Öğretim Üyesi Alım İlanı

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 – Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2 – Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’un 5772 sayılı Kanunla değişik 23,25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3 – Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 – Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5 – İlan edilen kadrolara başvuranlar, atanmaları halinde kurum dışında, eğitim-öğretim faaliyetleri hariç 3 (üç) yıl süreyle mesleklerini serbestçe icra etmemeyi; Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesine başvuranlar, atanmaları halinde varsa muayenehaneleri veya özel sağlık kuruluşlarındaki mesleki faaliyetlerini sonlandırmayı taahhüt etmiş sayılırlar.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi,

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Doçentlik belgesi,

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi,

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Doçentlik belgesi,

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların;

– Başvuru dilekçesi ekinde;  (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı)

– Varsa Yabancı Dil Belgesi

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

Başvuru Dosyası; Özgeçmiş, Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan (4) dört adet dosyayı, ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne  şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Duyurulur.

İlanımız 18 Temmuz 2013  tarih ve 28711 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olup, müracaatlar ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15(Onbeş) gündür.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ABD

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Yardımcı Doçent

1

1

İstatistik alanında arşimedyen   kapulalar konusunda uzman olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik Diş Hekimliği BilimleriEndodonti

Doçent

1

1

Diş Hekimliği FakültesiKlinik Diş Hekimliği BilimleriProtetik Diş Tedavisi

Doçent

1

1

Edebiyat FakültesiSosyolojiSosyoloji

Doçent

1

1

Kültür ve Sanat Sosyolojisi   alanında çalışmaları olmak.
Edebiyat FakültesiSosyolojiSosyoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Suç ve Örgütsel Sosyoloji alanında   çalışmaları olmak.
Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıYeni Türk Edebiyatı

Yardımcı Doçent

1

1

Doktora çalışmasını Cumhuriyet   Dönemi Türk Şiiri alanında yapmış olmak.
Fen FakültesiİstatistikUygulamalı İstatistik

Doçent

1

1

Parametre dışı istatistik ve   genetik algoritmaları konularında çalışmalar yapmış olmak.
Gazi Eğitim FakültesiİlköğretimFen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Yarı İletken Fiziği ve Fen Eğitimi   alanında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim FakültesiOrtaöğretim Sosyal Alanlar EğitimiTürk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Profesör

1

1

Yeni Türk Edebiyatı alanında   süreli yayınlar konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim FakültesiOrtaöğretim Fen ve Matematik Alanları EğitimiMatematik Eğitimi

Profesör

1

1

Riesz uzayları ve f cebirleri   alanında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Doçent

1

1

Yükseköğretimde kalite konusunda   çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim FakültesiGüzel Sanatlar EğitimiResim-İş Eğitimi

Doçent

1

1

Çoklu zeka ile resim öğretimi   alanında çalışmış olmak.
Gazi Eğitim FakültesiİlköğretimOkulöncesi Eğitimi

Doçent

1

1

Üstün yetenekli çocuklar alanında   çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim FakültesiİlköğretimSosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

Doktora çalışmasını Sosyal   Bilgiler programı üzerine yapmış olmak ve Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında   doçent olmak.
Gazi Eğitim FakültesiİlköğretimSosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında   doçent olmak ve afet eğitimi ile ilgili çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim FakültesiEğitim BilimleriRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yardımcı Doçent

3

1

Üniversite öğrencilerinin duygusal   yaşantıları ve psikolojik iyi oluşları ile ilgili kültürarası çalışmış olmak.
Gazi Eğitim FakültesiİlköğretimMatematik Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

1

İntegral kavramı öğretimi ve   bilgisayar cebir sistemleri üzerine doktora çalışması yapmış olmak.
Gazi Eğitim FakültesiİlköğretimOkulöncesi Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Üstün yetenekli çocukların   aileleriyle bilgisayar temelli eğitim konusunda çalışmış olmak.
Gazi Eğitim FakültesiİlköğretimFen Bilgisi Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını proje   tabanlı öğrenme alanında tamamlamış olmak.
Gazi Eğitim FakültesiİlköğretimSınıf Öğretmenliği

Yardımcı Doçent

1

1

Okuduğunu anlama öğretimi üzerine   çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim FakültesiOrtaöğretim Sosyal Alanlar  EğitimiCoğrafya Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Gazi Eğitim FakültesiOrtaöğretim Sosyal Alanlar EğitimiCoğrafya Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

1

Coğrafya öğretiminde harita ve   küre kullanımı üzerine çalışmış olmak.
Gazi Eğitim FakültesiOrtaöğretim Sosyal Alanlar  EğitimiFelsefe Grubu Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

1

Ortaöğretimde Felsefe öğretiminin   değerlendirilmesi üzerine doktora yapmış olmak.
Gazi Eğitim FakültesiÖzel EğitimGörme Engelliler Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Görme Engellilerin Eğitimi   alanında aile eğitimi konusunda çalışmaları bulunmak.
Gazi Eğitim FakültesiYabancı Diller EğitimiArap Dili Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Haçlı Seferlerinin Arap   Edebiyatına etkisi konusunda çalışmış olmak.
Güzel Sanatlar FakültesiTemel Sanat BilimleriSanat Bilimleri

Doçent

1

1

Sanat Felsefesi alanında   çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar FakültesiTemel Sanat BilimleriTemel Sanat Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Seramik alanında Sanatta   Yeterlilik unvanına sahip olmak, yüksek pişirim ve porselen üzerine   çalışmalar yapmış olmak.
Hukuk FakültesiKamu HukukuAnayasa Hukuku

Profesör

1

1

Hukuk FakültesiKamu HukukuAnayasa Hukuku

Doçent

1

1

Yargı bağımsızlığı ve hükümet   sistemleri konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİktisatİktisat

Profesör

1

1

Uzun hafıza modelleri ve zaman   serisi analizi konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Doçent

1

1

Ücret Teorileri ve Ücret   Politikaları konularında çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiEkonometriEkonometri

Doçent

1

1

Stokastik oynaklık modeli ile   enflasyon belirsizliği modellemesi üzerine yayınları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiKamu YönetimiKamu Yönetimi

Doçent

1

1

Ekolojik Siyaset alanında   çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİşletmeİşletme

Doçent

1

1

Marka değeri konumlandırma ve   perakendeci markası konusunda çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİşletmeİşletme

Doçent

1

1

Nöropazarlama ve yapay sinir   ağları alanında çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİşletmeİşletme

Yardımcı Doçent

1

1

Ülkelerin Markalaştırılması   konusunda çalışmaları olmak ve Doktorasını yurtdışında yapmış olmak.
Mühendislik FakültesiKimya MühendisliğiKimya Mühendisliği

Doçent

1

1

Fermantasyon teknolojisi ve biogaz   teknolojisi üzerine çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesiİnşaat Mühendisliğiİnşaat Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

1

Dalga tipi akımlar ve akarsu   mahmuzları konusunda çalışmış olmak.
Mühendislik FakültesiElektrik – Elektronik MühendisliğiElektrik – Elektronik Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

1

Genel Anestezi derinliğinin   bulanık mantık ile kontrol edilmesi konusunda çalışması olmak.
Polatlı Fen-Edebiyat FakültesiKimya

Doçent

1

1

Analitik Kimya alanında Doçent   olup, organik ve inorganik maddelerin polarografik yöntemle tayini   konularında çalışmaları olmak.
Polatlı Fen-Edebiyat FakültesiMatematik

Doçent

1

1

Geometri alanında Doçent olup,   minimal Homotetik hiper yüzeyler üzerine çalışmaları olmak.
Polatlı Fen-Edebiyat FakültesiMatematik

Yardımcı Doçent

1

1

Süreksizlik içeren sinir ağlarının   dinamiği üzerine çalışmaları olmak.
Polatlı Fen-Edebiyat FakültesiTarih

Yardımcı Doçent

3

1

Uygurlarda Din ve Türklerde   yönetim anlayışı hakkında çalışmaları olmak.
Polatlı Fen-Edebiyat FakültesiTürk Dili ve Edebiyatı

Yardımcı Doçent

3

1

Nazireler ve Belegat üzerine   çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yardımcı Doçent

3

1

Tıp doktoru olmak ve Pediatri   alanında uzmanlığını almış olmak.
Teknoloji FakültesiAğaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Profesör

1

1

Üst yüzey işlemleri konusunda   çalışmaları olmak.
Teknoloji FakültesiAğaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Profesör

1

1

Mobilya Endüstrisinde iş etüdü   uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji FakültesiEndüstriyel Tasarım Mühendisliği

Profesör

1

1

Sistematik Konstrüksiyon alanında   çalışmaları olmak.
Teknoloji FakültesiEnerji Sistemleri Mühendisliği

Profesör

1

1

İklimlendirme, güneş kolektörleri   ve ısı dönüştürücüleri konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesiİmalat Mühendisliği

Profesör

1

1

Aşınma ve imalat konularında   çalışmaları olmak.
Teknoloji FakültesiOtomotiv Mühendisliği

Profesör

1

1

İçten yanmalı motorlar konusunda   çalışmaları olmak.
Teknoloji FakültesiEndüstriyel Tasarım Mühendisliği

Doçent

1

1

Unsur tabanlı parametrik tasarım   konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji FakültesiEndüstriyel Tasarım Mühendisliği

Doçent

1

1

Alışılmamış İmal usulleri   konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji FakültesiEndüstriyel Tasarım Mühendisliği

Doçent

1

1

Isı eşanjörleri, yapay sinir   ağları ve soğutma konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji FakültesiBilgisayar Mühendisliği

Doçent

1

1

Mikroişlemciler konusunda   çalışmaları olmak.
Teknoloji FakültesiElektrik – Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

1

Fiberoptik yükselteçler konusunda   çalışmaları olmak.
Teknoloji FakültesiEndüstriyel Tasarım Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Otomatik katı model oluşturma ve   yapay sinir ağları konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji FakültesiEndüstriyel Tasarım Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Takım tezgahları titreşimleri   alanında çalışmaları olmak.
Teknoloji FakültesiEndüstriyel Tasarım Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Sonlu elemanlar ve yapay sinir   ağları alanında çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

1

Deneysel perkütan dilatasyonel   trakeostomi alanında çalışmaları olmak.En az 5 yıl yoğun bakım deneyimi   olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriDeri ve Zührevi Hastalıkları

Profesör

1

1

Deney hayvanları kullanım   sertifikası olmak ve bu alanda yara iyileşmesi konusunda çalışmalar yapmış   olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRuh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Tıp FakültesiTemel Tıp Bilimleriİmmünoloji

Profesör

1

1

Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Pediatrik nöroloji uzmanı   olmak.Polisomnografik monitorizasyon eğitimi almış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç Hastalıkları

Doçent

1

1

Yoğun bakım uzmanı olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç Hastalıkları

Doçent

1

1

Gastroentroloji uzmanı   olmak.Granülomatöz karaciğer hastalıkları, ülseratif kolitin patofizyolojisi   konusunda çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriAcil Tıp

Yardımcı Doçent

3

1

Acil Ultrasonografi deneyimi olmak   ve Acil Ultrasonografi konusunda eğitimler vermiş olmak.
Türk Müziği Devlet KonservatuarıÇalgı Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Türk Müziği Keman Eğitiminde   seyr-i natık ve kar-ı natık konularında çalışması olmak.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin