Ödüllü Makale Yarışması: Eğitimde Sorunlar

Ödüllü Makale Yarışması
GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
“EĞİTİMDE SORUNLAR”

BAŞVURU ŞARTLARI:
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün düzenlemiş olduğu “EĞİTİMDE SORUNLAR” konulu ödüllü makale
yarışması;
1) Lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrencilere ve danışmanlarına açıktır.
2) Yarışmaya gönderilen makalelerin, daha önce başka bir yarışmada ödül kazanmamış, herhangi bir yerde yayımlanmamış
ve yayım haklarının verilmemiş olması gereklidir. Bu şarta uymayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3) Değerlendirme, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün belirlediği bilim kurulu tarafından yapılacaktır.
4) Yarışma konusu “eğitimde sorunlar” konusu ile sınırlıdır.

Önerilen konu başlıkları:
– Türk Milli Eğitiminin genel sorunları
– Alan Eğitimi Çalışmaları
– Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar

Makalelerde geçerli olan dil Türkçe ve İngilizce’dir.
6) Makale yarışmasına başvuran ancak ödül alamayan makalelerden yayımlanmaya değer bulunanlar Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından yayımlanmakta olan “Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanacaktır.
7) Aday makale biçim özellikleri “Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi’ makale yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır.

Detaylı bilgiye sayfasından ulaşılabilir.

Aday Makale Biçim özellikleri:
Yarışmaya gönderilecek aday makalenin;
Sayfa Sayısı; En fazla 20 sayfa olmalı
Sayfa Boyutu; A4 kâğıt boyutunda olmalı
Sayfa yapısı; Üst:2,5 cm Alt:2,5 cm Sol:2,5 cm Sağ:2,5 cm olmalı
Metin şekli: Sağa ve sola dayalı “Times New Roman” 12 punto, 1,5 satır aralığında, paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Alıntı, tablo ve şekil başlıkları ile kaynaklar bölümünde tek satır aralığı kullanılmalıdır.
Makale başlığı; Aday makalenin ana başlığı hem Türkçe hem de İngilizce olarak ilk sayfada yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce başlıkların bütün harfleri büyük, kalın (bold), 12 punto büyüklüğünde olmalıdır. Başlıklar sayfayı ortalayacak biçimde yerleştirilmelidir. Başlığın 12 sözcükten fazla olmamasına dikkat edilmelidir. İngilizce başlık içinde geçen a, an, and, by, for, in, on, of, with, where, vb. sözcükler küçük harfle yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce başlık arasında bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.
Yazar adı/adları; başlığın hemen altında yazar/yazarların isimleri yer almalıdır. Yazar isimlerinin yalnızca ilk harfi büyük, soy isimlerinin tümü büyük harfle ve kalın olacak şekilde yazılmalıdır. Yazar/yazarların isimleri sayfayı ortalayacak şekilde yazılmalıdır. Yazar ya da yazarların soy isimlerinden sonra kurumlarını belirtmek için dipnot işareti (*) konulmalıdır. Tek yazar olması durumunda dipnot işareti (*), birden fazla yazar olması durumunda 1, 2, 3,….. rakamları ile gösterilmelidir. Aynı kuruma sahip yazarların dipnot rakamları aynı olmalıdır. Dipnot bölümünde yazar/yazarların e-posta adresleri de yazılmalıdır.
Tablo, Şekil, Atıf ve Kaynaklar; American Psychological Association 6. baskıya (APA 6th Edition) uygun olarak
hazırlanmalıdır.
Özgeçmiş; Makalede yazarın adı, unvanı, açık adresi telefon numaraları ve elektronik posta (e-mail) adreslerine ilişkin bilgilerin yer aldığı kısa bir özgeçmişin bulunduğu kapak sayfası yer almalıdır.

Başvurular; editorjres@gmail.com adresine e-posta yoluyla yapılmalıdır.

Yarışmaya katılan herkes bu şartları kabul etmiş sayılır.

BİLİM KURULU:
Prof. Dr. Servet KARABAĞ (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Adnan KAN (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Murat ÖZBAY (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Yüksel DEDE (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet TAŞPINAR (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Beyhan ZABUN (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Orhan ÜNAL (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet BULUT(Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Muhammet UŞAK (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Nihal DOĞAN (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Doç. Dr. Baykal BİÇER (Dumlupınar Üniversitesi)
Doç. Dr. Kürşad YILMAZ (Dumlupınar Üniversitesi)
Doç. Dr. Eyüp Coşkun (Mustafa Kemal Üniversitesi)
Doç. Dr. Bayram BAŞ (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. İhsan KALENDEROĞLU (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Selda ÖZDEMİR (Gazi Üniversitesi)

ÖDÜLLER:
Birinci makale: MacBook Air Notebook 13.3” inç.
İkinci makale: MacBook Air Notebook 11.6” inç.
Üçüncü makale: iPad Air 9.7” inç.

ÖNEMLİ TARİHLER:
Makalelerin son teslim tarihi: 1 Mart 2016
Sonuçların açıklanma tarihi: 2 Mayıs 2016
Ödül Töreni: 12 Mayıs 2016 Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası Mimar Kemaleddin Salonu

İLETİŞİM:
Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
06500 Teknikokullar/Ankara
Tel: 0312 2023764 /0312 2023752
Gsm: Leman DEMİRBAŞ – 0506 1359131
Fax: 0312 2023779
e-posta: egtbil@gazi.edu.tr

Ödüllü makale yarışması için detaylı bilgiye http://egtbil.gazi.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.