Öğretim Üyesi Kadro İlanı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN:
İlan Tarihi : 19/03//2013
Son Başvuru Tarihi : 02/04/2013
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile
Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim
Üyesi alınacaktır.
Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 3 , (3. fıkrada) de belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak
şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.
YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 –Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2 – Özgeçmiş
3 – Yayın listesi
4 – 2 adet vesikalık fotoğraf
5 – Nüfus cüzdanı örneği
6 – Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)
(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
7 – Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)
8 -Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD
DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 –Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2 – Özgeçmiş
3 – Yayın listesi
4 – 2 adet vesikalık fotoğraf
5 – Nüfus cüzdanı örneği
6 – Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans,Doktora ve Doçentlik belgesi)
(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
7 – Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)
8 -Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD
NOTLAR
1 – Adayların ilgili Fakülteye şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi
içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
2 – Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.
BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Cad. No:156 Balçova/İZMİR
Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi: 232 4888122

Fax:232 2792626
FAKÜLTE
Mühendislik
ve
Bilgisayar
Bilimleri
Fakültesi

BÖLÜM
İnşaat
Mühendisliği

UNVAN
Doçent veya
Yardımcı Doçent

ADET

2

ANABİLİM DALI/AÇIKLAMA
Her biri farklı alandan olmak üzere;
Yapı/Mekanik/Geoteknik ve/veya Yapı
Malzemeleri bilim alanından

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin