Öğretmen Adaylarına Yönelik Arduino Programlama ile STEM Etkinlikleri Hazırlama Semineri 2

STEM Etkinlikleri
Öğretmen Adaylarına Yönelik Arduino Programlama ile STEM Etkinlikleri

Öğretmen Adaylarına Yönelik Arduino Programlama ile STEM Etkinlikleri Hazırlama Semineri 2

– Eğitim Fakültesi BÖTE, Matematik, Sınıf ve Fen Bilgisi öğretmenliği lisans seviyesinde 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine yönelik TÜBİTAK tarafından desteklenen bir seminerdir.

– Seminer çevrimiçi(online) olarak düzenlenecektir.

– Katılımcılara “STEM-Ardunio Set” ücretsiz olarak kargo ile gönderilecektir.

Etkinlik Takvimi
6-10 Eylül 2021

Etkinliğin Konusu ve Amacı
Bilimsel ve teknolojik gelişimin öncülük ettiği 21. yüzyılda FeTeMM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik), daha yaygın kullanımıyla STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) eğitimi yaklaşımı tüm dünyada giderek önem kazanmaktadır. Buna yönelik olarak eğitimin konusu aşağıdaki gibi özetlenebilir:

• Etkinlik kapsamında, seminer konularına, STEM eğitimi ve mühendislik tasarım süreci, ülkemizdeki ve dünyadaki Fen ve Matematik eğitimine yönelik güncel STEM uygulamaları anlatılarak başlanacaktır.

• Daha sonra teknoloji merkezli olarak geliştirilen STEM eğitimlerinden bahsedilerek algoritma ve programlamanın temelleri blok tabanlı Scratch programı aracıyla gösterilecektir.

• Arduino setler kullanılarak elektronik devreler programlanacak ve bu yöntemlerle nasıl STEM etkinlikleri tasarlanabilir tartışılacaktır.

• Özellikle temel elektronik devre elemanları (Arduino, Breadboard, Direnç, Potansiyometre ve Led gibi), sensörler (Işık, Ses, Sıcaklık ve Mesafe gibi) kullanılarak neler yapılabilir uygulamalı olarak gösterilecektir.

• Eğitim boyunca kullanılacak Arduino setler, her öğrenciye kargo ile gönderilecektir. Seminerin son gününde ise eğitmenlerin danışmanlığında katılımcılara kendi projelerini üretme ve paylaşma fırsatı verilecektir.

Eğitim etkinlik Detayları: http://boteprojeleri.kku.edu.tr/arduinoegitimi2021

Öğretmen Adaylarına Yönelik Çevrimiçi Arduino Programlama ile STEM Etkinlikleri Hazırlama Semineri Başvuru Formu için tıklayınız