Öğrenciler Neden Proje Yarışmalarına Katılmalı?

Öğrenci Proje Yarışmaları
Öğrenciler Neden Proje Yarışmalarına Katılmalı

Projeler, okulda farklı derslerde öğretilen yetenek ve bilgileri tek bir fonksiyonel
faaliyet içinde bütünleştirir. Proje tamamlandığı anda içinde okuma, yazma, gramer,
matematik, istatistik, etik, mantık, kritik düşünce, bilgisayar, programlama, grafik çizme,
bilimsel yöntem, teknik veya özel alanları kendi kendine öğrenme, (seçildiği takdirde) jüri
önünde savunma ve halka açık anlatım gibi unsurları barındırır.

Öğrencilerin kendi kendine öğrenmesini, mevcut bilgi havuzundan ihtiyaç duyduğu bilgiyi bulmasını, heyecan verici yeni bir olguyu keşfetmesini, ihtiyaç duyduğu aletleri belirlemesini, seçmesini ve kullanmasını sağlayan belki de tek eğitimsel faaliyettir.

Projelerini tamamladıkları zaman öğrenciler kendine güvenen, yetenekli, kariyer hedefi olan, hazırlıklı, disiplinli genç liderler haline gelirler. Hayatta karşılaşacakları her soruna proje mantığı ile yaklaşmayı ve sonuçlandırmayı öğrenmiş olurlar. Artık onlar için hiç bir sorun aşılmaz, çözülmez değildir. Üniversite yıllarına ve hayata hazırlıklı hale gelirler.

Proje araştırması sadece bir uygulama değil, kendi kendini doğrulayan ve heyecan
verici bir faaliyettir. Çünkü o az bilinen veya bilinmeyen bilgilerin keşfini içerir.

Öğrencilerin kişisel önem duygusunu geliştirir. Proje, genellikle bilimsel sorularla veya öğrencilerin ilgisinin olduğu alanlarla ilgilidir. Proje çalışması, öğrencilerin soruları dış etkilerden bağımsız olarak resmi, sınanabilir, çözülebilir problemlere dönüştürmelerini sağlar. Bu tür çalışmalar samimi bir şekilde yapıldığı zaman öğrenciler genellikle proje çalışmasına kendilerini kaptırırlar ve çalışmanın zevkini tadarlar. Cevabın bulunması, sonucun öğrenilmesi insanı heyecanlandıran, haz duymasını sağlayan önemli bir keşif anı olabilir.

Projenin başarılı sonuçlandırılması, öğrencilere ve diğerlerine bu sonucun öğrencilerin
bizzat kendi başarılarının bir kanıtı olduğunu gösterir. Sonuç olarak, normal bir öğrenci
başarılı bir öğrenci olmaya ve başarılı bir öğrenci de bilim insanı olmaya isteklendirilmiş
olur. Okulun sunabileceği bütün programlar içinde, proje çalışması öğrencinin kendine
olan güvenini artıran ve sorunlara çözüm üretme potansiyelini geliştiren önemli bir
faaliyettir.

kaynak tubitak