Ödüllü Masal Yarışması

Masal Yarışması

Ödüllü Masal Yarışması
Yıllardır sözlü kültür aracılığıyla dilden dile aktarılan fakat günümüz teknolojisinde unutulmaya başlayan masal konusunu yeniden gündeme getirmek, okul öncesine yönelik yeni ve özgün metinler yazılmasını teşvik etmektir.

ISPARTA KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
MASAL YAZMA YARIŞMA ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN KONUSU
Konu sınırlaması olmamakla birlikte, okul öncesi çocuklarımızın bilişsel ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlayacak evrensel değerler ile (doğruluk, dürüstlük, iyilik, ahlâklı ve erdemli olmak, yardımseverlik,
hoşgörü….) çevre bilinci, hayvan sevgisi, yerel değerleri önemseme, farkındalıkları hoşgörü ile karşılama gibi konuların dikkate alınması uygun olacaktır.

KATILIM KOŞULLARI
•Yarışma jürisinde görev alanlar ve 1.derece (Eş, çocuk, kardeş, anne/baba) akrabaları hariç, T.C. vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş herkes yarışmaya katılabilir.

•Bir kişi en fazla üç masalla yarışmaya katılabilir.

•Yarışmaya gönderilen masallar, herhangi bir yerde yayınlanmamış ve herhangi bir ödül almamış olmalıdır. Ayrıca başkasına ait eserlerden yapılan alıntı ve kopyalar ile ilgili hukuki sorunlar, eser sahibinin
sorumluluğundadır.

•Irk, dil, din, cinsiyet ayrımcılığı yapan, şiddet ve savaş yanlısı olan, özgün olmayan eserler yarışma dışı kalacaktır.

•Yarışmaya verilen dosyaların iadesi olmayacak, yarışmaya giren masallardan Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, çeşitli etkinliklerde, yayınlarda eser sahibinin ismini kullanmak şartıyla yararlanılabilecektir.

•5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21.maddesi; İşleme Hakkı, 22.maddesi; Çoğaltma Hakkı, 23.maddesi; Yayma Hakkı, 24.maddesi; Temsil Hakkı ve 25. Maddesi; İşaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla Umumi İletim Hakkı süresiz olarak Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne devredilmiş sayılacaktır. Katılımcı bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat
ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

•Dereceye girmediği takdirde yayınlama hakkı saklı kalmak kaydıyla yarışmaya katılanların diğer telif hakları eser sahiplerine dönecektir.

•Yarışmaya e-posta ile gönderi kabul edilmeyecektir.

•Yarışmaya gönderilecek eserler posta/ kargo ya da elden teslim edilebilir. (Kargo gönderi bedeli göndericiye aittir. Aksi takdirde eser kabul edilmeyecektir.) Kargo ya da posta ile gönderilen eserlerin kaybolmasından, zedelenmesinden ve gecikmelerinden kurumumuz sorumlu tutulmayacaktır.

•Masal metni 5 nüsha olacaktır, metnin üzerinde katılımcının adı-soyadı ya da iletişim bilgilerine dair herhangi bir ibare bulunmayacak, sadece rumuz belirtilecektir. Üzerinde rumuzun yazılı olduğu bir zarf içerisinde
eser sahibinin başvuru formu, özgeçmişi, fotoğrafı ve iletişim bilgileri bulunacaktır. Zarfın ağzı kapalı olarak yarışma adresine gönderilmelidir.

•Başvuru formu eksiksiz ve ıslak imzalı olarak doldurulmalıdır.

•İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü gerekli görürse jürinin yayımlamaya uygun bulduğu eserleri kitaplaştıracak, yayımlanacak eserler için telif ücreti ödenmeyecektir.

•Yukarıda yazılı maddelerden herhangi bir tanesinin eksikliği halinde eser yarışma dışı bırakılır. Zarfı teslim eden her yarışmacı bu şartnameyi okumuş ve şartları kabul etmiş sayılır.

YARIŞMANIN ÖDÜLÜ
– Birincilik Ödülü : 2500 TL.
– İkincilik Ödülü : 2000 TL.
– Üçüncülük Ödülü : 1500 TL.
– Gül Kokulu Masal Ödülü (Mansiyon) : 500 TL.
– Lavanta Kokulu Masal Ödülü (Özendirme) : 500 TL.
Yarışmaya katılanlara “Katılımcı Belgesi” verilecektir.

YAZIM KOŞULLARI
•Masallar Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto büyüklüğünde, 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.
•Masal en fazla 5 sayfa olmalıdır.
•Yazılacak eserler geleneksel masal tekniğine uygun olmalıdır.

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER
Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kepeci Mah. 106 Cad. 1217 Sok.
No:31 ISPARTA
Telefon: 0.246.232 57 71
0.246.223 27 98

Puanlama:
•Türkçeyi doğru, etkili ve kurallarına uygun kullanma: 20 PUAN
•Akıcılık: 15 PUAN
•Sözlü kültür unsurlarımıza uygunluk: 10 PUAN
•Masallarda her insanı ilgilendiren evrensel, kültürel ve etik değerlere yer verme: 10 PUAN
•Pedogojik uygunluk: 30 PUAN
Masalların teknik özelliklerine uygun olarak yazılması: 15 PUAN

YARIŞMANIN TAKVİMİ
• Yarışmanın İlanı : 25 Aralık 2018
• Başvuru Süresi : 1 Ocak 2019- 15 Ağustos 2019
• Eser Değerlendirmesi : 15 Ağustos 2019-15 Ekim 2019
• Sonuçların İlan Edilmesi : 25 Ekim 2019
• Ödül Töreni : 4 Aralık 2019

Yarışma sonuçları Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün web sayfası (www.ispartakulturturizm.gov.tr) adresinde ilan edilecektir. Ayrıca başvuru sahiplerinin e-posta adreslerine bilgilendirme yapılacaktır.

MASAL YAZMA YARIŞMASI BAŞVURU FORMU

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin