Öğrenci Etkinlikleri Ulusal Sergisi

Öğrenci Etkinlikleri Ulusal Sergisi

“Şimdi Düşünme Zamanı-Teknoloji ve Tasarım Dersi

Öğrenci Etkinlikleri Ulusal Sergisi”

Başvuruları başlamıştır.

 

M.E.B ile Türk Patent Enstitüsü tarafından düzenlenen “Şimdi Düşünme Zamanı- Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğrenci Etkinlikleri Ulusal Sergisi” ne katılacak eserler, Düzen Kuşağı, Kurgu Kuşağı ve Yapım Kuşağı olmak üzere 3 alanda değerlendirilecektir.Hazırlanan projeler başvuru formu doldurularak aşağıda verilen adreslere gönderilecektir;

Düzen kuşağı için: duzenankara06@gmail.com 

 Kurgu kuşağı için; kurguankara06@gmail.com

 Yapım kuşağı için; yapimankara06@gmail.com

Başvuru yapacak eserlere ait içerik ve fotoğraflar aynı başvuru formunda olacak  şekilde(formun ilgili bölümleri genişletilerek esere ait çizim ve fotoğraflar bu bölümlere kopyalanıp yapıştırılarak)düzenlenip, yukarıdaki mail adreslerine gönderilmesi gerekmektedir. Başvuru formuna herhangi bir eklenti yapılmayacak,Tüm bilgiler aynı başvuru formu üzerinde gönderilecektir.

Tüm Eserlere ait değerlendirmeler EK-3’de verilen değerlendirme kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

Başvuru için son tarih 4 Nisan 2011 Pazartesi saat 17:00 olup bu tarihten sonra gönderilen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

ETKİNLİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

                 

AÇIKLAMALAR

Teknoloji ve tasarım dersinde yapılan öğrenci etkinliklerinin değerlendirmesinde aşağıdaki kriterler esas alınacaktır.

 1. Düzen kuşağı etkinliklerinde ortaya çıkan ürünün değerlendirmeye alınabilmesi için şu özelliklere sahip olması gerekir:
 1. 1.        Düzen kuşağı etkinliklerinde ortaya çıkan düzenin bir hacmi olmalı (üç boyutlu), dengede durabilmeli (ürün başka bir yere taşındığında formu bozulmayacak şekilde olmalı), çoğalmaya imkân vermeli (farklı yönlerde istenildiği kadar çoğalabilmeli) ve tekrarlayan birimler açık ve anlaşılır olmalıdır. Zemine yapıştırılarak çalışılmamalıdır. Düzene gitmede kullanılan geometrik biçim orijinal formunu korumalı, şekil değişikliğine (biçimde bozulma) uğramamalıdır.
 2. 2.        Ortaya çıkacak düzen, arama ve deneme çalışmalarının sonucunda kendiliğinden ortaya çıkmalıdır. Örneğin; öğrenci çalışmasına takı, ağaç, çiçek, ev eşyaları vb. yapacağım diyerek başlamamalı ve sonucu bunlara benzer ürünler olan çalışmalar kabul edilmemelidir.
 3. 3.        Çalışmasının kısa bir özeti ve ortaya çıkan düzenle ilgili görüş ve önerileri içeren ayrı bir açıklamaya yer verilmelidir.
 4. 4.        Değerlendirmeye alınan etkinliklere ait fotoğraflar; kullanılan birim(ler), çoğalabilir birim ve düzeni en iyi ifade eden ayrı ayrı fotoğraflardan oluşmalıdır.
 5. 5.        Ayrıca her sınıf seviyesinde;
 • 6. Sınıf:

Çalışma hazır birimlerden oluşmalıdır.

 1. a.      Tekrarlayan birimler (çoğalabilir birim), hazır birimin kendisi ya da hazır birimlerin kullanılmasıyla elde edilmiş olmalıdır.
 2. b.      Düzen (ürün) karar verilen çoğalabilir birimlerin tekrar etmesiyle oluşmalıdır. Çoğalabilir birim özdeş ve anlaşılabilir olmalıdır.
 • 7. sınıf

Değişkenliği olmayan geometrik biçim(ler)den oluşmalıdır. Öğrenci diğer geometrik biçimlerde kullanmış olabilir, düzen diğer şartları taşıyorsa kabul edilebilir.

 1. a.      Kullanılan geometrik biçim(ler) çoğalabilir birimler elde edilmiş olmalıdır.
 2. b.      Düzen (ürün) karar verilen çoğalabilir birimlerin tekrar etmesiyle oluşmalıdır. Çoğalabilir birim özdeş ve düzen içindeki tekrarı anlaşılabilir olmalıdır.
 3. c.       Öğrenciler farklı renk ve oranlarda geometrik biçimler kullanabilirler.
 • 8. Sınıf

Değişkenliği olmayan geometrik biçim(ler)den oluşmalıdır. Öğrenci diğer geometrik biçimlerde kullanmış olabilir, düzen diğer şartları taşıyorsa kabul edilebilir.

 1. a.      Kullanılan geometrik biçim(ler) çoğalabilir birimler elde edilmiş olmalıdır.
 2. b.      Düzen (ürün) karar verilen çoğalabilir birimlerin tekrar etmesiyle oluşmalıdır.  Çoğalabilir birim özdeş ve düzen içindeki tekrarı anlaşılabilir olmalıdır.
 3. c.       Öğrenciler farklı renk ve oranlarda geometrik biçimler, çoğalabilir birimler elde etmiş olmalıdır.
 4. d.      Düzende renk, oran ve yön kavramı açık ve anlaşılır olmalıdır.
 1. Kurgu kuşağı etkinlikleri için gönderilen çalışmanın değerlendirmeye alınabilmesi için şu özelliklere sahip olması gerekir:
 1. 1.        Düşünceden çözüme kadar geçen sürecin kısa bir özeti olmalıdır. Çalışmanın çıkışındaki merak ve hayali, bunun arkasında yatan sorun ve ihtiyacı, bulmuş olduğu çözümün ne olduğu kısaca anlatılmalıdır.
 2. 2.        Çalışmanın ilk hali, son hali vb. süreçleri ifade eden en az üç fotoğraf olmalıdır.
 3. 3.        Ürünün tanıtımı; çalışma şekli, sağladığı kolaylık vb açıklama ile ürün hakkındaki görüş ve önerilerin kısa özeti yer almalıdır.
 4. 4.        Ayrıca her sınıf seviyesinde;
 • 6. Sınıfta
 1. a.      Ortaya çıkan çalışma başkaları tarafından anlaşılır olmalı, çizim fazla detaylandırılmamış olabilir ancak ürünü oluşturan parçaların adı, görevi ve çizilerek anlatılamayan hususlar yazılarak açıklanmış olmalıdır.
 • 7. Sınıfta
 1. a.      Ortaya çıkan çalışma başkaları tarafından anlaşılır olmalı, ürün ve ürünü oluşturan parçalar ve birbiriyle ilişkisi açık ve detaylandırılmış olmalıdır.
 2. b.      Çizim 6. sınıflara göre daha çok detaylandırılmalı. Çalışmanın 6. sınıfta yapılan çalışmadan farkı açıkça anlatılmış olmalıdır.
 3. c.       Çizerek anlatılmayan hususlar yazılarak açıklanmış olabilir.
 • 8. Sınıfta
 1. a.      Ortaya çıkan çalışma patent alma kaygısıyla çizilmiş olmalıdır.  Çalışma patent almak için gerekli çizim şartlarını taşımalı. Açık ve anlaşılır nitelikte çizilmiş ve detaylandırılmış olmalıdır.
 1. Yapım kuşağı etkinlikleri için gönderilen çalışmanın değerlendirmeye alınabilmesi için şu özelliklere sahip olması gerekir.
 • 6 ve 7. sınıf etkinlikleri için;
 1. 1.      Sorun ve ihtiyaçtan çözüme ve değerlendirmeye kadar geçen sürecin kısa bir özeti olmalıdır. Çalışmanın çıkışındaki sorun ve ihtiyaç, çözüm, çözümün hayata geçirilmesinde yaşanan deneyim, değerlendirmeler ve öneriler kısaca anlatılmalıdır.
 2. 2.      Ürünün ortaya çıkış aşamalarını anlatan fotoğraflar; ürünün çizimi/planlaması, yapılma aşaması ve ürünün son halini/ürünün çalışma halini ifade eden en az 3 fotoğraf olmalı. Fotoğraflar ürünün elde ediliş sürecini net bir şekilde ifade etmelidir. Çalışmada ürünün kendisi, model veya maketi elde edilmiş olabilir.
 3. 3.      Ürünün tanıtan; çalışma şekli, sağladığı kolaylık vb. bilgilerin kısa bir açıklamasına yer verilmelidir.
 • 8. Sınıf etkinlikleri için;
 1. 1.      Bir ürünün pazarlanabilir hale getirme sürecinin kısa bir özeti olmalıdır. Çalışmanın çıkışındaki sorun ve ihtiyaç, gerekçe, çözüm için öneri, çözümün hayata geçirilmesinde yaşanan deneyim, değerlendirmeler ve öneriler kısaca anlatılmalıdır.
 1. 2.      Ürünün ortaya çıkış aşamalarını anlatan fotoğraflar; hazırlanan marka, logo, slogan,  yapılan ambalajın resmi ayrı ayrı yer almalı. Ayrıca ortaya çıkan son çalışmanın resmine (gerçekleştirilen çalışmada ürünün pazarlanış şeklini ifade eden son fotoğraflar) yer verilmiş olmalıdır.
 1. 3.      Ürün tanıtımı için seçilen reklamının kısa açıklaması, senaryo, varsa çekim fotoğraflarına yer verilmelidir.