ÖĞRENMEK ELİMDE PROJE YARIŞMASI 2011

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışması 2011- 2012

PROJENİN AMACI
 Bu projede öğrencilerin gözlem, sorgulama, araştırma ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmek ve ilerleyen bilime ayak uydurabilmek için zihinsel süreç becerileri kazanması, öğrencilerin yaratıcılığını kullanarak eğitim materyali hazırlaması ve bu şekilde öğrenme- öğretme sürecinde etkin olarak rol alması amaçlanmaktadır.

PROJENİN HEDEFLERİ
 Öğrencilerin;
• Öğrenmeye aktif olarak katılması,
• Yaparak- yaşayarak öğrenmesi,
• Görsel- işitsel, dokunsal vb. materyal hazırlama becerilerini kazanması
• Geri dönüşüme teşvik olması hedeflenmektedir.

C. PROJENİN GEREKÇESİ
 Öğrenme- öğretme etkinlikleri sırasında öğrencinin öğrenmesi ve öğretmenin etken bir öğretim sağlayabilmesi için bilgilerin kavratılmasında, üzerinde gözlem ve araştırma yapmada kullanılan her türlü öğretme ve öğrenme yardımcısına eğitim aracı denir. Öğrenci materyali hazırladığında hem öğrenme- öğretme sürecine aktif olarak katılarak konuyu daha iyi kavrar; hem de akranlarının daha iyi anlamasını sağlar.
 Bir malzemenin öğretim ortamında etkili bir araç olarak kullanılabilmesi için öncelikle amacına uygun olarak hazırlanmış olması gerekir. Bunun için de öğrenmenin nasıl gerçekleştiği anlaşılmalıdır. Edgar Dale’nin “Yaşantı Konisi” adını verdiği sınıflama, eğitim yaşantılarını düzenlemede yararlanılabilecek elverişli bir modeldir.
 Dale’nin yaşantı konisinden yola çıkarak öğretim ortamının düzenlenmesinde ve öğretim materyallerinin hazırlanmasında şu dört temel ilke göz önünde tutulmalıdır:
1. Öğrenme işlemine katılan duyu organı sayısı ne kadar fazla ise, o kadar iyi öğrenilir ve öğrenmeler o kadar kalıcı olur, geç unutulur.
2. En iyi öğrenilen şeyler kendi kendine yapılarak öğrenilen şeylerdir.
3. En iyi öğretim, somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru gidilendir.
4. Birey kendi kendine başkalarının yardımıyla öğrendiğinden daha çok ve iyi öğrenir.

PROJENİN KAPSAMI
 Proje 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıfları kapsayacak şekilde tüm ilköğretim öğrencilerinin katılabilecekleri eğitim materyali hazırlamaya yönelik bir projedir.  Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Matematik olmak üzere 4 farklı alanda başvuru yapılabilecektir.
 Projeye katılacaklar öğretimde aktif olarak kullanılabilecek bir materyal tasarlayacaklar ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Projeler Bölümü Ar-Ge birimine ait “http://ankara.meb.gov.tr/sistem/arge/yurutulenprojeler.html” web adresinde verilen başvuru formunu eksiksiz olarak doldurarak [email protected] adresine formu ekleyerek başvuru yapacaklardır.

PROJENİN UYGULAMA SÜRESİ   
 14 Ekim 2011- 26 Aralık 2011

Başvuruların Başlangıç ve Bitişi
14 Ekim 2011– 02 Aralık 2011
Projelerin Değerlendirilmesi
05 Aralık 2011– 16 Aralık 2011
Sonuçların Açıklanması
19 Aralık 2011
Projelerin Sergilenmesi ve Ödül Töreni
26 Aralık 2011

Proje sergisine katılan tüm proje sahiplerine “Katılım Belgesi” verilecektir. Ayrıca sergiye katılan öğrencilere radyometre, tangram, metal bulmaca, kaleydoskop; danışman öğretmenlerine çanta, bloknot ve kalem verilecektir.
 Serginin ardından Fen ve Teknoloji, Matematik, Türkçe ve Sosyal Bilgiler olmak üzere her alanda 1., 2. ve 3. belirlenecek ve finalistlere “Başarı Belgesi”ile birlikte aşağıda belirtilen hediyeler verilecektir:
Projesi 1. Olan Öğrencilere: Netbook
Projesi 2. Olan Öğrencilere: Dijital Fotoğraf Makinesi
Projesi 3. Olan Öğrencilere: MP4 Çalar
Finalist Projelerin Danışman Öğretmenlerine: Harici Harddisk
Ankara Bölgesinde her alanda projeleri 1nci olanların okullarına bir adet deney seti (Makaralar Deney seti, Yaylar Deney Seti, Sarkaç Deney Seti, Lazerli Optik Deney Seti, Çarklar ve Dişliler deney Seti, Optik Deney Seti) ve plaket verilecektir.

PROJE ÇALIŞMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1. Proje hazırlayan öğrenci ile proje danışman öğretmeni arasında birinci derecede akrabalık bağı bulunmamalıdır.
2. “Öğrenmek Elimde” Proje Çalışmasında görev alan proje değerlendirme ekip üyeleri, proje hazırlayan öğrencilerin danışman öğretmeni olarak görev alamazlar.
3. Proje danışman öğretmenlerinin görevi projeyi hazırlamak değil, proje hazırlayan öğrencilere danışmanlık yapmaktır.
4. Tüm branş ve sınıf öğretmenleri proje danışman öğretmeni olarak görev alabilirler.
5. Final sergisi proje değerlendirme sürecinin bir parçası olup öğrencilerin sergilere katılması zorunludur.
6. Her öğrenci birden fazla proje ile çalışmaya başvurabilir.
7. Her danışman öğretmen birden fazla projeye danışmanlık yapabilir.

PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 Projelerin değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen ölçütler kullanılacaktır:
• Proje başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulması,
• Projenin adı, amacı, hedefleri, yapılan faaliyetler ve elde edilen sonuçlar arasındaki bütünsellik,
• Sonuca ulaşabilme yeterliği,
• Toplumsal ve ekonomik bir yarar sağlaması,
• Kaynak taraması,
• Özgünlük ve yaratıcılık,
• Kullanılan bilimsel yöntem,
• Uygulanabilir veya kullanışlı olması,
 Bu ölçütler doğrultusunda projelere ilişkin verilen kararlar kesindir. İtiraz edilemez.

e- posta:[email protected]
Telefon Numarası
0 (312) 221 02 17/ 127
Faks Numarası
0 (312) 221 02 16

Öğrenmek Elimde Proje Yarışması