Öğrenciler arası Online Siyer Yarışması

Öğrenciler
Online Siyer Yarışması

PEYGAMBER SEVDALILARI VAKFI 2021 “O’NU OKU, O’NU YAŞA ONLİNE SİYER YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ

A. TANIMLAR
1. Yarışma Tanımı:
Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından 2021 yılında “O’nu Oku, O’nu Yaşa Online Siyer Yarışması”
düzenlenecektir. Yarışma dört kategoride olup online çoktan seçmeli test usulü ile yapılacaktır.
Yarışmayla ilgili tüm gelişme ve ayrıntılar http://peygambersevdalilari.com web sayfasında yayınlanacaktır.
Ayrıca gerektiğinde yarışmacılara e‐posta/sms yolu ile bilgilendirme yapılabilecektir.

2. Yarışma Düzenleme Kurulu:
Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu oku, O’nu Yaşa Online Siyer Yarışmasını” organize eden yetkili üst
kuruldur.

3. Yarışma Sınavı:
Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu oku, O’nu Yaşa Online Siyer Yarışması” ödül almaya hak kazanacak
adayları belirlemek için bilgi, analiz, sentez ve değerlendirme yapabilecek bir ölçme sınavıdır.

B. YARIŞMA ORGANİZASYONU:
Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından, sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin işbirliği ve
katkısı ile organize edilmektedir.

C. YARIŞMANIN AMACI:
Peygamber Sevdalıları Vakfımız, bilgi ve kültür yarışmaları kapsamında, Türkiye geneli “O’nu Oku O’nu
Yaşa” temalı Online Siyer Yarışması ile;

1. Toplumun her kesimini Peygamber Efendimizin (sav) mesajları ile buluşturarak örnek hayatının
öğrenilmesi ve öğrenilenlerin hayatımızda tatbikini sağlamak ve Allah’ın rızasını kazanmayı,

2. Toplumda okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde okuyan, düşünen ve
okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine vesile olmayı amaçlamaktadır.

D. YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI ve BAŞVURU:
1. Kategoriler ve Sorumlu Olunan Kitaplar:
1.1.Yarışma Kategorileri:
1. KATEGORİ: ( 4. ve 5. sınıf öğrencileri)

2.KATEGORİ: (6.‐7. ve 8. sınıf öğrencileri)

3.KATEGORİ: Lise Öğrencileri (9.‐ 10. ‐ 11. ve 12. sınıf) ile Örgün Eğitimde okumayıp 2004 ve
sonrası doğumlu olanlar

4.KATEGORİ: Diğer (Belirtilen Eğitim Durumları Dışında Kalanlar)

1.2.Yarışma Kitapları:

1. ve 2.KATEGORİ: Etiket Yayınlarından “İslam Tarihi Dersleri Siyer 1”adlı eser, (Hazırlayan İDEV
Eğitim Komisyonu)

3. ve 4.KATEGORİ: Semere Yayınlarından “Nebevi Ahlaktan Yansımalar” adlı eser, (Yazar Hüseyin
Yıldız)

2. Başvuru Koşulları ve Genel Bilgiler:
2.1: Yarışma, başvuru işlemleri (23 Ekim 2020 ile 07 Şubat 2021) tarihleri arasında
http://peygambersevdalilari.com web sitesi üzerinden yapılacaktır.
2.2: Başvuru tamamlandıktan sonra adaya, başvurusunun onaylandığına dair mesaj gönderilebileceği gibi
adayın kendisi de başvurusunun onaylanıp onaylanmadığını internet adresinden kontrol etmesi gerekir.
2.3: Adaylar; Siyer Yarışmasında her kategori için belirlenen yarışma kitabını, istediği yerden temin edebilir.
Ayrıca adaylar, yarışma kitabını Pdf formatında http://peygambersevdalilari.com sayfasından da indirip
okuyabilir.”
2.4: Soruların hazırlanmasında görev alanlar yarışmaya giremeyecek, girse bile değerlendirmeye
alınmayacaktır.
2.5: HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR: “O’nu Oku, O’nu Yaşa Online Siyer Yarışması’ nda dereceye
girmek tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Başvuru şartlarını taşımayanlar, yanlış, yanıltıcı veya gerçek
dışı beyanda bulunanlar ile yarışma kurallarını ihlal ettiği tespit edilenler bu durumdan dolayı yarışmaları
iptal edileceğinden her hangi bir hak iddia edemeyecektir. (Başvuru esnasında öğrenim bilgilerini yanlış
verme, bilgilerde eksik, yanlış veya yanıltıcı kodlama vb. gibi)
2.6: Yarışma şartnamesinde belirtilen koşullar dışında farklı bir durumla karşılaşıldığında, yarışma
komisyonunun vereceği karar kesin olup karara itiraz edilemez.
2.7: Yarışma sonrası cevap anahtarlarının yayınlanması, kesin olmayan ve kesin olan sonuçların
açıklanması, ödüllerin verilmesi gibi hususlarda yarışmacılar http://peygambersevdalilari.com web adresi,
sms ve basın‐yayın yoluyla bilgilendirileceklerdir.
2.8: Yarışma kitabı dışında da özellikle ödüllerde eşitlik durumunu bozmak/dengelemek için güncel birkaç
soru (Tarih, coğrafya, genel kültür vs.) sorulabilir. Bu tamamen Yarışma komisyonunun inisiyatifindedir.
2.9:Yarışmacılardan kaydını yapmakta güçlük çekenler veya dijital ortamda kayıt yapma imkanı olmayanlar
http://peygambersevdalilari.com web adresinde verilecek bilgilendirici ve yönlendirici görsellerden,
yarışma kayıt noktalarından ve ilgili web sitelerindeki yarışma temsilcilerinden destek alabilirler.
2.10:Yabancı uyruklu yarışmacılar varsa kendilerine verilen TC nolarını veya benzersiz 11 haneli bir
numarayı girerek yarışmaya katılabilirler.
2.11:Yarışmacılara kayıt esnasında ve yarışma günü verilen cep telefonları üzerinden bilgilendirme
mesajları yollanacaktır. Yarışmacıların mümkün mertebe kayıt esnasında ve yarışma günü verdikleri cep
telefonu numarasının aynı olması kendi faydalarına olacaktır.
2.12:Yarışma komisyonunun her konuda yarışmacılara dönüş yapma zorunluluğu yoktur. Özellikle
şartnamede geçen ve tekrar tekrar sorulan hususlarla ilgili geri dönüş sağlanmayacaktır.
2.13:Yarışma Komisyonu kendisinden kaynaklı olmayan genel doğal afet, genel salgın hastalık vs. değişik
sebeplerden dolayı yarışma tarihini değiştirebilir, yarışmayı iptal edebilir.

E. YARIŞMANIN YAPILACAĞI YERLER VE YARIŞMA TARİHİ‐SAATİ:
Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfınca belirlenen http://peygambersevdalilari.com web sayfasından
online olarak gerçekleştirilecektir.
Yarışma Tarihi: 14 Şubat 2021 / Pazar
1. Kategori saat 10.00‐12.00
2. Kategori saat 13.00‐15.00
3 ve 4. Kategoriler saat 16.00‐18.00 (TSİ) saatlerinde farklı oturumlarda yapılacaktır. Ayrıca yarışmacılara,
yarışmaya giriş yerleri e‐posta/sms yolu ile bilgilendirme yapılabilecektir.
1 ve 2. Kategoriler için: Kişi saat 10.30’ a kadar da giriş yapsa tam 90 dk vakti olur. Ancak 10.30’ dan
itibaren yarışmaya katılsa geciktirdiği oranda süresinden gider. Mesela 10.40’ da giriş yapıp sınavı
başlatacak olursa süresi 80 dk, 11.00’ da katılırsa süresi 60 dk 11.30’ da katılırsa süresi 30 dk kalmış olur.
Aynı husus 3 ve 4. kategoriler için de geçerlidir.

F. YARIŞMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ:
1‐Yarışmacılar yarışmaya online olarak katılacaklardır.
2‐Yarışmacılar online yarışmanın gereği olan bütün güvenlik tedbirlerine riayet etmelidirler. Yarışmacılar
yarışma esnasında başkasından destek almamalı, online ekrandan ayrılmamalı, ekranda başka sayfalar
açmamalı, soruların ekran görüntüsünü alıp başkalarıyla sosyal medya vs. ortamlardan paylaşmamalıdırlar.
Bunlar ve bunlara benzer kurallara uymamak yarışma kurallarını ihlal nedeni sayılacak olup yarışmacının
sınavı iptal edilecektir.
3‐Yarışmada A ve B olmak üzere 2 kitapçık türü olabileceği gibi, belli ve sınırlı soruların olacağı bir havuzdan
da yarışma yapılabilecektir. 1. ve 2. Kategoride 60 soru ve 90 dakika cevaplama süresi, 3. ve 4. Kategoride
75 soru ve 90 dakika cevaplama süresi olup, puanlama 100 üzerinden değerlendirilecektir. Yarışma süresi
bütün kategoriler için aynıdır.
4‐Vakfımızdan kaynaklanmayan şebeke ve ağ sorunları, elektrik kesintilerinden kaynaklı sorunlardan vs.
vakfımız sorumlu değildir.
5‐Yapılan yarışma değerlendirmesi sonucu puanların eşit olması durumunda: Yarışmayı daha erken
zamanda bitirme ve süreyi doğru kullanma şeklindeki ölçüte göre tasnif yapılacaktır. Buna rağmen eşitliğin
bozulmaması halinde yarışma komisyonu nezaretinde yapılacak kura ile sıralama/değerlendirme
yapılacaktır.
6‐Cevaplama yaparken 1.ve 2. Kategoride sorular 4 şıklı olup, 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir. 3.
ve 4. kategoride ise sorular 5 şıklı olup, 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir.

G.YARIŞMANIN ÖDÜLLLERİ:
‐Tüm ödüller genel olarak aşağıdaki gibi dağıtılacaktır.
‐Ayrıca il/ilçe bazında herhangi bir ödül verilmeyecektir.

BİRİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ
(4 ve 5. sınıf öğrencileri) ADET
1‐2) Dizüstü Bilgisayar 2
3‐5) Bisiklet /1 Gram Altın 3
6‐10) Tablet 5
11‐15) Akıllı Bileklik Saat 5
16‐21) Scooter‐Paten /Oyun Çadırı 6
22‐41) Sırt Çantası 20
42‐71) Dart Tahtası 30
72‐131) Uçurtma 60
132‐211) Eşarp /Futbol Topu 80
212‐301) Satranç Takımı 90

İKİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ
Ortaokul ( 6.sınıf öğrencileri) ADET
1) Dizüstü Bilgisayar 1
2‐3) Bisiklet /1 Gram Altın 2
4‐6) Tablet 3
7‐10) Drone 4
11‐14) Teleskop 4
15‐20) Akıllı Bileklik Saat 6
21‐40) Dua Yayıncılık Kitap Seti 20
41‐60) Sırt Çantası 20
61‐90) Uçurtma 30
91‐140) Eşarp /Futbol Topu 50
141‐200) Satranç Takımı 60

İKİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ
Ortaokul (7. ve 8.sınıf öğrencileri) ADET
1‐2) Dizüstü Bilgisayar 2
3‐4) Bisiklet /Çeyrek Altın 2
5‐7) Tablet 3
8‐11) Drone 4
12‐15) Teleskop 4
16‐25) Akıllı Bileklik Saat 10
26‐50) Dua Yayıncılık Kitap Seti 25
51‐175) Uçurtma 125
176‐300) Eşarp/ Futbol Topu 125

Lise Öğrencileri (9‐10‐11‐12. sınıflar ile Örgün Eğitimde okumayıp 2004 ve sonrası doğumlu olanlar ) ADET
1 ) Dizüstü Bilgisayar 1
2‐3) Çeyrek Altın 2
4‐5) Tablet 2
6‐7) Teleskop 2
8‐9) Drone 2
10‐15) Kol Saati 6
16‐30) Dua Yayıncılık Kitap Seti 15
31‐100) Ses Topu 70

H. YARIŞMANIN DİĞER ŞARTLARI:
‐Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini ve komisyon kararlarını kabul etmiş sayılacaktır.
Peygamber Sevdalıları Vakfı şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir.
‐Online yarışma sisteminin altyapısı tamamen Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın ihtiyaç ve tecrübelerine göre
düzenlenmiştir ve yarışmacı online yarışma sisteminin kurallarına tabidir.

İ. YETKİLİ KURULLAR:
1.Yarışmanın Sahibi: Peygamber Sevdalıları Vakfı
2.Yarışmayı Düzenleyen ve Değerlendiren: Peygamber Sevdalıları Vakfının hizmet almak isteyeceği kurum
ve kuruluşlar.
3.Soru Hazırlama Kurulu: Yarışma soruları, Peygamber Sevdalıları Vakfı Eğitim Komisyonu tarafından
hazırlanacaktır.

K. BİLGİ – İLETİŞİM:
Adres: Peyas Mah. Selahattin Eyyubi Bulvarı Recesa 1 Apt. Kat:1 No:1 Kayapınar / Diyarbakır
Web: http://peygambersevdalilari.com
Telefon: İhtiyaç halinde, http://peygambersevdalilari.com web sitemizde verilecektir.
E‐posta: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

eighteen − four =