Öğrenciler arası Kazdağları Resim Yarışması

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÇANAKKALE İLİ “KAZ DAĞLARI” KONULU RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. KONU
Doğal oksijen kaynağımız Kaz Dağları, bünyesinde birçok endemik bitki barındıran, pek çok can dostumuza yuva olan, insanların sağlıklı besinler tüketmesine katkıda bulunan, en önemli zenginliklerimizden biridir. Geçmişten bize miras kalan Kaz Dağları’nı korumak, gelecek kuşaklara doğasını bozmadan aktarmak bu yarışmanın konusunu oluşturmaktadır.

2. AMAÇ
Yarışmanın amacı, çocukların, sahip olduğumuz doğal zenginliklere farkındalık ve duyarlılıklarını arttırmak, doğa ve çevre sevgisini pekiştirmektir.

3.1. Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
3.2. Resim çalışması 35 cm x 50 cm ebatlarında resim kağıdına yapılmalıdır.
3.3. Resim çalışmasında sadece pastel boya veya kuru kalem kullanılabilir.
3.4. Yarışmacılar resim kağıdının dokusu, rengi, gramajı gibi özelliklerini belirlemede serbesttir.
3.5. Her yarışmacı, yarışmaya yalnızca bir adet resim çalışmasıyla katılabilir.
3.6. Resmin arka yüzünün sağ alt köşesine tükenmez kalem ile öğrencinin adı-soyadı, yaşı, okulunun adı, sınıfı, il ve ilçesi yazılmalıdır.
3.7. Arka yüze yazılacak yarışmacı bilgileri dışında, resmin herhangi bir yerinde, bir yerden alınmış ve resme yapıştırılmış resim veya yazı bulunmamalıdır.
3.8. Resim çalışması yarışmacının tamamen kendisi tarafından yapılmalı ve alıntı olmamalıdır.
3.9. Resim çalışması yarışma katılım formu ile birlikte gönder¬ilmelidir. Bu form tam ve eksiksiz olarak doldurulmalı, öğrenci ve velisi/vasisi tarafından imzalanmalıdır.
3.10. Çalışmaya zarar gelmemesi şartıyla, çalışmaların gönder¬imi iki mukavva karton arasında, zarf ya da dosya içinde ya da uygun görülen korumalı herhangi bir yöntemle yapılabilir.
3.11. Yarışmaya Çanakkale Merkez veya ilçelerinde ikamet eden,Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan temel eğitim seviye¬sindeki ortaokul öğrencileri katılım sağlayabilir.
3.12. Çanakkale Belediyesi çalışanlarının ve seçici kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları bu yarışmaya katılamaz.
3.13. Yarışmaya gönderilen resimler iade edilmeyecektir. Yarışmaya katılan tüm öğrenciler ve velileri, resimleri ile ilgili tüm hakları, başvuru yapıldıktan itibaren, Çanakkale Belediyesi’ne devretmeyi kabul ederler.
3.14. Yarışmaya gönderilen resmin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yayın organında yer almamış olması gereklidir.
3.14. Çalışma, belirtilen son tarihe kadar, katılım formu ile birlikte Çanakkale Belediyesi-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İsmetpaşa Mahallesi 2. Demircioğlu Caddesi No 132/5 17100 Merkez ÇANAKAKLE adresine posta yoluyla veya elden ulaştırıl¬malıdır.
3.15. Yukarıdaki şartları taşımayan resimler değerlendirmeye alınmaz.

3. YARIŞMA TAKVİMİ
Son Başvuru tarihi:27 Aralık 2019 Cuma Jüri Değerlendirmesi: 6 Ocak 2020 Pazartesi Sonuçların Açıklanması: 8 Ocak 2020 Çarşamba Saat 15.00 itibariyle kamuoyuna; Çanakkale Belediyesi internet sitesi www.canakkale.bel.tr ve sosyal medya kanalı Facebook Çanakkale Belediyesi (https://tr-tr.facebook.com/ckalebelediye/) kurumsal sayfasından duyurulacaktır.

4. ÖDÜLLER
4.1. Jüri değerlendirmesi sonucunda yarışmaya katılan öğrenciler arasından 1 ,’lik, 2.’lik ve 3.’lük belirlenecektir.
4.2. Dereceye giren öğrenciler, ödüllerinin yanı sıra 1 yıl boyunca Çanakkale Belediyesi Çocuk Kültür Evi imkan¬larından ücretsiz faydalanacaktır.
4.3. Yarışmaya katılan resimler 57. Uluslararası Troia Festivali’nde bir hafta süresince sergilenecektir.
4.4. Tüm katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.
Ödüller ve katılım belgeleri, kazanan yarışmacılara, düzenlenecek ödül töreni sırasında takdim edilecektir. Diğer yarışmacıların katılım belgeleri, başvuru ve katılım formunda bildirilen posta adreslerine gönderilecektir.

5. ÖDÜLLER
5.1 Jüri değerlendirmesi sonucunda yarışmaya katılan öğrenciler arasından 1 .’lik, 2.’lik ve 3.’lük belirlenecektir.
5.2.
Birinci: Yarışmayı l.’likle kazanan öğrenci, iki veli/vasisi il< birlikte İngiltere Kraliyet Botanik Bahçesi'ne gezi ödülü kazanacaktır. Vize, sağlık sigortası ve yurtdışı harcı dişine tüm masrafları Çanakkale Belediyesi tarafından karşıla¬nacaktır. İkinci: Dijital Çizim Ekipmanı Üçüncü: Tablet 5.2. Dereceye giren öğrenciler, ödüllerinin yanı sıra 1 yıl boyunca Çanakkale Belediyesi Çocuk Kültür Evi imkan¬larından ücretsiz faydalanacaktır. 5.3. Yarışmaya katılan resimler 57. Uluslararası Troia Festivali'nde bir hafta süresince sergilenecektir. 5.4. Tüm katılımcılara "Katılım Belgesi" verilecektir. Ödüller ve katılım belgeleri, kazanan yarışmacılara, düzenlenecek ödül töreni sırasında takdim edilecektir. Diğer yarışmacıların katılım belgeleri, başvuru ve katılım formunda bildirilen posta adreslerine gönderilecektir. 6. DİĞER HUSUSLAR 6.1. Yarışma ile ilgili konularda irtibat; Çanakkale Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İsmetpaşa Mahallesi Demircioğlu Caddesi 132/5, Merkez/Çanakkale adresinden ve444 1717/1169 numaralı telefondan sağlanacaktır. 6.2. Ödül kazanan öğrencinin ilçede ikamet etmesi durumunda, ödül töreni için ulaşımı, velisi/vasisi ile birlikte olmak üzere Çanakkale Belediyesi tarafından karşılanacaktır. 6.3 Yarışmaya katılan her yarışmacı, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.