Öğretmen Adayları Oyun Temelli Etkinliklerle Erken Matematik Becerilerini Geliştirmeyi Öğreniyor

Öğretmen Adayları
Öğretmen Adayları Oyun Temelli Etkinliklerle Erken Matematik Becerilerini Geliştirmeyi Öğreniyor

Tübitak 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı Kapsamında desteklenmeye hak kazanan “Öğretmen Adayları Oyun Temelli Etkinliklerle Erken Matematik Becerilerini Geliştirmeyi Öğreniyor” projesi.

Bu projenin amacı okul öncesi ve sınıf öğretmeni adaylarına, çocukların erken matematik becerilerini oyun temelli uygulamalar yoluyla destekleme konusunda bilgi ve deneyim kazandırmaktır. Proje 25-30 Mart 2021 tarihlerinde ÇEVRİMİÇİ ortamda gerçekleştirilecektir.

Resmi olarak ilan edilmemekle birlikte her yıl Pi Günü olarak kutlanan 14 Mart, 2019 yılında UNESCO’nun aldığı karar ile Dünya Matematik Günü olarak belirlenmiştir. İlk olarak 2020 yılının Mart ayında kutlanan bu günün 2020 yılına ait teması “Her Yer Matematik” olarak belirlenmiştir. Hayatımızın her alanında yer alan matematiğin evrenselliğinin ve öneminin çocuklara nasıl keşfettirileceği konusu oldukça büyük önem taşımaktadır. Bu konuda ailelerden sonra en büyük görev okul öncesi öğretmenlerine ve sınıf öğretmenlerine düşmektedir. Temel eğitim çatısı altında birleşen her iki eğitim kademesinde görev yapan öğretmenlerin çocukların matematiği sevmelerini, günlük hayatımızdaki yerini, önemini kavramalarını sağlamak çocukların ileride matematikten korkan değil matematiği seven ve anlayan bireyler olmalarında büyük önem taşıyacaktır. Bu amaçla proje kapsamında okul öncesi ve sınıf öğretmeni adaylarının, çocukların erken matematiksel becerilerini geliştirebilme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmaları oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Proje kapsamında adayların edinecekleri deneyimler, öğretmenlik yaşantılarında, matematik eğitimi sürecinde öğretmen merkezli yaklaşımı ön planda tutmayan, matematiğin hayatımızdaki yerini oyun temelli etkinliklerle gösterebilen, kendisinde ve çocuklarda matematik kaygı ve korkularının oluşmasının önüne geçebilen, çocuklardaki matematiksel düşüncenin gelişimini dikkate alarak bilgiyi yapılandıran öğretmenler olarak hizmet vermelerinde katkı sağlayacaktır.

Etkinliğin Amaç ve Kapsamı
Bu etkinlikte, okul öncesi ve sınıf öğretmeni adaylarına, çocukların erken matematik becerilerini oyun temelli uygulamalar yoluyla destekleme konusunda bilgi ve deneyim kazandırmak amaçlanmaktadır. Etkinlik kapsamında, matematik eğitimine dair oyun temelli etkinlikler çocuklarda matematiksel düşüncenin gelişim süreçleri dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Bu amaçla, araştırmanın kuramsal çerçevesi öğrenme yörüngeleri modeline dayandırılmıştır. Öğrenme yörüngeleri modelinde, öğretmenler öğrencilerin gelişimleri için hangi ön bilgilere sahip oldukları ve hangi kavramları öğrenirken zorluklar yaşadıkları konusunda ayrıntılı bilgiye sahip olmalıdır. Aynı zamanda öğrencilerin beklenen hedeflere ulaşabilme yollarını bilmeleri ve öğretim bilgisini her bir öğrencinin gelişimine yardımcı olmak için kullanabilmeleri gerekmektedir (Simon, 2006). Yapılan araştırmalarda öğrenme yörüngesinin matematik öğrenme-öğretme sürecinde etkili bir araç olarak kullanılabileceği tespit edilmiş olduğundan (Sarama ve Clements, 2009) proje kapsamında gerçekleştirilecek etkinlerin planlanmasında öğrenme yörüngesi modeli temel alınmıştır.

Hedef Kitle
Etkinliğin hedef kitlesini Türkiye’deki üniversitelerin eğitim fakültelerinde bulunan okul öncesi öğretmenliği ve sınıf öğretmenliği lisans programlarının dördüncü sınıflarında öğrenim görmekte olan öğretmen adayları oluşturmaktadır.

Etkinliğin Yapılacağı Yer
Etkinlik ÇEVRİMİÇİ ortamda gerçekleştirilecektir.

Etkinlik Tarihi
25-30 Mart 2021

Proje Yürütücü
Dr. Derya CAN

Bilim Kurulu
Prof. Dr. Tolga Erdoğan
Prof. Dr. N. Semra Erkan
Doç. Dr. İ. Elif Yetkin Özdemir

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Belma Tuğrul
Prof. Dr. Gökhan Özsoy
Prof. Dr. Özlem Doğan Temur
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Durmaz
Dr. Öğr. Üyesi Gonca Uludağ
Dr. Derya Can

Eğitmen Kadrosu
Prof. Dr. Belma Tuğrul
Prof. Dr. Gökhan Özsoy
Prof. Dr. Özlem Doğan Temur
Doç. Dr. Gözde İnal Kızıltepe
Doç. Dr. Yasin Gökbulut
Dr. Öğr. Üyesi Aylin Sop
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Durmaz
Dr. Derya Can
Dr. Öğr. Üyesi Gonca Uludağ
Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Mutlu

Proje Detay ve Başvuru için Tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

nineteen − twelve =