Öğrenciler Arası Ahilik ve Helal Bilinci Resim ve Kısa Film Yarışmaları

Öğrenci Yarışmaları
Resim ve Kısa Film Yarışmaları

“AHİLİK VE HELAL BİLİNCİ” TEMALI RESİM VE KISA FİLM/VİDEO YARIŞMASI
Öğrenciler Arası Ahilik ve Helal Bilinci Resim ve Kısa Film Yarışmaları

Başkanlığımızca gençlerle iletişim kurmak ve onların zihinlerinde ideal düzeyde “Ahilik ve Helal
Bilinci”nin oluşmasına katkı sunmak amacıyla ortaokul öğrencileri resim yarışması, lise
öğrencileri arasında ise kısa film ve video yarışması düzenlenmiştir.

Bir öğrenci yarışmaya en fazla bir eser ile katılım sağlayabilecektir.

Yarışmacılar, başvuru ve eser teslimi esnasında öğrenci (ortaokul ve lise) olduklarını belirten
belgeyi ve T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulunduracaklardır. Ayrıca her bir öğrenci, velisi
tarafından imzalanmış, “Velisi bulunduğum ……………..’nın müftülüğünüzce düzenlenen
kompozisyon/resim yarışmasına katılmasına; adının ve eserinin Diyanet İşleri Başkanlığı’nca
internet ve sosyal medyada yer almasına, eserinin basılarak yayınlanmasına muvafakat ederim”
şeklindeki belgeyi müftülüğe teslim etmek zorundadır. Eserin teslim alındığına dair belge,
yarışmacıya müftülüklerce verilecektir.

Eserlerde siyasi mesajların bulunmaması, ahlak kurallarına uygun oluşu ve bir ticari markanın
reklamının yapılmaması vb. hususlara dikkat edilecektir.

Son başvuru tarihi 4 Ekim 2021 olarak belirlenmiştir. Başvurular ilçe müftülüklerine bireysel
olarak, eser teslimi ve başvuru aynı anda olacak şekilde gerçekleştirilecektir.

Başvurular İl müftülükleri tarafından 15 Ekim 2021 tarihine kadar değerlendirilerek
sonuçlandırılacak ve dereceye girenler internet sitemiz üzerinden ilan edeceklerdir.

Müftülüğümüzce dereceye giren öğrencilere verilecek ödüller:
Resim yarışması için birinciye 500 TL, ikinciye 300 TL, üçüncüye 200 TL;
Kısa film ve video yarışması için birinciye 500 TL, ikinciye 300 TL, üçüncüye 200 TL şeklinde
olacaktır.

Yarışmaya gönderilen bütün eserler Diyanet İşleri Başkanlığınca basılı, görsel yayın ve
materyallerinde, web sitelerinde, düzenlenecek organizasyonlarda ayrıca bir bedel ödenmeksizin
kullanılabilir.

Eser sahipleri, gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuatlar
gereğince eserlerin çoğaltma, işleme, yayma haklarını, basılı, görsel, dijital, kablolu, uydu, GSM,
cep telefonu, internet ve diğer tüm sanal ortamlar vasıtasıyla ve bunlarla sınırlı olmaksızın; işaret,
ses ve görüntü nakline yarayan her türlü araçlarla temsil/umuma iletim, yayımlanma ve 5846 sayılı
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen haklarının kullanımı için Diyanet
İşleri Başkanlığına izin verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan
verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerin kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin
için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul,
beyan ve taahhüt eder. Eserlerin ticari olmayan faaliyetlerde kullanım hakları Diyanet İşleri
Başkanlığına aittir.

Yarışma sonunda başarılı olan eserler, Diyanet İşleri Başkanlığının ve müftülüklerin web sayfasında
ve sosyal medya hesaplarında duyurulacak ve gösterilecektir. Bu hesaplardan indirilerek başka
internet sitelerinde veya sosyal medya hesaplarında gösterilen eserler için Diyanet İşleri
Başkanlığınca herhangi bir ücret ödenmesi söz konusu olmayacaktır.

Resim alanında yarışmaya katılan eserler için;
• Eserlerin başkasına ait, alıntı ve kopya olmaması, “Ahilik ve Helal Bilinci” teması ile
bağlantılı olması beklenmektedir.
• Yarışmacılara malzeme ve teknik serbestliği tanınmıştır. Her türlü resim ve boya malzemesi
kullanılabilecektir. Ancak eserlerin sunulacağı resim kâğıtları 35 X 50 boyutlarında
olmalıdır.
• Yarışmacılar resim kâğıtlarının arkasına okunaklı bir şekilde, adı soyadı, iletişim bilgileri ve
öğrencisi oldukları ortaokulun adını yazacaklardır.
• Eserlerin zarar görmemesi için resimlerin katlanmadan iki büyük karton arasına veya resim
için üretilmiş özel koruyucu materyale yerleştirilerek teslim edilmesi gerekmektedir.

Video alanında yarışmaya katılan eserler için;
• Yarışmaya her türlü (kurmaca, belgesel, animasyon, deneysel vb.) kısa film/video ile
başvurulabilir.
• Eserler jenerikle birlikte en fazla 3 dakika uzunluğunda olmalı; gösterim kopyaları en az
1920×1080 çözünürlüğünde olmalıdır.
• Eserlerin dili Türkçe olmalıdır.
• Kısa film ve videoların sonunda “Diyanet İşleri Başkanlığı” ifadesi ve “Diyanet İşleri
Başkanlığı Logosu” yer alacaktır.
• Filmin hiçbir bölümünde reklam içerikli veya sponsora ait olabilecek logo ve herhangi bir
markayı temsil edebilecek görsel ve sesli içeriğe yer verilmeyecektir.
• Animasyon kısa film birden fazla kişi veya tüzel kişiler tarafından yapılmış ise, ekip halinde
katılım sağlanabilir. Bu durumda, öncelikle bir ekip sorumlusu (eser sahibi) seçilerek bu kişi
tarafından telif formu doldurulmalıdır.
• Eserlerin telif hakları eser sahibine aittir. Katılımcı eseri oluşturan özgün iş, senaryo,
karakterler, yönetmenlik, hareketli-hareketsiz tüm görüntüler, müzik, işitsel ve benzeri
içerikleri dâhil tüm unsurların haklarına sahip ve/veya hak sahiplerinden gerekli izinleri
almış olmalıdır. Eser sahibi filmin telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai
sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul etmiş sayılır. Diyanet İşleri Başkanlığı bu
konuda hiçbir yükümlülüğünün olmadığını ve sorumluluğunun bulunmadığını beyan eder.
Başkanlık telif hakkı ihlallerinden sorumlu tutulamaz.

Son başvuru tarihi 4 Ekim 2021 olarak belirlenmiştir. Başvurular ilçe müftülüklerine bireysel
olarak, eser teslimi ve başvuru aynı anda olacak şekilde gerçekleştirilecektir.
Detaylı bilgi için ilçe müftülüklerimize müracaat edebilirsiniz.

ANKARA İL MÜFTÜLÜĞÜ