Öğrenciler Arası Hayalimdeki Araba Resim Yarışması Başladı

Öğrenciler
Öğrenciler Arası Resim Yarışması

ADI: TOYOTA Hayalimdeki Araba Resim Yarışması

KONUSU: Hayalimdeki Araba

TÜRÜ: Resim Yarışması

AMACI: Çocukların hayal dünyalarını öğrenmek ve hayallerindeki arabaları keşfetmek

HEDEF KİTLE: Türkiye genelinde Resmi ve Özel okul öğrencilerine yönelik (7 yaş ve altı, 8-11 ve
12-15 yaş gruplarındaki öğrenciler ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde
tanımı yapılmış, dil ve konuşma güçlüğü, zihinsel, fiziksel, duyusal, sosyal, duygusal ve davranış
problemlerine sahip,engelli, Özel Eğitim kategorisindeki 7-15 yaş arası öğrenciler)

KATILIM KOŞULLARI:
• Katılım/giriş ücreti yoktur. Herhangi bir satın alma/ücretli kayıt olma işlemi gerekmemektedir.

• Katılımlar aşağıdaki şartlara uygunluk göstermeli ve çocuk katılımcıya ait (bundan sonra Aday
diye anılacaktır) orijinal resim çalışması ile yapılmalıdır : (a) Adayın yaşı katılım formunda
belirtilen kategori içerisinde yer almalıdır ve (b) Aday, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde
yasal olarak ikamet ediyor olmalıdır.

• Adaylar, daha önce yayınlanmış, başka yarışmalara gönderilmiş, başka yarışmalarda
dereceye girmiş ve üçüncü şahısların haklarını ihlal eden eserlerle yarışmaya katılamaz. Bu
nitelikteki ve yarışmanın temasına uygun olmayan eserler değerlendirmeye alınmaz. Böyle bir
eserin yarışmaya katılımının tespit edilmesi durumunda ise aday yarışmadan diskalifiye edilir.

• Adayın ve ebeveyn(ler)inin veya yasal temsilcisinin bu eserle daha önce başka yarışmalara
katılmadığını ve eserin üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini doğrulaması gerekmektedir.
Aksi durumda doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluktan ebeveyn(ler) ve/veya yasal
temsilci sorumludur.

• Bir aday yarışmaya istediği kadar eserle katılım gösterebilir; ancak her bir başvuru için
https://hayalimdekiaraba.toyota.com.tr/ web adresine doğru ve eksiksiz yükleme yapılmalıdır.
Ödüller her bir aday için birer taneyle sınırlıdır.

• Yarışmaya katılacak eserlerin A3 kağıt boyutunda veya tabloid boyutta olması tavsiye edilir.
A4 boyutundaki çalışmalar da kabul edilecektir.

• Her türlü kağıt cinsine müsaade edilmektedir ve istenilen resim malzemesi (karakalem, sulu
boya, renkli kalemler, pastel boya, vs. de dahil olmak üzere bütün boyalar) kullanılabilir.

• 400mmx550 mm boyutundan büyük, 5mm’den kalın ve A4 boyutundan küçük çalışmalar(Ör:
A5 gibi kağıt boyutlarına çizilen eserler) değerlendirilmeyecektir.

• Paspartu kullanılmaması önemle tavsiye edilir.

• Eserlerin el çizimi ve bir arka plana sahip olması esastır. Eserler dijital olarak yaratılmış
olmamalıdır. Bilgisayar kullanılarak oluşturulan çalışmalar değerlendirilmeyecektir.

• Eserler, kolaj, yırtma-yapıştırma, ayrı resimleri birleştirme, hazır malzeme/obje yapıştırma
(asamblaj) türü çalışmalar olmamalıdır”.

• Eserinin aday dışında biri tarafından çizildiği anlaşılırsa değerlendirme dışı kalacaktır.

• Eser bir çizgi film, anime karakteri içermemeli, ünlü bir resim çalışmasının taklidi olmamalı
veya bir marka veya marka ibaresi taşıyan görsel/logo taşımamalıdır.

• Eser, ırkçı ifade, nefret söylemi, ayırımcılık, kişilik haklarına saldırı taşımamalı, bir etnik kimliği
veya zümreyi aşağılayıcı eylemleri tasvir etmemelidir.

• Online başvuru formunun doldurulduğu tarihinde 16 yaşından gün almış adaylar
değerlendirmeye tabi tutulmazlar.

• Web sitesi üzerinden doldurulacak online başvuru formunda beyan edilen doğum yılı bilgisi
ve kategori bilgisinin farklı olduğunun tespiti halinde adayların başvuruları değerlendirmeye
tabi tutulmazlar.

• Her bir başvuru için Toyota resmi web sitesinde yer alan katılım formu eksiksiz doldurulmalı ve
eserle birlikte siteye yüklenmelidir.

• Katılım formu yarışmanın resmi web sitesinde https://hayalimdekiaraba.toyota.com.tr/ yer
almaktadır ve site üzerinde doldurulacaktır.

• Online katılım formunda doldurulması gereken bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

1.Eseri Yükleme ve Ön İzleme,
2.Yaş kategorisi ve Eserin Başlığı
3.Adayın çizdiği “Hayalimdeki Araba” Fikri,
4.Adayın adı, İkinci Adı(varsa), Soyadı,
5.Adayın yaşı ve doğum yılı, Adayın cinsiyeti,
6. Adayın ebeveyn(lerin)in veya yasal temsilcisinin adı,
7. Adayın eğitim kurumu bilgileri,
8. Adayın açık rızası olmak kaydıyla ebeveynlerinin iletişim bilgileri,

• Posta yolu ile Toyota Türkiye veya Toyota Plazalara yapılan başvurular değerlendirmeye tabi
tutulmazlar.

• Başvuru yapan aday ve adayın ebeveyn(ler)i veya yasal temsilcisi, şartname koşullarına bağlı
kalacaklarını ve Toyota Türkiye tarafından belirlenmiş olan jürinin kararına itiraz
etmeyeceklerini ya da buna karşı her hangi bir yasal, hukuki girişim ya da eylemde
bulunmayacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

• Toyota Türkiye Türkiye yarışma değerlendirme ve sonuçlarına ilişkin yapılacak sorgulama
taleplerini kabul etmez.

• Aday eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. Eser sahiplerinden izin alınmadan basım, yayım
ve paylaşımı yapılmayacaktır.

• Eserlerin orijinal nüshası Toyota Türkiye’nin talep etmesi halinde Toyota Türkiye’ye
gönderilecektir. Başvuru yapan aday ve adayın ebeveyn(ler)i veya yasal temsilcisi, bunu
peşinen kabul ve taahhüt ederler.

• Adaylar ve ebeveyn(ler)i veya yasal temsilcisi yarışmaya katıldıkları eserleri geri alma/iade
talebinde bulunmayacaklarını peşinen kabul ederler.

• Yasalar tarafından engellenmediği sürece Toyota Türkiye ve iş ortakları, ticari veya
ticari olmayan amaçlar doğrultusunda adayın da iznini alarak, kimliğini açıklama veya herhangi
bir şekilde tazminat ödeme zorunluluğu olmadan, eseri herhangi bir medya içeriğinde ilan etme,
kullanma, uyarlama, düzenleme ve revize etme hakkına sahip olacaklardır.

• Kaynaklanacak uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

DEĞERLENDİRME:
• Sadece katılım koşullarına uygunluk gösteren başvurular yarışmada değerlendirmeye alınırlar.
Yarışmaya başvuran eserler, Toyota Türkiye sorumluluğunda belirlenen konu uzmanları
değerlendirme kurulu tarafından prensip olarak orijinallik, yaratıcılık, kompozisyon ve teknik
kullanım bakış açısıyla objektif olarak değerlendirilecektir.
• Aşağıda belirtilen Değerlendirme Kurulu üyeleri aynı zamanda Jüri (Seçici Kurul) olarak görev
yapacaktır.
• Jüri kararları kesindir

KİŞİSEL BİLGİLER:
• Adayın ve ebeveyn(ler)in veya yasal temsilcisinin bilgileri, kişinin açık rızası olmak kaydıyla,
Toyota Türkiye tarafından alınarak yalnızca yarışma için idari amaçlı kullanılacaktır. Bu bilgiler
yarışmayla da ilgili olarak veri işleme ve idari işlemler için Toyota bayilerine, Toyota Türkiye’ye,
Toyota Türkiye iletişim ve reklam ajanslarına, danışmanlara, tanıtım ve pazarlama ajanslarına
sunulabilir. Eser sahiplerinden izin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır.
• Aday ve ebeveyn(ler)i veya yasal temsilcisi yarışmaya katılımları ve yarışma ile ilişkili
etkinlikler süresince çekilen resimlerin ve video görüntülerinin Toyota Türkiye tarafından web
siteleri, sosyal medya, broşürler vb. mecralarda kullanılmasını kabul ederler.
• Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metni https://www.toyota.com.tr/yasal/kisisel-verilerinkorunmasi.json ’da yayınlanmış olup, bu adresten aydınlatma metnine ulaşılabilir.

KAZANANLARIN AÇIKLANMASI :
• Türkiye Yarışması kazananları 02 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacaktır.
• Ödülün sahibi, ebeveyn(ler)i veya yasal temsilcisi değil kazananın kendisi olması esastır.
• Yarışma sonuçları yarışmanın resmi web sitesinde https://hayalimdekiaraba.toyota.com.tr/
yayınlanacaktır. Yarışma’nın kazananları Toyota Türkiye tarafından ayrıca bilgilendirilecektir.
• Ödül bilgilendirmesi veya ödülün kendisinin kazanana ulaşmaması veya iadesi durumunda,
ödülden feragat edinilmiş kabul edilerek ikinciye devredilecektir.
• Kazanan, herhangi bir katılım koşulunu ihlal etmesi durumunda diskalifiye edilir ve
kazandığı ödülden feragat etmiş kabul edilir.
• Toyota Türkiye tarafından onaylanmadığı sürece ödüller üçüncü şahıslara
transfer edilemez ya da satılamaz.
• Kazananlar, herhangi bir sebeple, Toyota Türkiye tarafından verilen ödülün nakit dengini talep
etme hakkına sahip değillerdir.
• Türkiye Yarışması sonuçlarına ilişkin yapılacak sorgulama taleplerini Toyota Türkiye kabul
etmez.
Önemli Not: Özel Eğitim kategorisi sadece Türkiye özelinde, ulusal yarışma olarak düzenlenmektedir.
TMC (Toyota Motor Corporation) tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası yarışmada ise “Özel
Eğitim Kategorisi” bulunmamaktadır.

ÖDÜLLER:
• Yarışma sonucunda her kategoride ilk 3 dereceye giren adaylara verilecek
ödüller aşağıdaki gibidir:
• 7 yaş ve altı: 1’inciye 2500 TL değerinde Teknosa Hediye Çeki , 2’nciye 2000 TL değerinde
Teknosa Hediye Çeki, 3’üncüye 1500 TL değerinde Teknosa Hediye Çeki
• 8-11 yaş arası: 1’inciye 3000 TL değerinde Teknosa Hediye Çeki, 2’nciye 2500 TL değerinde
Teknosa Hediye Çeki, 3’üncüye 2000 TL değerinde Teknosa Hediye Çeki
• 12-15 yaş arası: 1’inciye 3500 TL değerinde Teknosa Hediye Çeki, 2’nciye 3000 TL değerinde
Teknosa Hediye Çeki, 3’üncüye 2500 TL değerinde Teknosa Hediye Çeki
• Türkiye Yarışması sonucunda dereceye giren adayların ödülleri kendilerine gönderilecektir
veya teslim edilecektir.
• Özel Eğitim kategorisi: 1’inciye 2500 TL değerinde Teknosa Hediye Çeki , 2’nciye 2000 TL
değerinde Teknosa Hediye Çeki, 3’üncüye 1500 TL değerinde Teknosa Hediye Çeki
• Toyota Hayalimdeki Araba Resim Yarışması sonuçları 2021 yılının Temmuz ayında Toyota
Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. tarafından açıklanacak olup, kazananlar
https://hayalimdekiaraba.toyota.com.tr/ adresinde yayınlanacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ VE SON KATILIM TARİHİ:
Katılımlar aşağıdaki belirtilen yöntemlerden biriyle ve 31 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılmalıdır:

Son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2021
Yarışma sonuçlarının açıklanması : 02 Temmuz 2021

ÖĞRENCİ GİDERLERİNİN (Ulaşım, Konaklama vb.) KARŞILANMASI:
Yarışmada dereceye giren adayların ve adayın bir ebeveyni/yasal temsilcisinin tüm ulaşım,
konaklama, vb. giderleri, *ulusal yarışma töreni yapılması durumunda, Toyota Türkiye
Pazarlama ve Satış A.Ş. tarafından karşılanacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
*Sorularınız için; Toyota İletişim Merkezi: 0 212 354 0 354

Yarışma resmi web sitesi ve Başvuru: https://hayalimdekiaraba.toyota.com.tr