Öğrenciler arası Sıfır Atık, İsrafın Önlenmesi ve İklim Değişikliği Yarışması

“SIFIR ATIK, İSRAFIN ÖNLENMESİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ

1 – YARIŞMANIN ADI: “SIFIR ATIK, İSRAFIN ÖNLENMESİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ”

2- YARIŞMANIN KONUSU: Sıfır Atık, İsrafın Önlenmesi ve İklim Değişikliği konularında fotoğraf, slogan, video yarışması

3-YARIŞMANIN AMACI: Sıfır atık projesinin tanıtımı, israfın önlenmesi ve İklim Değişikliği konularında öğrencileri düşünmeye sevk etmek; öğrencilerin çevreye ilgisini artırmak, öğrencilerde sıfır atık ve çevre bilinci oluşturmak ve farkındalığı artırmak yarışmaların temel amaçlarındandır.

4 – YARIŞMANIN KAPSAMI: Sadece Konya İli genelini kapsayan yarışma; Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Resmi instagram adresinde (@konyacsim) duyurularak ve İlkokul (1,2,3,4 sınıflar), Ortaokul (5,6,7,8 sınıflar) ve Lise (9,10,11,12 sınıflar) öğrencilerini kapsayacaktır.

5 – YARIŞMANIN KATEGORİLERİ

5.1 İlkokul 1, 2, 3 ve 4.’üncü sınıflar yarışmada ayrı değerlendirilecektir. Bu yaş grubundaki öğrenciler sıfır atık, israfın önlenmesi ve iklim değişikliği ile ilgili fotoğraf kategorisinde yarışacaklardır.

5.2 Ortaokul 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflar yarışmada ayrı değerlendirilecektir. Bu yaş grubundaki öğrenciler sıfır atık, israfın önlenmesi ve iklim değişikliği ile ilgili slogan kategorisinde yarışacaklardır.

5.3 Lise 9, 10, 11 ve 12’inci sınıflar yarışmada ayrı değerlendirilecektir. Bu yaş grubundaki öğrenciler sıfır atık, israfın önlenmesi ve iklim değişikliği ile ilgili video kategorisinde yarışacaklardır.

6- YARIŞMAYA KATILMA ŞEKLİ VE YARIŞMANIN ESASLARI

6.1 Yarışmaya kabul edilecek eserlerin konusu, sıfır atık, israfın önlenmesi ve iklim değişikliği ile ilişkili olacaktır.

6.2 Sıfır atık, israfın önlenmesi ve iklim değişikliği ilgili yarışmada;

Fotoğraf konusunda katılacak eserler sıfır atık, israfın önlenmesi ve iklim değişikliği konularında öğrenciler tarafından (gerektiğinde ailesinin desteğinde) gerçekleştirileceklerdir.

Hazırlanacak Slogan 1 cümleden oluşacaktır.

Video ise en hazla 45 sn olacak şekilde sıfır atık, israfın önlenmesi ve iklim değişikliği konularında mesaj vermelidir.

6.3 Öğrenciler yarışmaya bireysel katılacaklardır. Gurup halinde katılım yasaktır.

6.4 Başka yarışmalara katılan eserler bu yarışmaya katılamaz.

6.5 Her öğrenci yarışmaya sadece bir eserle katılabilir.

6.6 Yarışmaya başvuru Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Resmi instagram hesabından @konyacsim ve ücretsiz olarak yapılacaktır.

6.7 Yarışmacılar, başvuruda bulunduklarında şartnameyi imzalamış ve kabul etmiş olur.

6.8 Yarışmaya katılacak eserler başka bir eserden kopya edilmemelidir.

6.9 Başvurular zorunlu değildir, yarışmaya katılımda gönüllülük esastır.

6.10 Yarışmaya katılan eserlerin her türlü kullanım hakkı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ait olacaktır.

6.11 Yarışmayı kazananlar ve ödülleri @konyacsim Resmi instagram hesabından ve Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Resmi web sitesinden 5 HAZİRAN 2020 günü duyurulacaktır. Duyuru için başka yol kullanılmayacaktır.

6.12 Yarışma dili Türkçedir.

7 – BAŞVURU SÜRECİ

7.1 21-28 Mayıs arası Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Resmi instagram hesabının @konyacsim DM (MesajKutusu) kanalı ile başvuru yapılacaktır.

7.2 Başvuru yapılırken yarışmacıya ait isim, soy isim, TC No, sınıfı, okul adı, ev adresi ve veli telefon numarası bilgileri ile eser gönderilmek zorundadır. Bu bilgilerden herhangi birinin eksik olması durumunda yarışmacı yarışma dışı kalacaktır.

8 – YARIŞMA TAKVİMİ

8.1 Yarışmaya katılım süresi 21-28 Mayıs 2020 tarihleri arasıdır. Şartnamede yer alan son başvuru tarihi sonrasında yapılan başvuruların geçerliliği bulunmamaktadır.

8.2 Gerekli görülmesi halinde, yarışma başvuru süresi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından uzatılabilir.

9 – DEĞERLENDİRME

9.1 Bütün sınıf kademelerine ait eserler ayrı ayrı değerlendirilecektir.

9.2 Değerlendirme Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde görevli 4 ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden görevlendirilecek 1 jüri üyesi olmak üzere 5 üye tarafından yapılacaktır.

9.3 Jüri değerlendirmesinde gizlilik esas alınacaktır.

9.4 Jürinin kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez.

9.5 Yarışmaya Seçici Kurul Üyelerinin ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personellerinin birinci derece yakınları katılım sağlayamaz.

10 – ÖDÜLLER

10.1 Birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü olmak üzere eser sahiplerine verilecek ödüller aşağıdaki gibidir.

İLKOKUL 1.2.3.4. sınıf öğrencileri, her sınıf için ayrı ayrı

1. lere Bisiklet

2. lere Tablet

3. lere Akıllı Saat

Toplam 4 Bisiklet 4 Tablet 4 Akıllı Saat

ORTAOKUL 5.6.7.8. sınıf öğrencileri, her sınıf için ayrı ayrı

1. lere Bisiklet

2. lere Tablet

3. lere Akıllı Saat

Toplam 4 Bisiklet 4 Tablet 4 Akıllı Saat

LİSE 9.10.11. 12. sınıf öğrencileri, her sınıf için ayrı ayrı

1. lere Bisiklet

2. lere Tablet

3. lere Akıllı Saat

Toplam 4 Bisiklet 4 Tablet 4 Akıllı Saat

10.2 Yarışmayı kazanan yarışmacılar 05 Haziran 2020 tarihinde Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Resmi instagram @konyacsim hesabından açıklanacaktır.

10.3 Kazanan öğrencilere ödülleri Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ana Hizmet Binasında tutanak karşılığında teslim edilecektir.

10.4 Dereceye giren öğrencilerden herhangi birinin bu şartname hükümlerine aykırı davrandığının tespiti halinde, ödül kazanmış olanların dereceleri iptal edilir. Bu durum diğer yarışmacıları herhangi bir şekilde etkilemez.

11 – TELİF VE KULLANIM HAKKI, ESERLERİN İADESİ VE GÖSTERİMİ

11.1 Yarışma çerçevesinde değerlendirilmek üzere sunulan eserin, eser sahipliği hakkı katılımcılara ait olmak üzere; bu eserlerin çoğaltılması, sergilenmesi, farklı iletişim araçlarında kullanılması hakkı, herhangi bir bedel ödemeksizin Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne aittir.

11.2 Yarışmaya katılan tüm eserlerin kullanım hakları, başvuru yapıldıktan itibaren Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na aittir.

11.3 Ödül alan ve sergilenen eserler Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından süresiz bir biçimde her türlü basılı malzemede, yayında, sosyal medyada ve benzeri mecralarda kullanılabilir. Bu eserler için herhangi bir telif hakkı ödenmeyecektir.

12 – HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR

Şartname kapsamında doğacak hukuki uyuşmazlıklarda yürürlükteki “Türk Hukuku” hükümleri uygulanır.

İş bu Şartname 12 madde olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenmiştir.