“Öğrenci Resimleriyle İstiklâl Marşı” Resim Yarışması

Öğrenci Yarışması
Öğrenci Resim Yarışması

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Etimesgut Belediyesi “İstiklâl ve Millî Ruh” ana temalı “Öğrenci Resimleriyle İstiklâl Marşı” konulu resim yarışması düzenliyor.

Başkentin tek tematik yükseköğretim kurumu olarak sanata yön veren; Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ile Türk kültür ve sanatına verdiği katkılarla dikkat çeken Etimesgut Belediyesi “Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı Yılı” nda anlamlı bir sanat projesi için işbirliği yaptı. Proje kapsamında “İstiklâl ve Millî Ruh” ana temalı “Öğrenci Resimleriyle İstiklâl Marşı” konulu resim yarışması düzenlenecek.

İstiklâl Marşı; kabul edildiği günden beri milletimizin her ferdi tarafından ezberlenmiş, tüm merasimlerde ayakta saygıyla okunmuş ve sonsuza kadar da okunmaya devam edecek olan büyük bir edebi hazinedir. İstiklâl Marşı’mızın şairi Mehmet Âkif Ersoy milletimizin yetiştirdiği ince ruhlu bir şair, ülkü sahibi bir vatansever, mahir bir muharrir ve bir millî mücadele kahramanıdır.

İstiklâl Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde “Millî Marş” olarak kabul edilişinin 100. Yılı münasebetiyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın 2021/6 Sayılı Genelgesi gereğince alınan kararla 2021 yılı “Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı Yılı” olarak kabul edilmiştir. Milletimiz İstiklâl Marşı’nın kabulünden beri devam eden bu yüz yıllık mutabakatı aynı kararlılıkla sürdürmekte ve İstiklâl Marşı’na olan derin saygısını büyük bir heyecanla muhafaza etmektedir.

Bu anlamlı yılda “İstiklâl ve Millî Ruh” ana temalı “Öğrenci Resimleriyle İstiklâl Marşı” konulu resim yarışması düzenleyerek sizleri de bu anlamlı etkinliğe katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Sergi Düzenleme Kurulu

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
“ÖĞRECİ RESİMLERİYLE İSTİKLÂL MARŞI” KONULU RESİM YARIŞMASI VE
SERGİLEME ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN ADI: “Öğrenci Resimleriyle İstiklâl Marşı” (Resim Yarışması ve Sergileme)

SUNUŞ: 12 Mart 1921’de Milli Marş olarak kabul edilen İstiklâl Marşı’nı konu alan bir resim yarışması Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümü ve Etimesgut Belediyesi tarafından düzenlenmesi planlanmaktadır.

AMAÇ: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın 2021/6 Sayılı Genelgesi gereğince alınan kararla 2021 yılının “Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı Yılı” olmasına istinaden İstiklâl Marşı’nın anlamını ve Kurtuluş Savaşı’nın önemini anlatmak amacıyla düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümü tarafından milli duygularımızın çocuklardan yansıyan renklerle ifade edilmesi amaçlanmıştır.
Bu bağlamda ödüllü resim yarışması ve sergi yapılması planlanmaktadır.
Ankara ilinde yaşayan İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin İstiklâl Marşı’nın onlarda bıraktığı duyguları resmetmeleri istenmektedir. Serbest teknik kullanılarak yapılacak resimler sergi seçici kurulu tarafından değerlendirilecek, değerlendirme sonrasında dereceye giren resimler Etimesgut Belediyesinde billboardlarda sergilenecektir.

Dereceye giren ilk 3 öğrenciye derece, 6 öğrenciye ise mansiyon ödülü verilecektir. Yarışmaya katılan seçici kurul değerlendirmesi sonucunda sergilemeye uygun bulunan çalışmalar Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Parkı ve Müzesi ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Galerisinde sergilenecek ve öğrencilere katılım belgesi verilecektir.

DÜZENLEYEN KURULUŞ: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve Etimesgut Belediyesi.

ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü: Laptop Bilgisayar / Safahat Kitabı
İkincilik Ödülü: Tablet / Bisiklet / Safahat Kitabı
Üçüncülük Ödülü: Akıllı Saat / Safahat Kitabı
Mansiyon Ödülü: Scooter / Safahat Kitabı (6. 7. ve 8. sınıflardan 2 ‘şer olmak üzere toplam altı öğrenci).

SERGİLEME ŞARTNAMESİ
1. Yarışma; seçici kurul üyelerinin birinci derece yakınları dışında, Ankara ili sınırlarında öğrenim gören, 6., 7., 8., sınıf öğrencilerin katılımına açıktır.

2. Her öğrenci sadece 1 (bir) resim çalışması ile katılabilir.

3. Yarışmaya 35 x 50 cm ölçüsünde resim kâğıdı, bristol veya canson kâğıtlar üzerine istenilen teknikle oluşturulan resim çalışmaları kabul edilir.

4. Resim çalışmaları paspartusuz ve çerçevesiz olmalıdır, resimlerin ön yüzünde hiçbir yazı ve ibare olmamalıdır.

5. Resim çalışmalarının daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da bir yerde sergilenmemiş olmalıdır.

6. Resim çalışmaları ile birlikte, ekte verilen “Başvuru Formu” imzalı olarak 15 Ekim 2021 tarihine kadar Yarışma ve Sergi Adresine elden ya da kargo yoluyla teslim edilmelidir. Bu tarihler arasında gönderilmeyen çalışmalar elenmiş sayılır.

7. Tüm kargo ve posta masrafları başvuru sahibi tarafından karşılanacaktır.
8. Posta ve kargo yoluyla gönderilecek resim çalışmalarında oluşabilecek olası zarar ve gecikmelerin tüm sorumluluğu başvuru sahibine aittir.

9. Resim çalışmalarının arka yüzünde çalışmanın adı, yapım yılı, boyutları, tekniği ve katılımcının adı ve soyadı, okulu ve iletişim bilgilerini belirten çalışmaya zarar vermeyecek biçimde yapıştırılmış bir etiket bulunmalıdır.

10. Ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamak Seçici Kurul yetkisindedir.

11. Başvuran katılımcılar, resim çalışmalarının özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.

12. Yarışmaya gönderilen resim çalışmaları katılımcılara geri verilmeyecek ve arşive eklenecektir.

13. Ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan resim çalışmaları Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi web sayfasında 22 Ekim 2021 tarihinde ilan edilecektir.

14. Resim çalışmaları ödül alan ve sergilemeye değer bulunan öğrencilere katılım belgesi verilecek ödül töreninde salgın veya farklı bir sebeple verilemediği takdirde posta ve e-posta aracılığıyla gönderilecektir.

15. Resim çalışmalarında yer alacak görseller ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb. taleplerden doğabilecek hukuki sorumluluklar da katılımcıya aittir.

16. Resim çalışmaları sahipleri; sergiye gönderdiği tüm resim çalışmalarının radyo, televizyon, internet ve diğer tüm yayın ortamlarında yayımlama (katalog, broşür, afiş, kitap, ajanda, takvim, dergi, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma) yurt içi ve yurt dışı eğitim ve kültür kurumlarına gönderme, sosyal, kültürel ve eğitim etkinliklerinde kullanma gibi haklarını 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bedelsiz ve süresiz olarak Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar
Üniversitesi’ne devretmiş sayılacaktır.

17. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, tanıtım amaçlı hazırlanan ürün ve hizmetlerden kaynaklı telif hakkı ihlallerinden sorumlu tutulamaz.

18. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde düzenleme kurulu kararları geçerlidir.

19. Düzenleme kurulu katılım şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

20. Resim çalışmaları sahibi/sahipleri; resim yarışması başvuru formunu imzalayarak şartname hükümlerini tamamen kabul etmiş sayılacaklardır.

ÖNEMLİ TARİHLER
Son Başvuru Tarihi 15 EKİM 2021
Sonuçların Açıklanması 22 EKİM 2021
Sergi ve Ödül Töreni 27 EKİM 2021

SERGİ İLETİŞİM
sanatgalerisi@mgu.edu.tr