Öğretmen 2.0 Atölyesi

Öğretmen 2.0 atölyesinde öğretmenler derslerine teknolojiyi entegre etmelerine yol gösterecek adımları deneyimleyecekler.

Burcu Aybat’ın Öğretmen 2.0 kitabında da tanıtılan bu 6 adım, öğretmenler için etkin teknoloji entegrasyonu konusunda bir yol haritası oluşturuyor. Örnek senaryolar, iyi uygulamalar, araçlar, stratejiler ve kaynakların da paylaşılacağı bu çalıştayda, katılımcılar teknoloji entegrasyonu içeren bir ders/ünite planı üzerinde çalışacaklar ve içerik geliştirecekler.

Eğitim Modülleri :

Modül 1: Öğretmen 2.0 Olmak için Adım Adım

Rahatlık çemberinden çıkıp profesyonel gelişimi için zaman ve emek harcayan öğretmenlerin yeni nesili daha yakından tanıması ve sınıfındaki öğrenme ortamını buna göre yeniden tasarlaması için öneriler bu modülde verilecek. Öğretmenlerin günümüzdeki teknolojik gelişmelere ve değişimlere ayak uydurmak için hedeflerini yeniden gözden geçirmeleri için çalışmalar yapılacak. ISTE standartlarını müfredatlarına entegre etmeleri için stratejiler, iyi uygulama örnekleri paylaşılacak ve protokoller uygulanacak.

Modül 2: Teknolojiyle Ders/Ünite Planlama

İkinci modül sonunda öğretmenler teknoloji entegrasyonu içeren bir ders/ünite planı oluşturabilecekler ve içeriklerini geliştirmeye başlayacaklar. UbD (Understanding by Design) çerçevesine dayanan ders/ünite planlama rehberi ile teknolojileri derslerine entegre edecekleri bir öğrenme ortamını tasarlayacaklar.

Modül 3: Teknolojiyle Sınıfınızı Dönüştürün

Bu modülde öğretmenler, harmanlanmış öğrenme modelinden flipped classroom yaklaşımına, maker hareketi, kodlama, arttırılmış gerçeklik, dijital hikayecilik ve yeşil ekran uygulamaları, tasarım odaklı düşünme, adaptif öğrenme gibi trendlerin öğrenmedeki yerine kadar bir çok farklı eğitim yaklaşımını inceleme fırsatı yakalayacaklar.

Modül 4: 21. Yüzyıl Öğrenme Ortamı

21. yüzyıl sınıf ortamı ve kültürünü nasıl yaratabileceği ile ilgili örnek senaryolar, öneriler ve iyi uygulamalar paylaşılacak. Öğretmenler sınıf ortamlarında bu kültürü nasıl oluşturabilecekleriyle ilgili eylem planı hazırlayacaklar.

1 Nisan 2017, 9:30
2 Nisan 2017, 16:30

Eğitim Yeri :
TTGV İstanbul Ofisi
İTÜ Ayazağa Yerleşkesi
Arı Teknokent Arı II Binası
Koruyolu A Blok Kat:7
Maslak-Sarıyer İSTANBUL

Ücret : 300 TL (ETUSP’liler için 250 TL)

Öğretmen 2.0 Çalıştayı Ön Başvuru Formu