Öğretmen Adayları Barış için Eğitiliyor

 

“Öğretmen Adayları Barış için Eğitiliyor” etkinliği çerçevesinde eğitim fakültesi programlarında
üçüncü ve dördüncü sınıf düzeyinde öğrenim görmekte olan öğretmen
adaylarına 01.02.2016- 05.02.2016 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi Eğitim
Fakültesinde Barış Eğitimi verilecektir. TÜBİTAK desteği sağlandığı takdirde
etkinliğe katılan katılımcıların bu destekten yararlanması sağlanacaktır.

AMAÇ
Barış eğitimi daha adaletli ve barış dolu bir dünya için eğitim anlayışının benimsenmesini ve bu yönde harekete geçmeyi temele alır. Barış eğitimi ile bireylere problem çözme, işbirliği, yansıtma, çatışma çözme gibi bilgi ve beceriler; sevgi, saygı, hoşgörü, empati gibi tutumlar öğretilir. Barış eğitimi ile çatışmaların şiddet olmadan çözülmesi ve karşılıklı uyumun inşası yönünde ihtiyaç duyulan barışın gerçekleşmesi; şiddet içermeyen eleştirel ve gerekçeli alternatifleri kullanmak için bireylerin kendi zihinsel modellerini dönüştürmesi hedeflenir.
Barış eğitiminin en temel amacı, bireylerin kendi içlerinde, kişiler arası ilişkilerde, gruplar arasında, ülkeler, toplumlar ve kültürler arasında barışı sağlamaktır. Barış eğitiminin diğer amaçları; barış kavramının zenginliğini anlamak, korkuları irdelemek, güvenlik sistemleriyle ilgili bilgi sağlamak, şiddet davranışını anlamak, kültürler arası anlayışı geliştirmek, sosyal adalet ile beraber barış kavramını desteklemek, yaşama saygıyı özendirmek ve şiddeti bitirmek şeklinde sıralanabilir. Bireylerin anlaşmazlıklarla karşılaştıklarında bunları daha pozitif bir tutumla değerlendirmelerini sağlamak; sorunların çözümünde işbirliği ve problem çözme odaklı yansıtıcı düşünme yöntemleri kazanmak; toplumsal sorunlara daha evrensel bir perspektifle yaklaşmak; politik, dinsel ve ırksal farklılıklardan kaynaklanan anlaşmazlıklarda tolerans ve kabulün arttırılmasını sağlamak; karar alma, eylem ve yansıtıcı düşünme durumlarında bireylere sorumluluk alabilme yetisini kazandırmak; tüm bunların gerçekleştirilmesi yoluyla bireylerin hem kendi iç dünyasında hem de toplumda huzura ulaşmasını sağlamak da barış eğitiminin amaçları arasındadır. Bu proje kapsamında uygulanacak barış eğitimi programıyla; yukarıda sıralanan hedeflere ulaşabilmek ve toplumsal yaşamda barış içerisinde yaşama becerisi için gerekli olan yöntem ve stratejilerin öğretmen adaylarına kazandırılması amaçlanmaktadır. Barış eğitimi alan ve barışı özümseyen öğretmen adaylarının gelecekte yine barışı özümseyen nesiller yetiştirmeleri toplumsal ve küresel barışa katkı sağlayacak, bu sayede sürdürülebilir bir barış kültürü oluşturulacaktır.

KATILIMCI SEÇİM SÜRECİ

Katılımcılar Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği’ne üye ve eğitim fakültesi olan yedi üniversitenin (Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi) eğitim fakültesindeki programların üçüncü-dördüncü sınıflarında okuyan öğretmen adayları arasından her üniversiteden sekiz kişi seçilecektir. Ulaşım olanaklarının kolaylaştırılması ve katılımcıların rahat biçimde Kocaeli’ye ulaşabilmesi adına katılımcıların söz konusu üniversitelerden seçilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu öğretmen adaylarının seçimi için öğretmen adaylarına Çalışkan ve Sağlam (2012) tarafından geliştirilen “hoşgörü ölçeği” ile proje yürütücüsü tarafından geliştirilen “farklılıklara saygı envanteri” uygulanacak ve ölçeklerden düşük puan alan, bir anlamda projede uygulanacak eğitime en çok gereksinimi olan bireyler seçilecektir.
Katılımcı seçimi yapılırken öğretmen adayları kendi üniversitelerindeki diğer kişiler arasında sıralanacaktır.
Yapılacak sıralama sonucunda her üniversiteden 8 asil ve 8 yedek olmak üzere 16 katılımcı, toplamda ise 56 asil ve 56 yedek olmak üzere 112 katılımcı adayı belirlenecektir. Bir üniversiteden 8 başvuru olmaması halinde, katılımcılar diğer üniversitelerdeki yedek adaylar arasından seçilecektir.
56 katılımcı iki ayrı grup halinde eğitimlere devam edecektir.
Başvurular http://barisegitimi.weebly.com/ adresindeki başvuru formu doldurularak yapılacak ve eğitime katılacaklar yine bu site aracılığıyla duyurulacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin