Öğretmen Adaylarına Yönelik Web 2.0 Araçlarının İncelenmesi ve Öğrenme Ortamlarında Kullanımı Semineri II

Öğretmen Adaylarına Yönelik Web 2.0 Araçlarının İncelenmesi ve Öğrenme Ortamlarında Kullanımı Semineri II

– Eğitim Fakültesi 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik TÜBİTAK tarafından desteklenen bir seminerdir.

– Seminere katılan farklı üniversitelerden gelen öğrencilerin ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Etkinliğin Konusu

Etkinlik kapsamında seminer konularına, eğitimde İnternet kullanımının avantajları ve web 1.0,web 2.0 teknolojilerinin özellikleri ve birbirinden ayıran farklılıklar anlatılarak başlanacaktır. Daha sonra, web 2.0 araçlarının eğitim ortamlarında iletişim kurma, kendini ifade etme, bilgiyi paylaşma ve yapılandırma ve işbirlikli çalışma gibi özellikleri 8 başlık altında gösterilerek eğitimde kullanım yöntemleri tartışılacaktır.

– Sosyal Ağlar (Facebook, Twitter,Youtube)
– İnteraktif Sunum Araçları (Prezi, SlideShare, PowToon)
– Çevrimiçi Depolama ve Dosya Paylaşım Araçları (Dropbox, Google Drive, Yandex Disk)
– Web Günceleri ve İşbirlikli Yazarlık Araçları (Blog, Wikipedia, Wikispaces)
– Çevrimiçi Anket ve Sınav Araçları (Google Doc, Survey Monkey, Poll Everywhere)
– Animasyon ve Video Araçları (GoAnimate, Creaza, Animoto)
– Kavram Haritası ve Çizim Araçları(Bubbl.us, Cacoo, Scribblar)
– İçerik Yönetim Sistemleri (Moodle, Edmodo, Wordpress)
Güncel olan bu web 2.0 teknolojileri anlatıldıktan sonra seminerin son gününde katılımcılarla kendi alanlarına yönelik birkaç teknolojiyi aynı anda kullanarak materyallerin hazırlanması planlanmaktadır.

Katılımcı Kriterleri

Katılımcılar, Eğitim Fakültesi 3. veya 4. Sınıf öğrencileri arasından seçilecektir.

– Eğitim için 40 kişilik kontenjan ayırılmıştır. Eğitim iki grup halinde verilmesi planlanmaktadır. Katılımcılar seçilirken farklı bölümlerden ve farklı üniversitelerden katılımın sağlanmasına dikkat edilecektir.
– Katılımın çok fazla olması durumunda katılımcıların not ortalamaları incelenecektir.
– Başvurular internet adresindeki form ile veya şahsen yapılabilecektir.

Etkinlik Takvimi

08 Şubat – 12 Şubat 2016 (5 gün)

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Eğitim Fakültesi
Kırıkkale Üniversitesi

Her türlü soru ve iletişim için:
Doç. Dr. Erman YÜKSELTÜRK e-posta: eyukselturk@gmail.com
Araş. Gör. Serhat ALTIOK e-posta: serhataltiok@hotmail.com

Tel:0318-3572486-88

http://bote.kku.edu.tr