ÖDÜLLÜ AFİŞ YARIŞMASI

GELİŞEN KENTLERDE SUYUN ÖNEMİ VE ÇEVRE BİLİNCİ KONULU AFİŞ YARIŞMASI

1. KONU

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü ve Gaziantep Üniversitesi’ nin ortaklaşa gerçekleştireceği ‘’ 22 Mart Dünya Su Günü ‘’ etkinlikleri kapsamında “Gelişen Kentlerde Suyun Önemi ve Çevre Bilinci” Temalı üniversiteler arası afiş yarışması

2. AMAÇ

Birleşmiş Milletler;  2011 yılı 22 Mart Dünya Su Gününde “SU VE KENTLEŞME” sloganından yola çıkarak “Genişleyen Düzensiz Yerleşmelere Su ve Arıtma Sağlamak’’ için yenilikçi çözümler konusunun önemini vurgulamayı hedeflemiştir.
Devlet Su İşleri ise; 22 Mart Dünya Su Günü 2011 yılı ana teması olarak ‘’ Şehir Sularının Yönetimi’’ konusunu ele alarak etkinliklerini gerçekleştirmeye çalışmıştır.

2012 yılı 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle her iki konunun öneminin genç nesillere benimsetilmesi ve su kaynaklarımızın temiz kalması kadar, çevre yönetiminin de doğru planlanması konularında, bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik hususların “Gelişen Kentlerde Suyun Önemi ve Çevre Bilinci” konu başlığında üniversiteler arası afiş yarışması düzenlenmesi faaliyeti kararlaştırılmıştır.

3. KATILIM KOŞULLARI

1. Yarışma Türkiye sınırları içerisinde eğitimine devam eden bütün Fakülte ve Yüksekokullarda okuyan Önlisans, Lisans ve Lisansüstü (Yüksek lisans ve Doktora) Öğrencilerine açıktır.

2. Bu yarışmada görev alacak seçici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları yarışmaya katılım hakkına sahip değildir.

3. Yarışmaya, farklı rumuzla en fazla iki afişle katılabilinir.

4. Yarışmaya katılan tüm afişler bedelsiz ve süresiz olarak GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ne ait olacaktır. Yarışmaya katılan afişler iade edilmeyecektir. GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ yarışma yolu ile elde ettiği bu afişleri, televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahip olacaktır.5. Afişler, 50×70 cm. boyutunda dikey veya yatay olarak çalışılacaktır. (50×70 cm afiş için net baskı alanı; 48×68 cm olmalıdır.)

Afişler, baskı hazırlığı da düşünülerek Mac veya Windows ortamında Macromedia Freehand, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Corel Draw programlarından biriyle hazırlanacaktır. CMYK modunda sadece 300 dpi çözünürlükte olacaktır. Hazırlanacak dokümanın herhangi bir sıkıştırma yapılmadan teslim edilmesi gerekmektedir.

6. Afiş çalışmaları üzerinde “22 Mart Dünya Su Günü” ibaresi ve “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve GASKİ Amblemi” mutlaka yer alacaktır. Katılımcılar her iki amblemin orijinal çizimlerini www.gaski.gov.tr internet adresine girerek temin edebilirler. Ayrıca katılımcının, afiş üzerine görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan vb.) kullanması zorunludur. Afiş çalışmalarının üzerinde katılımcının ismi ve imzası kesinlikle bulunmayacaktır. Ancak her afiş çalışmasının arkasında katılımcıya ait 6 rakam veya harften oluşan bir rumuz yazılacaktır. Rumuzsuz afişler yarışmaya alınmaz.

7. Afişlerin hazırlanmasında, renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına çıkılmamalıdır. Yapılan çalışmaların basıma uygun nitelikte orijinal eser olarak hazırlanması esastır. Ayrıca afişlerin herhangi bir yerden kopya edilmemiş, daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış ve yayın içerisinde yer almamış olması gerekmektedir. Aksi durumda afişler değerlendirme dışında tutulacaktır.

4. ESERLERİN TESLİMİ

Rumuz: Her yarışmacı 6 harf veya rakamdan oluşan bir rumuz belirleyecek ve bu rumuzu hazırladığı eserin arka yüzünün sağ üst köşesine, postayla gönderdiği ilgili eserin paketi üzerine, kimlik bilgilerinin yer aldığı kapalı zarf üzerine ve Cd üzerine yazacaktır.

Kapalı Zarf:  Eser sahipleri; afiş rumuzu, katılımcı adı ve soyadını, doğum yeri ve yılını, eğitim aldığı kurumun adını, öğrenci kimlik fotokopisini, kısa özgeçmişini, adres, telefon, mobil telefon varsa faks ve e-posta adresini içeren bir katılımcı formunu hazırlayıp kapalı bir zarfa koyacaktır. Kapalı zarfta yer alacak formun mümkün ise bilgisayarla yazılması,aksi halde okunamayan kimlik bilgilerine sahip afiş, kazansa bile yarışma dışı kalacaktır.
Zarflar Seçici Kurul’un değerlendirmesi sona erdikten sonra açılacaktır. Yarışmaya iki farklı eserle katılacak olanlar, her iki eser için aynı işlemi ayrı ayrı yapmak zorundadır.
KATILIM FORMU ÖRNEĞİ:
RUMUZ:
ADI SOYADI:
T.C. KİMLİK NOSU:
DOĞUM TARİHİ (gg/aa/yyyy) ve YERİ:
YAZIŞMA ADRESİ:
TELEFON, FAKS, E-POSTA:
KISA ÖZGEÇMİŞ:
Yarışma  Şartnamesini okudum ve kabul ettim. Afiş kendime ait olup daha önce hiçbir yarışmada yer almamış ve sergilenmemiştir.

 ../…/2012         İMZA

CD:  Eser, tasarım yapılan programda çalışılmış şekliyle ve ayrıca TIFF, PDF ve JPEG dosyası (300 dpi) olarak bir CD’ye kaydedilecektir.

Basılı Eser: Eserlerin basılı hali rulo yapılmadan iki mukavva arasında ambalajlanarak yollanacak ya da elden teslim edilecektir.
Teslim :
Eserin basılı hali, CD’si ve kapalı zarf elden teslim edilecek ya da kargo yoluyla gönderilecektir.
Elden teslimlerde tutanak tutulacak, kargo yoluyla gönderilen eserler için ise kargo teslim makbuzları tutanak yerine geçecektir.
Kargodan doğacak hasar ve gecikmelerden sorumlu olunmayacak ve bu eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Eserlerin Gönderileceği Adres :
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığı İncilipınar Mahallesi 4 Nolu Cadde Büyükşehir Belediye Binası Şehitkâmil GAZİANTEP

5. TAKVİM

Son Katılma Tarihi : Eserler en geç 05 Mart 2012 tarihinde saat 17:00’de verilen adreste olacak şekilde gönderilmeli ya da elden teslim edilmelidir. Bu tarihten sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışma Sonuçlarının Açıklanması: Yarışma sonuçları 2012 yılı Mart ayında GASKİ Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden ilan edilecektir.

Ödüllerin Dağıtımı ve Sergileme: Ödüllerin dağıtımı ve ödül almaya hak kazanan afişlerin sergilenmesi 2012 yılı 22 Mart Dünya Su Günü Etkinlikleri kapsamında Mart ayında yapılacaktır.

6. SEÇİCİ KURUL

Adı Birimi
Doç. Dr. M. Emre KÖKSALAN Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Namık Kemal SARIKAVAK Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ali Sait LİMAN Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı
Yrd. Doç. Mehmet Sinan NİYAZİOĞLU Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünv. Güzel Sanatlar Fak. Grafik Tas. Böl. Öğr. Üyesi
Öğr. Gör. Ömer DURMAZ Dokuz  Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi
7. ÖDÜLLER

Ödül Adet Miktar
 Birincilik Ödülü  1 5.000 TL 
 İkincilik Ödülü  1 3.000 TL
 Üçüncülük Ödülü  1 1.500 TL 
 Mansiyon Ödülü  3 1.500 TL
8. DİĞER

Katılımcılar yukarıda bahsi geçen belgelerin tamamını temin etmek şartı ile yarışmaya katılacaklardır. Belgesi eksik olanlar değerlendirme dışı kalacaktır.
Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü’nün kararları geçerlidir. Yarışmaya eser gönderen katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Ayrıntılı bilgi için: www.gaski.gov.tr

                                     www.gantep.edu.tr