ÖĞRENCİ PROJESİ ANIZ YAKAN GELECEĞİMİZİ YAKAR

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

Bu Benim Eserim Matematik ve Fen Bilimleri Proje Yarışması

Projenin Amacı:anız: yakımının toprağa etkilerini araştırmak

Projenin Hedefleri:

1.Anız yakma ile toprağa verilen zararı göstermek.

2.Tarlalardaki ürünün verimliliğinin etkilerini göstermek

3.Anız yakmanın canlı populasyonuna etkisini göstermek

4.Anız yakmanın hava kirliliğine etkisini göstermek.

Kullanılan Araç Gereçler: 2  adet büyük boy domates kasası,  200 gram ekmeklik buğday tohumu, yeterli miktarda aynı cins toprak,  saman,fon karton.( proje maliyeti: 11 TL)

Gerçekleştirilen Faaliyetler: aynı yerden alınmış olan toprak örneğini iki eşit kümeye ayırdık. Bunlardan birincisini yerde yayarak üzerini buğday samanı ile örttük. Daha sonra samanı ateşe verdik ve bunun uzun yıllardaki etkisini araştırdığımızdan yakma işlemini 5 defa tekrarladık. İkinci toprak kümesine ise hiçbir işlem uygulamadık.elimizdeki iki toprak örneğini ayrı ayrı kasalara doldurduk ve her kasaya 100 er gram ekmeklik buğday tohumu ektik. Her iki kasayı aynı ortamda muhafaza ederek, sürekli aynı miktarda su ,aynı miktarda gübre verdik. Kontrollü deney yöntemi ile ürün 2 ay boyunca gözlendi.

Açıklama: Anızlar yakıldığında tarla toprağı yüzeyinde 252 santigrat dereceyi bulan yakıcı bir sıcaklık oluşmaktadır. Bu yüksek sıcaklık toprağın üst katmanlarındaki kil gibi toprak parçacıklarını pişirmekte, topraktaki bir çok faydalı mikroorganizma ve solucan gibi küçük canlıları yakarak öldürmektedir. Ayrıca anız yakılması sonucu oluşan yüksek sıcaklık toprağın üzerindeki sap, anız gibi artıkları yakarken toprağın üst tabakasındaki organik maddeyi de yakmakta, bazı mikroelementleri bitkilerin faydalanamayacağı forma dönüştürmekte ve bu gibi tarlalarda yetişen ürünlerde makro ve mikro besin maddesi noksanlıkları görülmektedir. Anız yakmayla toprak verimliliği azalır. toprak canlılarının beslenme ortamı veya besleneceği organik artıklar ortadan kalkar. Toprak canlılarının bıraktığı birçok maddelerle (atık maddeler ve enzimlerle) oluşturulan yaşam ortamı yanarak yok olur. Toprak içerisinde yaşayan çeşitli canlılar salgıladıkları ve bıraktıkları artıklarla toprağı bitkiler ve kendileri için bir yaşam ortamı oluştururlar. Anız yakılmadığında toprak yel ile üfürülerek, sel ile süpürülerek erozyona (taşınmaya) uğramaz.  Anız yakma toprak yorgunluğunu artırır. Anız yakma toprağın yağışlarla sıkışmasını ve suyun toprak içerisinde birikmesini önler, doğal dengeyi bozar ve orman yangınlarının çıkmasına sebep olur.

Proje özeti ve Ulaşılan Sonuçlar: anızın yakıldığı esnada çok miktarda duman(karbondioksit ve karbon monoksit gazları) çıktığı ve oluşan küllerin çevreye yayıldığı gözlendi. Bu olay anız yakmanın çevreye verdiği zararı göstermiştir. Ekilen buğdaylardan yanmış toprakta bulunanı  yaklaşık 6 gün daha geç  çimlendi ve bitki öteki toprağa göre daha kısa ve koyu renkli oldu. (mevsimin uygun olmamasından ürün oluşumu gözlenemedi). Buda bitkilerin yanmamış toprakta yanmış toprağa göre daha iyi gelişim gösterdiğini kanıtladı. Anız yakmanın sadece mazotta tasarruf sağladığı fakat bunun dışında çevreye hayvan türlerine ve ürün kalitesine büyük zararlar verdiği gözlendi