ÖDÜLLÜ LOGO TASARIM YARIŞMASI

EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERNEĞİ
YENİ LOGOSUNU ARIYOR
Katılım için Gerekli Genel Koşullar
1. Yarışma, üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri dahil olmak üzere, 18 yaşını doldurmuş ve başvuru formunu doldurmuş herkese açıktır.
2. Her katılımcı en çok üç eserle yarışmaya katılabilir. Katılımcıların tasarımları, rasgele üretilmiş sayı ile kodlanacaktır. Bu kod, eserin aynı zamanda rumuzu olarak anılacaktır.
3. Yarışmaya katılacak olan tasarımların; özgün olup başka bir yerde yayımlanmamış olmaları, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerekmektedir. Teslim edilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.
4. Kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı kalacak, ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü iade edecektir.
5. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği sorumlu olmayacaktır.
Katılım için Tasarım Koşulları
1. Tasarımlar, logo ve EPODDER kısaltması ile birlikte oluşmalıdır.
2. Katılımcı, tasarımın teması için Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dernek tüzüğünün 3. ve 4. maddelerini okumalıdır ).
3. Seçilecek tasarımın; Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği’ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon (özendirme) ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kâğıt, faks kâğıdı, branda, pankart, afiş, web sitesi vb. ortam ve etkinliklerde kullanılacaktır. Logo tasarımı, renkli ve siyah-beyaz kullanıma uygun olmalı, büyütülüp küçültüldüğünde özelliğini kaybetmemeli, çok küçük ölçülerde ayrıntılarını korumalı, büyük ölçülerde ise dağınık görünmemelidir. Her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanmalıdır. Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir sınırlama yoktur.
4. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği, seçilen eser üzerinde teknik sorunların çözümüne yönelik değişiklikler isteme hakkına sahiptir. Bunun için, ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.
5. Yarışmada seçilen tasarımın tüm hakları Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği’ne devredilmiş sayılacaktır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz.
6. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği, ödül kazanan tasarımı her türlü kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir.
Katılım için Teknik Koşullar
1. Tasarımlar, grafik tasarım programları (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe FreeHand, Corel Draw vb.) ile hazırlanmış olmalıdır.
2. Tasarımlar, 300 dpi çözünürlükte ve renk modu CMYK olmalıdır.
3. Fotoğraf içeren tasarımlar ve elle yapılan çizimler yarışmaya kabul edilmeyecektir.
4. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği, teknik koşullar nedeniyle gerekli gördüğü halde proje üzerinde değişiklik yapılmasını talep edebilir.
5. Tasarımın, JPEG dosya formatında elektronik kopyası olmalıdır.
6. Tasarım, ekteki Logo Sunum Şablonda gösterilmiş olmalıdır.
Kullanım Koşulları ve Hakları
1. Katılımcı, ödüle layık görülen Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği tarafından
kullanılması kararlaştırılan eserinin, Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği’ne süresiz olarak
tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil,
faydalanma vb. umuma arz ile ilgili tüm haklar için Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme
Derneği’ne tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.
2. Ödül kazanan logo tasarımı; Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği’ni temsil edecek her
türlü basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye
malzemeleri, antetli kâğıt, faks, branda, pankart, matbu evraklar vb. ortam ve etkinliklerde kullanılıp
çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı, ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.
3. Katılım formunu imzalayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını, Eğitimde ve
Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.
Değerlendirme Süreci
1. Değerlendirme süreci iki aşamadan oluşmaktadır.
2. Birinci aşamada, rasgele sayı ile kodlanmış tasarımlar web ortamında elektronik olarak Eğitimde ve
Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği üyeleri tarafından oylanacaktır. Oylama, dernek üyelerinin en az
%80’inin katılımı sağlandıktan bir hafta sonra sonlandırılacaktır. Oylama sonucunda en fazla beğeniyi alan ilk üç
tasarım ikinci aşama oylama sürecine girecektir.
3. İkinci aşamada, dernek yönetim kurulunca oluşturulan 5 kişilik jüri tarafından en fazla beğeniyi toplayan ilk
üç tasarım değerlendirilecektir. Jüri dernek üyeleri ve grafik tasarım uzmanlarından oluşturulacaktır. Jüri
tarafından seçilen eser, yönetim kurulu kararı ile ödüllendirilecektir.
Ödül: 2000 TL dir.
Yarışma Takvimi
1. Katılımcılar,
 imzalı başvuru formunu,
 logo sunum şablonu ve
 tasarımın JPEG dosya biçimini 30 Nisan 2014 tarihine kadar elektronik ortamda iletisim@epodder.org
e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Teslim alınan eserlere, bilgilendirme epostası
gönderilecektir.
2. Belirtilen süre içerisinde, e-posta adresine ulaşamayan tasarımlar, yarışmaya dahil edilmeyecektir.
3. Posta veya kargo yoluyla gönderilen logo tasarımları değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Birinci Aşama Elektronik Oylama: 01 Mayıs – 15 Mayıs 2014 tarihleri arasında elektronik oylama
yapılacaktır. Bu süreç içerisinde üyelerin en az %80’i katılım göstermemiş ise oylama süresi uzatılacaktır. 20
Mayıs 2014 tarihinde en fazla beğeniyi toplayan ilk üç eser, www.epodder.org adresinden duyurulacaktır.
5. İkinci Aşama Jüri Değerlendirme Sonucu İlanı: 31 Mayıs 2014 tarihine kadar ödüle layık bulunan eserin
sahibine e-posta aracılığıyla bilgi verilecektir.
6. Sonucun İlanı ve Ödülün Takdimi: 11 Haziran 2014 tarihinde Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve
Değerlendirme Kongresi’nin açılışında ilan edilip eser sahibine ödülü verilecektir.

EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERNEĞİ

LOGO YARIŞMASI BAŞVURU FORMU Adı Soyadı:

 

TC Kimlik No:

 

Doğum Tarihi (gün/ay/yıl):

 

Doğum Yeri:

 

Posta Adresi:

 

Cep Telefonu:

 

E-Posta Adresi:

 

Logonun tasarım açıklaması: