Öğretmen Adaylarına Kaynaştırma Yoluyla Eğitime İlişkin Yeterlik Eğitimi

TÜBİTAK 2237
Öğretmen Adaylarına Kaynaştırma Yoluyla Eğitime İlişkin Yeterlik Eğitimi

Projenin amacı, ileride kaynaştırma ortamında çalışması muhtemel olan öğretmen adaylarının kaynaştırma konusunda bilgilendirmek ve örnek uygulamalar gerçekleştirmektedir. Buna bağlı olarak da öğretmen adaylarının hem kaynaştırmaya yönelik yeterliklerinin hem de tutumlarının artması beklenmektedir. Böylece geleceğin öğretmeni olacak katılımcıların başarılı bir kaynaştırma uygulayıcıları olmaları hedeflenmektedir. Bu kapsamda katılımcılara kaynaştırma eğitiminin ne olduğu, amaçları, niçin önemli olduğu, neden kaynaştırma yoluyla eğitimin verilmesi gerektiği, uygun şekilde verildiğinde faydalarının neler olacağı, uygun şekilde verilmediğinde olası zararlarının neler olacağı, yetersizlik türlerine göre kaynaştırma eğitimi ve uyarlamalar, kaynaştırma ortamında eğitim alan öğrencilere materyal hazırlama ve bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama konusunda teori ve uygulamalı eğitim verilecektir.

​Projeye Türkiye’nin tüm üniversitelerinde eğitim fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğretmen adayları (özel eğitim bölümünde okumakta olan öğretmen adayları hariç) başvuru yapabilir.

15-17 Aralık 2022 tarihleri arasında Kastamonu Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilmesi planlanan “İyi Bir Kaynaştırma İyi Bir Uygulayıcı İster: Öğretmen Adaylarına Kaynaştırma Yoluyla Eğitime İlişkin Yeterlik Eğitimi” başlıklı projeye siz değerli öğretmen adaylarımızın katılımını bekliyoruz.

Yürütücü
Dr. Öğr. Üyesi Z. Esra KETENOĞLU KAYABAŞI

“İyi Bir Kaynaştırma İyi Bir Uygulayıcı İster: Öğretmen Adaylarına Kaynaştırma Yoluyla Eğitime İlişkin Yeterlik Eğitimi” Projeye Başvuru Formu