Öğretmen Adaylarına Yönelik Arduino Programlama ile STEM Etkinlikleri Hazırlama Semineri

STEM
STEM Etkinlikleri

Öğretmen Adaylarına Yönelik Arduino Programlama ile STEM Etkinlikleri Hazırlama Semineri

– Eğitim Fakültesi BÖTE, Matematik ve Fen Bilgisi öğretmenliği lisans seviyesinde 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine yönelik TÜBİTAK tarafından desteklenen bir seminerdir.

– Seminere katılan farklı üniversitelerden gelen öğrencilerin ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Etkinliğin Konusu ve Amacı
Bilimsel ve teknolojik gelişimin öncülük ettiği 21. yüzyılda FeTeMM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik), daha yaygın kullanımıyla STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) eğitimi yaklaşımı tüm dünyada giderek önem kazanmaktadır. Buna yönelik olarak eğitimin konusu aşağıdaki gibi özetlenebilir:

• Etkinlik kapsamında, seminer konularına, STEM eğitimi ve mühendislik tasarım süreci, ülkemizdeki ve dünyadaki Fen ve Matematik eğitimine yönelik güncel STEM uygulamaları anlatılarak başlanacaktır.

• Daha sonra teknoloji merkezli olarak geliştirilen STEM eğitimlerinden bahsedilerek algoritma ve programlamanın temelleri blok tabanlı Scratch programı aracıyla gösterilecektir.

• Arduino setler kullanılarak elektronik devreler programlanacak ve bu yöntemlerle nasıl STEM etkinlikleri tasarlanabilir tartışılacaktır.

• Özellikle temel elektronik devre elemanları (Arduino, Breadboard, Direnç, Potansiyometre ve Led gibi), sensörler (Işık, Ses, Sıcaklık ve Mesafe gibi) kullanılarak neler yapılabilir uygulamalı olarak gösterilecektir.

• Eğitim boyunca kullanılacak Arduino setler, üçer kişilik gruplara 8 adet set halinde temin edilecektir. Seminerin son gününde ise eğitmenlerin danışmanlığında katılımcılara kendi projelerini üretme ve paylaşma fırsatı verilecektir.

Katılımcı Kriterleri
Katılımcılar, Eğitim Fakültesi BÖTE, Matematik ve Fen Bilgisi öğretmenliği lisans seviyesinde 3. ve 4. Sınıf öğrencileri arasından seçilecektir.

– Eğitim için 25 kişilik kontenjan ayırılmıştır. Katılımcılar seçilirken farklı bölümlerden ve farklı üniversitelerden katılımın sağlanması planlanmaktadır.
– Katılımın çok fazla olması durumunda katılımcıların genel not ortalamaları incelenecektir.
– Başvurular internet adresindeki form ile veya şahsen yapılabilecektir.

Etkinlik Takvimi
10-14 Şubat 2020

Yer:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Eğitim Fakültesi
Kırıkkale Üniversitesi

Her türlü soru ve iletişim için:
Prof. Dr. Erman YÜKSELTÜRK

Detay ve Başvur : http://boteprojeleri.kku.edu.tr/arduinoegitimi/