Ödüllü Mersin Roman Yarışması

Roman Yarışması
Mersin Roman Yarışması

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MERSİN ROMAN YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI ve YARIŞMA ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN AMACI:

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ödüllü Mersin Roman Yarışması; edebiyatın insana kazandırdığı değerleri çoğaltmak, yazın dünyamıza devinim katmak, yeni yazarlar / yapıtlar kazandırmak amacıyla düzenlenmektedir.

KATILIM ŞARTLARI:

Yarışmaya katılan yapıtların daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
Başvuruda bulunan kişi, romanın tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan geri alınır.

Her yarışmacı yarışmaya tek bir romanla katılabilir.
Yazarlar, kitap oylumunda; A4 kâğıdına 12 punto ve Times New Roman fontuyla yazılmış ve sipirallenmiş bir roman dosyası ile yarışmaya katılacaklardır.
Dosyalar iletişim adresine elden ya da kargoyla 1 ( bir ) örnek sayıda gönderilecektir.
Yazarlar gerçek ad ve soyadlarını roman dosyasına yazmayıp rümuz kullanacaklardır. Gerçek ad – soyadlarını, adres – iletişim bilgilerini ve kısa özgeçmişlerini ayrı bir kâğıda yazıp zarf içinde göndereceklerdir.
Ödül alan dosya, Mersin Büyükşehir Belediyesince 1.000 (bin) adet bastırılır. Basım için ödül alana telif hakkı ödenmez.
Gelen dosyalar içinde ödüle lâyık bir yapıt bulunamamışsa ödül verilmeyecektir.
Ödüle son başvuru tarihi, 15 Kasım 2021 mesai bitimidir (17.00). Bu tarih ve saatten sonraki gönderimler kabul edilmeyecektir.

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER :

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Adres: Çankaya Mah. İstiklal Cad. Özel İdare İşhanı Mersin Büyükşehir Belediye Binası A Blok Kat:4 Akdeniz/MERSİN

YARIŞMA SEÇİCİ KURULLARI

Yarışma aşağıda isimleri belirtilen iki seçici kurulca belirlenecektir. Ön seçici kurulda 3 (üç), ödül seçici kurulunda 5 (beş) üye yer almaktadır.

Ön Seçiçi Kurul Üyeleri

Ali F.BİLİR

Sadık ARSLAN

Orhan ÖZDEMİR

Seçiçi Kurul Üyeleri

İpek ONGUN

Jale SANCAK

Turan Ali ÇAĞLAR

Öner YAĞCI

Hidayet KARAKUŞ

ÖDÜLLER

Birincilik ödülü 10.000 (onbin) liradır. Seçici kurul özel ödülü 5.000 (beşbin) liradır.

İLETİŞİM

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Telefon:0 324 533 21 01

E mail: [email protected]

Web:www.mersin.bel.tr

Adres: Çankaya Mah. İstiklal Cad. Özel İdare İşhanı Mersin Büyükşehir Belediye Binası A Blok Kat:4 Akdeniz/MERSİN