ÖĞRENCİ PROJESİ İDRARDA BULUNAN MANTAR

PROJENİN ADI:İDRARDA BULUNAN MANTARI(CANDİDA) TESPİT EDEN DAMLALIK

PROJENİN AMACI:

Birçok hastalığa sebep olan idrardaki mantarı, laboratuvar ortamına mikroskop incelemesine gerek kalmadan ucuz ve kolay bir şekilde tespit eden damlalık geliştirmek.

GİRİŞ:

İdrar sedimentinin incelenmesi, ucuz, noninvaziv ve kolaylıkla uygulanabilmesi açısından aile hekimliği pratiğinde sık başvurulan bir tanı yöntemidir. Bu yöntemle böbrek biyopsisi yapmadan hastalığın nedeni, aktivitesi ve şiddeti hakkında bilgi edinilebilir, birçok hastalık tanınabilir.

İçindeki şekilli elemanların ve hücrelerin iyi görünebilmesi bakımından yüksek osmolariteye ve asit pH? ya sahip, taze elde edilmiş sabah idrarından, santrifüj ve mikroskop incelemesi sonucu idrardaki mantar tespit edilir ve rapor hazırlanır .Bu idrarı 3000 devirli santrifüjde 5 dk çevirmek, tüpün üstündeki idrardan protein bakmak,çökeltiden sediment muayenesi için yararlanmak en pratik yoldur.

Ancak bu işlem bile görecel olarak daha kısa ve laboratuvara ihtiyaç kalmadan yapılabileceğini projemizle ispatladık.

Projemiz, etil alkol ve metilen kırmızısı haznesi olan bir damlalık yardımı ile mikroskobik inceleme yapmadan basit ve ucuz bir yöntemle her an, idrardaki mantarı tespit edebilmektedir.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:

1)İçerisinde mantar bulunan üç idrar örneği ile içerisinde mantar bulunmayan üç idrar örneği alındı .

2)Her bir idrar örneğinden 3cc deney tüplerine konuldu.

3) Her bir idrar örneğinin üzerine 3cc etil alkol konuldu.

4)Her bir yüpe 1er damla metilen kırmızısı damlatıldı.

5)Sonuçlar gözlenerek kaydedildi ve fotoğrafları çekildi.

6) Sistemin kolay uygulanabilmesi için damlalık modeli geliştirildi.

KULLANILAN YÖNTEMLER: Bilimsel işlem basamaklarına uygun olarak hazırladığımız projemiz. (Kontrollü deney, gözlem yapma, verileri toplayıp kaydetme , karşılaştırma, ilişkilendirme ve karar verme yöntemleri kullanılmıştır.)

PROJE TAKVİMİ:

Ekim 4. hafta – proje ile ilgili çalışmalar

Kasım 1. hafta – proje ile ilgili çalışmalar

Kasım 2. hafta – proje ile ilgili çalışmalar

Kasım 3. hafta – proje konusunun seçimi

Kasım 4. hafta – kaynak taraması

Aralık 1.hafta – projenin hazırlanması

Aralık 2.hafta – projenin hazırlanması

Aralık 3.hafta – projenin rapor olarak yazılır

Ocak 1.hafta – proje başvurusunun yapılması

PROJE BÜTÇESİ: 5TL

SONUÇLAR,SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Düzce Üniversitesi Tıp fakültesin mikrobiyoloji laboratuvarından alınan 10 adet mantar üremiş,10 adet mantar ürememiş idrar örneği, içerisine etil alkol ve metilen kırmızısı konuldu .

Mantarlı ve mantarsız idrar örneklerine etil alkol ve metilen kırmızısı damlatıldığında mantarlı idrarın dibe çöktüğü,etil alkol ve metilen kırmızısıyla karışmadığı fakat mantarsız idrarın etil alkol ve metilen kırmızısıyla hompojen karıştığı gözlendi.İçerisinde etil alkol ve metilen kırmızısı bulunan damlalık modeliyle laboratuvar ve mikroskopa ihtiyaç duymadan mantar tespiti yapılabilmektedir.