Ana SayfaOkul Eğitim HaberleriOECD Raporuna Göre Türkiye'nin Eğitim Yatırımı

OECD Raporuna Göre Türkiye’nin Eğitim Yatırımı

OECD’nin 2023 Eğitim Verileri Raporu’na göre, Türkiye, eğitime yapılan yatırımlar açısından OECD ülkeleri arasında son sıralarda yer alıyor. Rapora göre, Türkiye’de eğitim harcamaları, GSYİH’nin yüzde 4,2’sini oluşturuyor. Bu oran, OECD ortalamasının yüzde 6,4’ünün altında kalıyor.

Raporda, Türkiye’de eğitim harcamalarının yetersizliği, eğitim kalitesinde ve fırsat eşitliğinde sorunlara yol açtığına dikkat çekiliyor. Raporda, Türkiye’de okullaşma oranının yüksek olduğu, ancak eğitim kalitesinin düşük olduğu belirtiliyor. Ayrıca, raporda, Türkiye’de eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmadığına dikkat çekiliyor.

Raporda, Türkiye’de eğitim yatırımlarının artırılması gerektiğine vurgu yapılıyor. Raporda, eğitim yatırımlarının artırılmasının, eğitim kalitesini ve fırsat eşitliğini artırmaya yardımcı olacağı ifade ediliyor.

OECD’nin 2023 yılı eğitim raporuna göre, Türkiye, eğitime yapılan kamu harcamaları bakımından OECD ülkeleri arasında 37. sırada yer alıyor. Türkiye’nin eğitime yaptığı kamu harcamaları, GSYİH’nın %4,7’si seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, OECD ortalamasının (%5,3) altında kalıyor.

Rapora göre, Türkiye’de ilköğretim ve ortaöğretimde kamu harcamaları, GSYİH’nın %3,6’sı seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, OECD ortalamasının (%4,4) altında kalıyor. Yükseköğretimde ise kamu harcamaları, GSYİH’nın %1,1’i seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, OECD ortalamasının (%1,9) altında kalıyor.

Raporda, Türkiye’nin eğitime yapılan kamu harcamalarının artırılması gerektiği vurgulanıyor. Bu artışla, eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve öğrencilerin daha iyi eğitim almalarının sağlanabileceği belirtiliyor.

Türkiye’nin eğitim yatırımları konusundaki yetersizliği, son yıllarda yapılan araştırmalarla da ortaya konmuştu. Örneğin, 2022 yılında yapılan bir araştırmada, Türkiye’nin eğitim yatırımlarının, ekonomik büyümeye katkısının OECD ortalamasının altında olduğu tespit edilmişti.

Türkiye’nin eğitim yatırımlarını artırması, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınması açısından önemli bir adım olacaktır. Bu artışla, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve ülke ekonomisinin rekabet gücünün yükseltilmesi sağlanabilir.

Raporda öne çıkan bazı bulgular şunlardır:

 • Türkiye, ilköğretim ve ortaöğretimde kamu harcamalarında OECD ülkeleri arasında 36. sırada yer alıyor.
 • Türkiye, yükseköğretimde kamu harcamalarında OECD ülkeleri arasında 29. sırada yer alıyor.
 • Türkiye, eğitim harcamalarında özel sektörün payı bakımından OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyor.
 • Türkiye, eğitimde fırsat eşitliği bakımından OECD ülkeleri arasında 29. sırada yer alıyor.
 • Türkiye, eğitim kalitesi bakımından OECD ülkeleri arasında 38. sırada yer alıyor.

Rapor, Türkiye’nin eğitim alanındaki sorunlarını çözmek için eğitime yapılan kamu harcamalarını artırması, eğitim kalitesini iyileştirmesi ve eğitimde fırsat eşitliğini artırması gerektiğini vurgulamaktadır.

Rapora göre, Türkiye’de eğitime yapılan yatırımların yetersizliği, aşağıdaki sorunlara yol açıyor:

 • Eğitim kalitesinin düşüklüğü
 • Fırsat eşitliğinin sağlanamaması
 • Eğitimin ekonomik büyümeye katkısının sınırlı olması
 • Eğitimdeki uluslararası rekabet gücünün zayıflaması

Raporda, Türkiye’de eğitim yatırımlarının artırılmasının, aşağıdaki faydaları sağlayabileceği ifade ediliyor:

 • Eğitim kalitesinin artırılması
 • Fırsat eşitliğinin sağlanması
 • Eğitimin ekonomik büyümeye katkısının artırılması
 • Eğitimdeki uluslararası rekabet gücünün güçlendirilmesi

Türkiye’de eğitim yatırımlarının artırılması için aşağıdaki adımlar atılabilir:

 • Eğitim bütçesinin artırılması
 • Eğitim harcamalarının etkin ve verimli kullanılması
 • Eğitimde kalite ve fırsat eşitliği için politikaların geliştirilmesi

Eğitim yatırımlarının artırılması, Türkiye’nin kalkınması ve gelişmesi için önemli bir adım olacaktır.

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.