Ödüllü Sürdürülebilirlik Proje Fikri Yarışması

Sürdürülebilir Gelecek
Sürdürülebilir Gelecek

Sürdürülebilir Bir Gelecek Hayal Ediyorsan;
Yaratıcı bir ürün, bir fikir, bir proje veya bir sosyal girişim önerin varsa,
Ödüllü Sürdürülebilirlik Proje Fikri Yarışması senin için!

Yarışma Koşulları

1. Yarışmanın Arka Planı
Türkiye nüfusunun yarısına yakını 30 yaşın altındadır. Türkiye nüfusunun 4’te 1’ini 15-29 yaş arası genç nüfus oluşturmaktadır. Bu genç nüfusun kendini geliştirmesi ve toplumsal sorunların çözümünde aktif olarak görev alması, toplumsal gelişime önemli katkılar sağlayacaktır.

2008 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının hazırladığı “Türkiye’de Gençlik” konulu İnsani Gelişme Raporu verilerine göre gençler değişimin taşıyıcı gücü olarak önemli bir role sahipler, ancak bu gerçek Türkiye’de yalnızca kısmen kabul edilmektedir (s.13). 2016 İnsani gelişme Raporu’nda ise şu cümle geçmektedir: “Ekonomik cephede ise, gençler için yeni fırsatlar yaratılması ve bu fırsatlardan yararlanabilmeleri için gerekli becerilerin gençlere kazandırılması gerekmektedir.”

Gençlerin katılımı için sunulan fırsatlar çoğu kez sınırlı ve kısıtlı kalmaktadır. Türkiye’de gençler kendilerine daha fazla fırsat ve seçenekler sunulduğu takdirde, vizyonları ve enerjileri ile ailelerine, topluma ve yakın çevrelerine ve geniş anlamda sosyal değişime güçlü katkılar sağlayabileceklerdir.

Gençlere güvenmek, sorumluluk vermek, onları gerekli bilgi ve becerilerle donatmak, önlerini açmak hem kendi sorunlarının çözümüne, hem de toplumsal fayda kapsamının genişlemesine olumlu katkı yapacaktır.

2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından günümüz sosyal ve çevresel sorunlarına yönelik bir seferberlik niteliği taşıyan ve özel sektör, eğitim kurumları, uluslararası kurumlar, sivil toplum ve bireylere açık çağrı niteliği taşıyan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı lanse edilmiştir. http://www.kureselamaclar.org

Tüm paydaşların aksiyona geçmesini ve gezegenin sürdürülebilirliğine katkı yapmasını hedefleyen bu girişimin toplumun tüm kesimleri tarafından bilinmesi önem taşıyor. Ülkemizin ve dünyanın geleceği için gençlerde sürdürülebilirlik bilincinin oluşması ve sorumlu vatandaşlar olarak aktif bir şekilde sorunların çözümü için çalışmaları gerekiyor.

Gençlerin edilgen değil etkin olduğu; toplumsal hayatta seyirci değil, aktör olduğu; toplumsal sorunlara karşı duyarlı ve sorumlu vatandaşlar olduğu bir ortamın oluşumuna katkı sağlamak amacıyla Almanya Büyükelçiliği Sürdürülebilirlik Proje Yarışması düzenlemeye karar vermiştir.

2. Yarışmanın Hedefleri
Sürdürülebilirlik Proje Fikri Yarışması, gençlere fırsat veren, gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayan, gençleri aktif ve katılımcı vatandaşlar olarak toplumsal sorunların çözümünde söz sahibi olmaya teşvik eden bir toplumsal yatırım programıdır.

Programın Genel Hedefleri:
Aktif, katılımcı ve duyarlı gençler yaratmak
Gençliği üretmeye yönlendirerek, yenilikçi ve sürdürülebilir sosyal fayda sağlamak
Programın Özel Hedefleri:
Gençlerde sürdürülebilirlik, ekip çalışması, proje geliştirme, sorun çözme, liderlik, sorumlu vatandaşlık bilinci geliştirmek
Sürdürülebilir kalkınma ajandasında gençler kanalıyla alternatif çözüm yolları yaratılmasına destek olmak
Yaratıcı bir ürün, sosyal bir girişim veya sürdürülebilir bir proje fikri geliştirilmesine yardımcı olmak.
3. Katılım Koşulları
Yarışma 15 – 35 yaş arası tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvurusuna açıktır.
Yarışmacılar yarışmaya bireysel olarak veya en fazla 3 kişiden oluşan ekiplerle katılabilirler. Ekipteki tüm yarışmacıların katılım koşullarını sağlamaları gerekmektedir.
Eklenen her proje için, ekip üyelerine ait bilgilerin başvuru sahibi tarafından ayrı ayrı girilmesi gerekmektedir.
Daha önce herhangi bir yarışmaya katılarak ödül kazanmış projelerle tekrar başvuru yapılamaz.
Yarışmaya sürdürülebilir kalkınma alanında profesyonel olarak çalışanlar katılamaz.
Bir başvuru sahibi, bu yarışma kapsamında birden fazla ödül alamaz.
Yarışmaya katılacak olan yarışmacılar adına ekip lideri yarışmanın son başvuru tarihine kadar yarışmanın web sayfasında yer alan başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmak zorundadır. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra ekip lideri diğer üyeleri ekleyebilir.
Kurumlar bünyesinde hazırlanan projeler yarışmaya katılamaz.
4. Yarışmanın Konusu
Projenin temel amacı gençleri sürdürülebilir kalkınma amaçları ve bu amaçlara ulaşma yolunda etkin kılmak, aktif vatandaşlar olarak sorumluluk almaya teşvik etmektedir. İşe bir kılavuz niteliği taşıyan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından başlamakta yarar görülmüştür.

Gençlerin dünyanın sorunlarını yakından tanımaları, kendi yerellerindeki sorunlarla büyük resmi ilişkilendirmeleri ve evde, okulda ve işte ne gibi adımlar atılabileceği ile hareket geçmeleri için öncelikle http://www.kureselamaclar.org sayfasını incelemeleri, ana ve alt amaçlara hakim olmaları ve daha sonra kendi ilgi alanları ve kaynakları doğrultusunda aksiyon alabileceklerini düşündükleri amaçları belirleyerek proje fikirleri üretmeleri beklenmektedir.

Bu kapsamda başvuru sahibi kişi/ekiplerin aşağıdaki 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacından en az bir ya da daha fazlasını seçtikten sonra bu alanlarda yaratıcı bir ürün, sosyal bir girişim veya farklı proje fikirleri geliştirmeleri beklenmektedir.

5. Başvuru
Proje Türleri
Proje başvuru formu ile detaylandırılmış ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına uygun geliştirilmiş proje fikirleri bu yarışma kapsamında değerlendirilecektir.

Faaliyet Türleri
Teklif edilen projeler, proje amaçları kapsamında aşağıda listelenen faaliyetleri içerebilir. Söz konusu faaliyetler örnek olarak verilmiştir ve aşağıda listelenenlerle sınırlı değildir.

Seminerler, konferanslar, tartışmalar, atölye çalışmaları organizasyonu ile bilgilendirmek
Ağ oluşturma etkinlikleriyle bağlantı sağlamak, iletişimi artırmak
Teknoloji ve sosyal medya kullanımıyla bilgi paylaşımını mümkün kılmak
Kamu bilgilendirme ve bilgiyi yayma kampanyaları yapmak
Gençlik festivalleri, konserler, yaz kampları vs. ile paylaşımlarda bulunmak
İnternet siteleri, medya bültenleri, haber dergileri ve diğer basın araçlarıyla bilgiyi yaymak
Yenilikçi ürün prototipleri geliştirmek
Uygun olmayan projeler: Başvuruda bulunamayacak projeler
Belirli bir siyasi görüşü destekleyen veya belirli bir siyasi kitleyi hedefleyen projeler
Halihazırda bir herhangi bir fon kaynağından destek alan/ daha önce almış olan projeler
Başvuru Formu
Başvurular surdurulebilirgelecek.com web sitesi üzerinden online başvuru formu doldurularak yapılacaktır.

Katılımcıların web sitesine projelerini yükleyebilmesi için önce site üzerinden sisteme kayıt olmaları gerekmektedir. Ardından oluşturdukları üyelik hesabına giriş yaparak, sol kısımda bulunan ‘’proje yükle’’ butonuna tıklayarak projelerini yükleyebilirler. Grup başvurularında ise üyelik kaydını grup liderinin yapması ve ardından gruptaki diğer kişilerin bilgilerini ‘’üye ekle’’ butonunu kullanarak ayrı ayrı girmesi gerekmektedir.

Başvuru sahibinin/ sahiplerinin birden fazla farklı proje fikri ile başvurmak istemesi halinde, açtıkları hesap içerisinden yeni proje kayıtlarını oluşturmaları gerekmektedir.

Bu formatın dışında gönderilmiş olan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Başka yollarla (örneğin; faks, elektronik posta veya mesaj ile) gönderilen ya da adrese kargo ile yollanan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formu EKSİKSİZ olarak doldurulmalıdır.

Başvuru sahiplerinin seçim kriterlerini dikkate alarak başvurularını tamamlamaları tavsiye edilmektedir. Bu bakımdan, başvuru sahiplerinin Başvuru Kılavuzu’nu dikkatlice okumaları tavsiye edilmektedir.

Başvuruların Teslimi için Son Tarih
Son başvuru tarihi 1 Mayıs 2020, yerel saat ile 17:00’dir.

Son başvuru tarihinden sonra sunulan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular ile İlgili Daha Detaylı Bilgi
Sorularınızı, info@surdurulebilirgelecek.com e-posta adresine yönelterek proje yarışması ve başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Sorularınızı e-posta yoluyla yöneltmeden önce projenin internet sitesinde yer alan bilgilere göz
atmanızı rica ederiz.

6. Yarışma Takvimi
Yarışmanın yönetimi, Almanya Büyükelçiliği adına Bilim Sende ve Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı yürütümündedir. Gelen proje fikirlerini değerlendirecek olan Seçici Kurul, sürdürülebilir kalkınma konularında uzman STK liderleri, sosyal girişimciler, akademisyenler, uluslararası kurum temsilcileri ve Almanya Büyükelçiliği yöneticilerinden oluşmaktadır. Yarışma için yapılan başvurular bir ön eleme süreci ile değerlendirilecek, final için en iyi 10 proje fikri seçilecektir. Yarışmanın seçici kurulu, grupların sunumunu dinledikten sonra son 10 proje içinden ilk 3 sırayı alan projeleri belirleyecektir. Seçici kurulu oluşturan isimler belirlendiğinde proje web sitesinde yayınlanacaktır.

17 Aralık 2019
Yarışma Lansman Toplantısı ve başvuru sürecinin başlangıcı

1 Mayıs 2020
Proje başvuruları için son başvuru tarihi

15 Mayıs 2020
Ön değerlendirmeyi geçerek finale kalan 10 projenin açıklanması

Haziran 2020 (kesin tarih önümüzdeki günlerde belirlenecektir)
Finale kalan proje ekip temsilcilerine İstanbul’da proje yönetim ve sunum teknikleri eğitimi verilmesi
Finalistlerin seçici kurula sunumları ve ödül kazananların belirlenmesi

7. Ödüller
Yarışma kapsamında seçilecek ilk üç projeye verilecek ödül miktarları şu şekildedir:

Birincilik Ödülü: 25.000 TL
İkincilik Ödülü: 20.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 15.000 TL

Ana Sayfa