animoto)
– Kavram Haritası ve Çizim Araçları(Bubbl.us, Cacoo, Scribblar)
– İçerik Yönetim Sistemleri (Moodle, Edmodo, Wordpress)
Güncel olan bu web 2.0 teknolojileri anlatıldıktan sonra seminerin son gününde katılımcılarla kendi alanlarına yönelik birkaç teknolojiyi aynı anda kullanarak materyallerin hazırlanması planlanmaktadır.

Etkinlik web sitesi ve başvuru formu :