Öğrenen Öğretmen Konferansı

Öğrenen Öğretmen Konferansı

ÖĞRENEN ÖĞRETMEN KONFERANSI NEDİR?
“Öğretmek için sürekli öğrenmek gerekir.” düşüncesini benimsemiş öğretmenleri bir araya getiren bir eğitim organizasyondur. Yenilikçi, öğrenme motivasyonunu yükselten öğretim içeriklerini üstün bir ruh ile paylaşan öğretmenler ve kendisini geliştirmek için bu çalışmaları öğrenmek isteyen öğretmenleri buluşturmayı amaçlamaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?
Okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kurumlarından eğitimciler, (kişi, ekip ya da kurum olarak) başvuru yapabilirler. Başvuru alanları bölümünde açıklanan konu ve alanlarda iyi örnek oluşturduğuna inandıkları uygulamalarını/materyallerini konferansta sunmak üzere başvurabilirler. Kişi, ekip ya da kurumlar birden çok uygulama/materyal başvurusu yapabilirler.

BAŞVURU KOŞULLARI
1. “Öğrenen Öğretmen Konferansı” eğitimcilerin başvurularının birbiriyle rekabet ettiği ya da başvuruların iyiden kötüye doğru sıralandığı bir yarışma değildir. Bu konferans, öğretmenlerin geliştirdikleri örnek çalışmaları, birbirleriyle paylaşmalarına ve birbirlerine esin kaynağı olmalarına fırsat sunma amacı taşır.
2. Konferansta sunulan çalışmaların “konferansta sunulmak üzere” geliştirilmesi değil; “eğitim sürecinde bir eksikliğe yanıt vermek/yenilik getirmek/ öğrenme motivasyonunu yükseltmek” gibi amaçlar için geliştirilmesi önemsenir.
3. Uygulamanın/materyalin 2016-2017 eğitim-öğretim yılı ya da öncesinde uygulanmış ve/ya geliştirilmiş olması gerekir. Henüz tamamlanmamış, uygulaması yapılmamış çalışmalar değerlendirilmeyecektir.
4. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde tüm branşlardan öğretmenler konu/tema kısıtlaması olmadan başvuru yapabilirler.

NASIL BAŞVURABİLİRSİNİZ?
• Öğrenen Öğretmen Konferansı’na başvurular yalnızca elektronik ortamda aşağıdaki adresten (online başvuru) yapılabilir.
• Posta ya da elektronik posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Elektronik başvuru sürecinde bir sorunla karşılaşmanız durumunda lütfen
ogrenciisleri@cakabey.k12.tr adresinden e-posta ile yardım isteyiniz.

Başvuru adresi: www.cakabey.k12.tr

Başvuru bitiş: 31 Ocak 2018 Saat 21.00 (Sistem bu saatte otomatik olarak kapanacaktır.)