Öğretmen Adayları Uygulamalı Etkinliklerle Buluşuyor – II

TÜBİTAK – BİDEB 2237 -A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı çağrısı kapsamındaki “Öğretmen Adayları Uygulamalı Etkinliklerle Buluşuyor II” projesi başvuruları başlamıştır.

Projeye 25’er kişiden oluşan 2 paralel oturumda toplam 50 fen bilgisi öğretmenliği 3. Sınıfta öğrenim gören öğretmen adayı katılacaktır.

Günümüz eğitim anlayışında öğretmen, öğrencilerin çevreleri ile olan etkileşimleri sonucu sahip oldukları bilgilerini yapılandırmalarını sağlayan kişidir. Öğretmenler, öğrencilerinin deneyimler sonucu öğrenmelerine olanak sağlamalıdır. Öte yandan öğretmenlerin bu görev için gerekli bilgi ve becerilere de sahip olmaları gerekmektedir. Bireyler, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor özellikler bakımından birbirlerinden farklıdırlar. Eğitim-öğretim ortamlarında öğrencilerin dikkatini çekebilecek farklı yaklaşımların kullanılması ile farklılık gösteren bireylere ulaşmak daha da kolay olacaktır. Bu nedenle bu proje kapsamında gerçekleştirilecek uygulanabilir ve güncel yaklaşımlara dayalı eğitim ve etkinlikler ile fen bilgisi öğretmen adaylarının, öğrencileri merkezde tutmayı hedefleyen öğrenme-öğretme yaklaşımları hakkında bilgi, beceri ve farkındalık kazanmaları hedeflenmektedir.

Proje süresince, Rol oynama tekniği, Tahmin et-Gözle-Açıkla (TGA), Sorgulayıcı Araştırma Tekniği, Fen-Teknoloji-Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) Uygulamaları, Etkinlik temelli öğrenme, Basit araç-gereçlerle Fen öğretimi, Bilimsel bilginin doğası uygulamaları, Teknoloji destekli uygulamalar, okul dışı öğrenme ortamları ve aktif öğretim uygulamaları gibi birbirinden farklı yöntem ve tekniklere dayalı etkinliklerde etkileşimli olarak uygulamalar yapılacaktır. Farklı yöntem ve tekniklerin kullanıldığı bu tarz uygulamalar ile öğretmen adaylarının kendilerini yetiştirmelerine olanak sağlanacak örnek etkinliklerin sunulması amaçlanmıştır.

Proje sürecinde, etkinlikler boyunca öğretmen adaylarının, fen programındaki çeşitli konuları aktif roller alarak, öğrendiklerini anlamlı hale getirmeleri sağlanacaktır. Katılımcılar, gündelik yaşam ve fen bilimlerinin ilişkisini kavrayacak ve zihinlerinde çeşitli sorular üreterek bu sorularının cevaplarına, etkinlikleri yaparak- yaşayarak-araştırarak ve sorgulayarak ulaşacaklardır. Bu sayede somut yaşantı sonucu öğrenmeler gerçekleşecek, uygulamalı yapılan etkinliklerle bilimsel kavramların anlamlı öğrenilmesi sağlanacaktır. Öğretmen adaylarının proje sürecinde kazanacakları bilgi ve beceriler, etkinliklerin uygulama kısmında ve ayrıca her günün sonunda uygulanacak olan aktif öğrenme uygulamaları ile pekiştirilecek ve neler öğrenildiğinin değerlendirilmesi yapılacaktır.
Proje kapsamında 25’er kişiden oluşan 2 paralel oturumda toplam 50 fen bilgisi öğretmenliği 3. Sınıfta öğrenim gören öğretmen adayı eğitimlere katılacaktır. Katılımcı seçiminde daha önce benzer herhangi bir projeye katılmayan, Türkiye’nin farklı şehirlerinde öğrenim gören ve akademik başarı notu ortalamalarıyla öne çıkmış öğretmen adaylarının seçimine öncelik verilecektir. Ayrıca kız ve erkek öğrenci dağılımının birbirine yakın sayılarda olmasına dikkat edilecektir. Seçilecek proje katılımcılarından asil listede yer alan adayların projeye katılamama ihtimaline yönelik olarak başvuran adaylar arasından 10, yedek aday seçilecektir. Asil ve yedek katılımcılar proje web sayfasında (https://uygulamalietkinlikler2.blogspot.com) ve projenin facebook sayfası (https://www.facebook.com/groups/147758375884464/) üzerinden duyurulacak ve ayrıca kendilerine e-mail yolu ile ulaşılarak projeye katılım onayları alınacaktır.

Eğitim 23.09.2019 – 27.09.2019 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesinde gerçekleştirilecektir.

Katılımcılar son başvuru tarihi olan 16.09.2019 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar proje web sayfasında (https://uygulamalietkinlikler2.blogspot.com) bulunan başvuru formunu doldurarak e-posta yoluyla başvuru yapmalıdır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

four × 4 =