Öğrenci Proje Başvurularına Yönelik Danışmanlık Yetkinliklerinin Geliştirilmesi

tubitak 2237
Öğrenci Proje Başvurularına Yönelik Danışmanlık Yetkinliklerinin Geliştirilmesi

Bu etkinliğin amacı; Amasya, Samsun, Çorum ve Tokat (TR83) bölgesinde Teknofest vb proje yarışmaları ile TÜBİTAK (2209 a/b, 2204 a/c) programlarına öğrencileri ile proje geliştirmek isteyen toplam 30 üniversite akademisyeni danışman adayının kapasitelerinin arttırılmasını sağlamak amacıyla yarışmalara ve projelere katılım ve uygulama süreçlerine nasıl danışmanlık yapılacağına ilişkin bir eğitim etkinliği düzenlemektir.

Proje kapsamında; Üniversite katılımcılarından oluşan grup için bir etkinlik sürecinde toplam 3 günlük Eğitim Oturumu gerçekleştirilecektir. Teorik ve uygulamalı olmak üzere, bir etkinlik gününde toplam 8+8+7 ders saati şeklinde etkinlik boyunca toplam 23 ders saati eğitim verilecektir. Eğitim programı kapsamında;

Yarışma ve Proje Duyuru Kaynakları
Öğrencilerle Yarışma ve Projeler Hakkında Etkili İletişimin Sağlanması ve Rehberlik Süreci
TÜBİTAK Öğrenci Projeleri Hazırlanması I-VI
Prototip ve Proje Sunumunun Hazırlanması
Uygulamalı Deneyim Paylaşımları
Teknoloji Yarışmaları ve Teknofest Hazırlık Süreci
Teknoloji Yarışmaları ve Teknofest Ön Değerlendirme Sonrası Hazırlık Süreci I-III temel konularında dersler bulunmaktadır.
Katılımcılarda Aranan Koşullar:

Adayların en az lisans derecesine sahip olması,
Yurt içindeki üniversite ve araştırma kurumlarında tam zamanlı personel olması,
TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması,
Şehir dışından gelecek olanlar için herhangi bir seyahat engeli bulunmaması,
Eğitim süresince kişisel bilgisayarlarını yanlarında bulundurması gerekmektedir.
Ayrıca katılımcıların seçilmesinde göz önünde bulundurulacak bir takım kriterler de aşağıda verilmiştir;

Üniversite öğrencileri için danışmanlık yapmak üzere katılım sağlayan adaylardan 15 kişinin Samsun ili, 15 kişinin ise diğer illerden eşit dağılımlı olması,
Kadın ve erkek katılımcı sayılarının dengeli bir dağılımda olması,
TÜBİTAK tarafından da önceliklendirildiği üzere, katılımcıların etkinliklere en fazla 5 kez katılabilmesi, etkinliğe kabul edilecek katılımcıların seçiminde başarı kriterinin esas alınması, (2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programından destek almış/alıyor ise öncelik tanınır).
Katılımcıların ulaşım, konaklama ve yemek giderleri proje kapsamında TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

https://ogrenciproje.samsun.edu.tr