Öğrencimin Kadrajından İlkokul-Ortaokul-Lise Öğrencileri Arası Salgının Enleri Temalı Fotoğraf Yarışması

Fotoğraf Yarışması
İlkokul-Ortaokul-Lise Öğrencileri Arası Fotoğraf Yarışması

Öğrencimin Kadrajından İlkokul-Ortaokul-Lise Öğrencileri Arası Salgının Enleri Temalı Fotoğraf Yarışması

“SALGININ ENLERİ” FOTOĞRAF YARIŞMASI KILAVUZU

YARIŞMANIN AMACI
Bu yarışma, Adapazarı ilçesi genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerin fotoğrafla buluşmasını ve yeteneklerinin keşfedilmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda yarışma:
• Sınıf dışı etkinliklerle örgün eğitime katkıda bulunmayı,
• Öğrencileri yükseköğretime güdülemeyi ve öğrencilerin ilgilerini arttırmayı,
• Öğrencilerin kendi yeteneklerini keşfetmelerini sağlamayı,
• Öğrencilerin fotoğraf alanındaki bilgi ve deneyimlerinin artmasını
• Öğrencilerin salgın sürecinde yaşadıkları deneyimleri fotoğraflarla aktarmasını sağlamayı
amaçlamaktadır.

YARIŞMANIN KONUSU VE ŞEKLİ
• Yarışmanın konusu “Salgının Enleri” olup yarışma; özel ve devlet ilkokul, ortaokul,
lise kademelerinde öğrenim gören öğrenciler tarafından farklı konu başlıklarında
çekilecek olan fotoğrafları kapsayacaktır.

ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
• Yarışma ile ilgili değerlendirme Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce seçilmiş
profesyonel fotoğrafçılardan oluşan seçici kurul tarafından yapılacaktır.
• Yarışma seçici kurulunda yer alan kişilerin bilgileri aşağıda sunulmuştur.

“SALGININ ENLERİ” FOTOĞRAF YARIŞMASI 2021 YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma duyuruların yapılması 05.04.2021
Başvuru tarihleri 06.04.2021-16.04.2021
Seçici kurul tarafından dereceye giren öğrencilerin seçilmesi 18.04.2021
Dereceye giren öğrencilerin sonuçlarının açıklanması 23.04.2021
Ödül Töreni 23.04.2021
Fotoğraf sergi tarih aralığı 23.04.2021-30.04.2021
Sanal Sergi 26.04.2021-30.04.2021

BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar

• Yarışma, Adapazarı ilçesindeki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine
açıktır.

• Yarışmaya katılım ücretsizdir.

• Sosyal etkinlikler, katılımcıların gönüllülük esasına göre yürütülür.

• Daha önce başka yerlerde çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmeyecektir ve bu
durumda oluşan zararlardan katılımcı sorumlu olacaktır.

• Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş
sayılır.

• Eser sahibinin arzu ettiği kadrajda, büyük basıma uygun olacak şekilde, yüksek
çözünürlükte (300 dpi) ve en yüksek sıkıştırma kalitesinde kısa kenarı en az 2300 pixel
olarak JPEG formatında gönderilmelidir.

• Gönderilen kayıtlardaki fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır.

• Başvurular online ortamda kabul edilecektir.

• Başvuru linki: kisa.link/ogrenciminkadrajindan

• Her katılımcı en çok 3 eserle yarışmaya katılabilir. Ancak sadece bir eseri sergiye dahil
edilecek ya da ödüllendirilecektir.

• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm
izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve
kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü
kazanımları geri alınır ve hukuki işlemler uygulanır.

• Yarışmaya herhangi bir şekilde eser gönderen yarışmacılar bu şartnamedeki tüm şartları
peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

• Fotoğraf makinesi ya da telefon ile çekim yapılabilecektir.

• Fotoğraf çekiminde konu “salgının enleri” olup alt konu başlıkları şu şekildedir:
– Salgının En Vefalısı
– Salgının En Duyarlısı
– Salgının En Gülümseteni
– Salgının En Şaşırtanı
– Salgının En Üzeni
– Salgının En Özleneni
– Salgının En Zor Yanı
– Salgının En İyi Yanı
– Salgının En Fedakârı
– Salgının En Çalışkanı
– Salgının En Yorulanı
– Salgının En Sanatsalı
– Salgının En Çevrimiçi Anı

• Bu alt konu başlıklarının dışında yarışmacılar kendileri de “Salgının En ………”
şeklinde bir konu başlığı bulup yarışmaya katılabilirler.
Yarışmaya katılan öğrenciler en fazla üç eserle katılabilecek olup istedikleri konu
başlıklarını seçebilirler.

• Fotoğraf çekimlerinin her türlü izin ve sorumluluğu çekim yapan katılımcıya aittir.

• Yarışmada başarı ödül alan eserlerin her türlü kullanım hakkı kurumumuza, SAGA
Derneği’ne ve ödülleri veren Agora AVM’ye ait olacaktır.

• Bir kişi, yalnızca bir defa ödül kazanabilecektir.

• Kazanılan ödül başkasına devredilemez, paraya çevrilemez.

• Yarışmaya katılan herkes yukarıda belirtilen katılım şartlarını kabul etmiş sayılır.

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ
Fatih GÜRSEL (Fotoğraf Sanatçısı)
Hatice EKİZ (Fotoğraf Sanatçısı)
Mehtap ÖZTÜRK (Fotoğraf Sanatçısı)

YARIŞMA ÖDÜLLERİ:
• Dereceye girenlere verilecek hediye çekleri Agora AVM Adapazarı tarafından
karşılanacaktır.
• Başvurular oluşturulan seçici kurul tarafından değerlendirilecek ve ilk 60 fotoğraf
Adapazarı AGORA AVM’ de sergilenmeye hak kazanacaktır.
• Fotoğraf sergisinde eserleri yer alan tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
• Yarışma sonunda ilk üç fotoğraf sahibine plaket verilecektir. İlkokul, ortaokul ve
lise olmak üzere üç kategori vardır.
– Her kategoride yarışma birincisine plaket + sürpriz hediyeler
– Her kategoride yarışma ikincisine plaket + sürpriz hediyeler
– Her kategoride yarışma üçüncüsüne plaket + sürpriz hediyeler verilecektir.

DEĞERLENDİRME VE ÖDÜL TÖRENLERİ
• Değerlendirme
Değerlendirme, profesyonel fotoğraf sanatçılarından oluşturulan seçici kurul tarafından
yapılacaktır.
Fotoğraf inceleme kriterleri teknik, içerik, kuramsal ve özgünlük kriterleridir. Her kriter 25
puan olup 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
· Teknik kriterde, zanaatkarlık boyutuna göre değerlendirme yapılır.
· İçerik kriterinde, fotoğrafın ardındaki dünya görüşü ve fikirsel altyapı değerlendirilir.
· Özgünlük kriterinde, fotoğrafın kendisinden sonra gelen çalışmalara ne ölçüde yön verdiği
değerlendirilir.
· Kuramsal kriterde ise fotoğrafın gerçekçilik, dışavurumculuk, biçimcilik, işlevsellik gibi
sanat kuramlarını ne ölçüde desteklediği üzerine değerlendirme yapılır.

Ödül Törenleri
• Değerlendirme yapıldıktan sonra ödül töreni 23.04.2021 tarihinde Agora AVM’de
yapılacaktır.
• Fotoğraf yarışması sergisi 23.04.2021 – 30.04.2021 tarihleri arasında AGORA
AVM’de açık olacaktır.
• Yarışmanın sanal sergisi ise 26.04.2021 – 30.04.2021 tarihleri arasında yayınlanacaktır.

Öğrencimin Kadrajından İlkokul-Ortaokul-Lise Öğrencileri Arası Salgının Enleri Temalı Fotoğraf Yarışması Başvuru Formu

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin