Öğrenciler arası 23 Nisan Öykü Yarışması

23 Nisan
23 Nisan Öykü Yarışması

İZELMAN tarafından düzenlenen 23 Nisan için sağlık çalışanları konulu öykü yarışmasına, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılabilecek.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZELMAN A.Ş. 23 NİSAN ÖYKÜ YARIŞMASI

KONU:
Sağlık Kahramanları

AMAÇ:
•23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ve TBMM’nin kuruluşunun 100. Yıldönümünün
kutlanmasına ve değerinin vurgulanmasına ve içinden bulunduğumuz bu süreçte, sağlık
çalışanlarımızın motivasyonunun artmasına vesile olacak; çocuk ruhuna, yaş özelliklerine ve
beğenisine uygun şekilde düşünülmüş, çocukların iç dünyasını anlatan eserlerin katılacağı ‘’Sağlık
Kahramanları’’ konulu bir öykü yarışması düzenlemektir.

•Çocuklara öyküleri sevdirmek, benimsetmek, onların yaratıcılıklarını teşvik etmektir

•Çocukların ulusal duygularını ve sağlık bilincini sanat ile ilişkilendirerek hem manevi duyguları,
hem de estetik becerileri geliştirmek.

KATEGORİLER
•Okul Öncesi Kategorisi
•İlkokul Kategorisi
•Ortaokul Kategorisi

YARIŞMAYA KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR:
•Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

•Yarışmaya başvuru tarihi itibariyle Okul Öncesinde eğitim gören öğrenciler Okul Öncesinde
Kategorisinde, İlkokul döneminde eğitim gören öğrenciler İlkokul Kategorisi’nde, Ortaokul
döneminde eğitim gören öğrenciler Ortaokul Kategorisinde katılabilir.

•Yarışmanın düzenlenmesinde ve jüride görev alanlar ile yarışma konularıyla ilgili yönetici
kadrolarındaki görevli kişiler ve bunların birinci hısımları yarışmaya katılamazlar. Bu kişiler
yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar.

•Yarışmaya katılım bireyseldir.

•Başvurular e-mail ile kabul edilecektir. Başvuruyu yapan kişi, eseri yazdığı A4 dosyasının ön yüz
sağ üst köşesine sadece rumuzunu yazarak taratacak ve maile ek olarak yükleyecektir. Eserin
üzerinde eser sahibine ait başka bir bilgi olmayacaktır.

•Her yarışmacı e-mailin başına Rumuz, Adı, Soyadı, öğrencisi olduğu okulun ismini ve sınıfını,
ikametgah adresini ve telefon numarasını yazacaktır.

•Başvuranlar yarışmaya en fazla 1 öykü ile katılabilir.

•Yarışmaya katılan kişiler, şartnameyi kabul etmiş sayılır.

YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER:
•Yarışmaya katılacak eserlerde tema sağlık çalışanları ve sağlık çalışmaları çerçevesinde
olmalıdır.

•Yarışmaya katılacak öyküler (A4) dosya kâğıdı formatına uygun olacak ve Okulöncesi, İlkokul
kategorisinde 2 (iki), Ortaokul kategorisinde 5(beş) sayfayı geçmeyecek şekilde 12 punto
büyüklüğünde, Times New Roman karakterinde bilgisayarda yazılacaktır.

•Okul Öncesi kategorisinde yer alan katılımcılarımızın öyküleri ebeveynleri tarafından yazıya
geçirilirken katılımcının cümleleri değişikliğe uğramadan birebir aktarılmalıdır. Çocuk diline
özgünlük değerlendirme kriteri olarak kullanılacaktır.

•Yarışmaya katılacak öykülerin herhangi bir mecra ya da dijital platformlardan alınmamış,
tamamen özgün bir eser olması gerekir.

•Bu hususlardan herhangi biri tespit edildiği takdirde, eserler hangi aşamada olursa olsun yarışma
dışı bırakılır ve yarışmacılara verilen ödül geri alınır. Alıntı eserlerin sorumluluğu yarışmacıya
aittir.

BAŞVURU SÜRECİ
•Başvuru izmircocuk@izelman.com.tr adresine mail yoluyla kabul edilecektir.

•Başvuru sahipleri öykülerini taratarak maile ek olarak yükleyecektir.

•E-mailin konu kısmına ‘’ Öykü Yarışması Başvuru’’ yazılacaktır.

•E-mailin içeriğinde başvuranın rumuz, adı-soyadı, öğrencisi olduğu okulun ismini ve sınıfını,
ikametgah adresini adresi ve telefon numarası yazılacaktır.

•E-mail eklerinde öykü, eser sahiplerinin kimlik fotokopileri, Başvuru Formu ve Veli
Muvafakatnamesi olmalıdır.

•Bu bilgilerde eksiklik olması durumunda eserler yarışma dışı bırakılır.

YARIŞMA TAKVİMİ
•Yarışmacılar, 16 Nisan Perşembe Saat 17.00’a kadar, eserleri belirtilen e-mail adresine eksiksiz
olarak iletecektir.
•Bu tarihler dışında başvuru kabul edilmez.

ÇALIŞMA TAKVİMİ:
Eser Teslimi: 16 Nisan Perşembe Saat 17.00’a kadar.
Kurul Tarafından Final Değerlendirmesi Yapılması: 17-21 Nisan 2020 tarihleri arası
Ödül Alan Eserlerin İlanı: 22 Nisan 2020 (@izmirbüyüksehirbelediyesi, @izelman_gm ve
@izelmananaokul instagram hesapları)

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
•TEMANIN İŞLENİŞİ (Üslup ve Özgünlük) 40 puan
•ÖYKÜNÜN DERİNLİĞİ VE ETKİLEYİCİLİĞİ (çocuksuluk) 20 puan
•BAŞLIK ve KONUYA HAKİMİYET 20 puan
•YAZIM KURALLARINA UYGUNLUK 20 puan
Toplam Puan 100 puan

ÖDÜL
Birincilik Ödülü: Bisiklet
İkincilik Ödülü: Bisiklet
Üçüncülük Ödülü: Bisiklet
Mansiyon Ödülü: Jüri tarafından belirlenecektir.
Eser Sahiplerine katılım belgesi gönderilecektir. Kurum dereceye giren eserlerin eser sahiplerine
ödüllerini, tüm işler bittikten sonran eser sahiplerinin EK1 sözleşmede belirttikleri ikametgah adresine
gönderecektir.