ÖĞ-DER 7.Kısa Film Senaryo Yarışması

ÖĞ-DER 7.Kısa Film Senaryo Yarışması

Konu ve Amaç:

ÖĞ-DER Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Merkezi Tanıtma Komisyonu Başkanlığı tarafından “Kısa Film Senaryo Yarışması” düzenlenmiştir. Yarışma, ülkemizde Türk Sinemasının, kısa filmin ve millî şuurun gelişmesine katkıda bulunmayı, sinemamıza ‘BAĞIMLILIKLA MÜCADELE’ konusunda örnekler vererek her yaştan insanımızı bu konuda şuurlandıracak senaryolar oluşturmayı ve senaryo yazarlarını desteklemeyi amaçlamaktadır.

Konu başta ülkemiz olmak üzere şu an tüm dünyanın gündeminde olan ‘BAĞIMLILIKLA MÜCADELE’. Sosyal medya bağımlılığından uyuşturucu ve keyif verici maddelere, spor fanatizminden sanal oyun bağımlılığına her türlü bağımlılık yarışmanın kapsamına girmektedir. Özellikle bağımlılıkla mücadele de eğitimin önemini vurgulayacak bir bakış açısını gündeme getirecek filmlerin oluşturulması temel hedeftir.

Konular

-Bağımlılıkla mücadele eden kişilerin dramları

-Bağımlılığın sebepleri ve çözüm yolları

-Bağımlılıkla mücadelede eğitimin önemi

-İslam’a göre bağımlılığın tedavi yolları

Bu konuları kapsayan kısa film senaryoları drama tarzında yazılabilir.

Katılma Şartları
Senaryoların millî manevi değerlerimizin ruhuna uygun olması gerekmektedir.
Gönderilecek senaryolar başka bir yerde yayınlanmamış ve tüm hakları yazarda olmalıdır. Eğer bir eserden faydalanılmışsa eser sahibinin muvafakatinin (izninin) alınması gerekmektedir.
Senaryolar en fazla 10 sayfadan oluşmalıdır. Her bir sayfanın 1-1,5 dakika uzunluğunda kısa filme karşılık geleceği varsayılmaktadır.
Senaryolar, Times New Roman yazı karakteri ile 1,5 satır aralığı ve 12 punto büyüklüğünde, üst-alt-sol sayfa boşluğu 2,5 cm, sağ sayfa boşluğu 1,5 cm olacak şekilde hazırlanmalıdır.
Senaryoların uygulanabilir içeriğe sahip olması, mekan, kostüm, oyuncu sayısı, efekt ihtiyacı, tahmini çekim süresi gibi prodüksiyon maliyetleri de değerlendirmede dikkate alınacaktır.

Başvuru Şekli
Başvurular ÖĞ-DER Genel Merkezine kapalı zarflar içinde teslim edilmelidir.
Bir kapalı zarfın içinde yazarın adı soyadı, adres, iletişim bilgileri yer almalı. Bu zarfın üzerine senaryo için seçtiği rumuz yazılmalıdır. Rumuz 5 karakterden oluşmalı, yazarın özel ismi ya da işareti olmamalıdır. Aynı rumuzla birden fazla kişinin katılması durumunda ÖĞ-DER farklı bir rumuz verebilir veya bunları istediği biçimde sınıflandırabilir. Zarf içinde ayrıca bir A4 dosya kâğıdı üzerinde ´Şuurlu Öğretmenler Derneği Kısa Film Senaryo Yarışması şartlarını okudum ve kabul ettim´ beyanı altına ad soyad, tarih ve imza bulunmalıdır. Kabul beyanı olmayan zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Senaryo, 3 kopya olarak zarf içine yerleştirilmelidir. Senaryoyla birlikte ayrı bir sayfa olarak film öyküsü de (sinopsis) dosyaya eklenmelidir. Sinopsis ve Senaryo bir CD’ye aktarılarak CD’nin üzerine sadece rumuz yazılı olmalıdır.
Senaryoların her sayfasında sağ üst köşede yazarın seçtiği rumuz bulunmalıdır. Senaryo üzerinde ad soyad gibi kişisel bilgiler yer almamalıdır.
Başvurular başvuru adresine elden veya kurye/posta yoluyla teslim edilmelidir.
Katılımcılar yarışmaya en fazla 3 senaryo ile başvurabilir. Birden fazla senaryo ile yarışmaya katılacaklar her bir senaryo için ayrı bir rumuz ve zarf kullanmalıdır.
Yarışmaya gönderilen senaryolar değerlendirmeye alınsın ya da alınmasın yazarlarına iade edilmeyecektir.

Başvuru Adresi
ÖĞ-DER ŞUURLU ÖĞRETMENLER DERNEĞİ

Ziyabey Cd. 1420. Sk. No:2/1 Balgat / ANKARA

Son Başvuru Tarihi
15 Mayıs 2018 Saat 19:00 dır.

Hangi nedenle olursa olsun belirtilen tarihlerden sonra gelecek senaryolar, usulünce yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler ve kaybolma gibi mazeretler dikkate alınmaz ve değerlendirme dışı bırakılırlar.

Ödüller
Jüri, yarışma konusuna uygun olarak en etkili ve özgün hikayeye sahip, prodüksiyon açısından uygulanabilir özellikte olan 3 senaryo seçecektir.

Ayrıca ;

ye, 3 000 TL, Milli Şuur Dergisi 1 Yıllık Aboneliği ve 1.lik Sertifikası,
ye, 2 000 TL, Milli Şuur Dergisi 1 Yıllık Aboneliği ve 2.lik Sertifikası
ye, 1 000 TL, Milli Şuur Dergisi 1 Yıllık Aboneliği ve 3.lük Sertifikası
2 adet Mansiyon ödülü verilecektir. Her bir mansiyon ödülü kazanana da 500 TL, Milli Şuur Dergisi 1 Yıllık Aboneliği ve Mansiyon sertifikası verilecektir.

Dereceye giren senaryolardan bir veya bir kaçı ÖĞ-DER tarafından eser sahibinin izniyle filme çekilebilir veya çektirilebilir. Ayrıca yarışmaya gönderilen senaryolardan yayınlanmaya değer görülenleri bir araya getirilerek kitaplaştırılacaktır.

Jüri
Değerlendirme jürisi yarışma başvurusunun bittiği 15 Mayıs 2018 tarihinde sitemizde ilan edilecektir.

Sonuçlar
Değerlendirme sonuçları 4 Haziran 2018 saat 19:00´dan itibaren www.ogder.org sitesinde ilan edilecektir. Derece alanlara ayrıca telefon ve e-posta yolu ile bilgi verilecektir.

Ödül Töreni
Ödül töreni 9 Haziran 2018 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır.

Haklar ve Yükümlülükler
Yarışmacılar yarışmaya gönderdikleri senaryoların kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmektedirler.
ÖĞ-DER, jürinin seçeceği toplam 5 senaryonun filme çekme ve bağlantılı hakları ile komşu haklarını eser sahibinin izniyle devralmaktadır.
Yarışmaya katılanlar eserlerin telif hakları eser sahibine aittir. Yarışmada dereceye giren senaryolara ve kitaplaştırılmaya değer görülen diğer senaryolara ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.
ÖĞ-DER, çekilen filmleri, sahip olduğu ve/veya anlaşmalı olduğu yayın mecralarında eser sahibinin izniyle yayınlama hakkına sahiptir.

Yarışmaya senaryo gönderenler bu şartları kabul etmiş sayılırlar. Yarışmaya gönderilen eserler, yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılır.
İhtilaf durumunda Ankara Mahkemeleri yetkilidir.
Bu Senaryo Yarışması Şartnamesi aşağıdaki adresten ve ÖĞ-DER´ in web sitesinden www.ogder.org temin edilebilir.

İletişim
ÖĞ-DER Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Merkezi

Adres: Ziyabey Cd. 1420. Sk. No:2/1 Balgat / ANKARA

Tel: +90 312 286 18 83

Fax: +90 312 287 61 80

Web Adresi: www.ogder.org

E-posta: info@ogder.org